Heidelbergse Catechismus Zondag 28

Vraag en antwoord 76

Vr. Wat is dat te zeggen, het gekruisigd lichaam van Christus eten en Zijn vergoten bloed drinken?
Antw. Het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen
en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen,
maar ook daarbenevens door den Heiligen Geest,
Die én in Christus én in ons woont,
alzo met Zijn heilig lichaam hoe langer hoe meer verenigd worden,
dat wij,
al is het dat Christus in den hemel is en wij op aarde zijn,
nochtans vlees van Zijn vlees en been van Zijn gebeente zijn,
en dat wij door één Geest (gelijk de leden van een lichaam door één ziel)
eeuwiglijk leven en geregeerd worden.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven - eeuwige zaligheid
• Geloof in Christus
• Gemeenschap (der heiligen)
• Heilig Avondmaal
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Bas, waar ga je heen? Handleiding

Uw dienaar luistert

Bidden met de Psalmen

Tijn en ridder Rein

Vertrouwelijk

De Levensbron

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel met Psalmen hardcover - HSV + koker

Mannenbijbel

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen