Heidelbergse Catechismus Zondag 18

Vraag en antwoord 47

Vr. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk Hij ons beloofd heeft?
Antw. Christus is waarachtig mens en waarachtig God.
Naar Zijn menselijke natuur is Hij niet meer op aarde;
maar naar Zijn Godheid, majesteit, genade en Geest wijkt Hij nimmermeer van ons.

Video uitleg Zondag 18

Gekoppelde kernwoorden:

• God is waarachtig

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee?

Langs de Via Dolorosa

De rode draad van Gods liefde

Vrouwen rond de Heiland

Op naar vast en zeker

Bijbel voor jullie

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

HSV-jongerenbijbel

Verwijsbijbel

Huisbijbel HSV

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen