Vraag

75
76
77

Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Vraag en antwoord 76

Vr. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken?
Antw. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen
en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen,
maar ook daarbenevens door den Heiligen Geest,
Die én in Christus én in ons woont,
alzo met Zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden,
dat wij,
al is het dat Christus in den hemel is en wij op aarde zijn,
nochtans vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente zijn,
en dat wij door één Geest (gelijk de leden van een lichaam door één ziel)
eeuwiglijk leven en geregeerd worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Geloof in Christus
• Gemeenschap (der heiligen)
• Heilig Avondmaal
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Niet zomaar een boodschap

Verbonden

Hoe de rups eindelijk zijn doel bereikte

Bijbelse professoren

De arme twijfelende christen tot Christus getrokken

Psalmen Unplugged

Psalmen over de zee

Psalmen gezongen cd

Kinderen zingen psalmen 2

Samenzang uit Zwitserland, Prijst Hem in uw psalmen

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep