Heidelbergse Catechismus Zondag 14

Vraag en antwoord 35

Vr. Wat is dat gezegd: Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria ?
Antw. Dat de eeuwige Zone Gods,
Die waarachtig en eeuwig God is en blijft,
ware menselijke natuur,
uit het vlees en bloed der maagd Maria,
door de werking des Heiligen Geestes,
aangenomen heeft,
opdat Hij ook het ware Zaad Davids zij,
Zijn broederen in alles gelijk,
uitgenomen de zonde.

Video uitleg Zondag 14

Gekoppelde kernwoorden:

• God is eeuwig
• God is waarachtig

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 35 uitleg: Waarom noemt gij Hem onzen Heere?
• Catechismus vraag 36 uitleg: Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus?

Suggestie doorgeven >

Kijken en luisteren naar Jezus

Onderweg met Bonhoeffer

Goudkoorts - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Samen luisteren in de stilte

Creatief de Bijbel door

Peuterbijbel

Gespreksbijbel HSV

Bijbel HSV - Hardcover vrouw

Huisbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen