Algemeen
Digitaal schoolbord Over de berijmingen De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Psalm 1 Psalm 2 en jij Psalm 23 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij > Meer Waar jij mee zit
Psalm 40 en jij Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer

Catechismus vraag 49 uitleg: Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Auteur: ds. W. Pieters

'Hemelvaartsnut', daarover gaat het in de laatste vraag die de Heidelbergse Catechismus wijdt aan de wonderlijke en troostrijke geschiedenis van Jezus' opneming in de hemel. Om nog in één zin terug te komen op de les van vorige maand: ons nut is niet belangrijker dan Christus' Wezen. Toch mogen we er nu óók over nadenken wat de hemelvaart van Christus ons baat. Ons. Ja, wie is 'ons'? Dat geeft antwoord 49 duidelijk aan:

Vraag: Wat nut ons de hemelvaart van Christus?

Antwoord: Ten eerste, dat Hij in de hemel voor het Aangezicht van Zijn Vader onze Voorspreker is.

Drie dingen somt de Catechismus op als vrucht of resultaat voor ons van Christus' hemelvaart. Het eerste is: Christus is onze Voorspreker. Een voorspreker is een advocaat of pleitbezorger; iemand die zijn werk heeft in een rechtbank. Nu kom ik terug op de vraag: 'Ons. Ja, wie is 'ons'?' En ik antwoord: Er is baat / nut van Christus' hemelvaart voor criminelen. Ben jij door God erachter gebracht dat je een misdadiger bent, dan heb je een advocaat nodig. En ben jij er ook achter gebracht dat er geen enkele advocaat beschikbaar is onder de gestorven heiligen of de engelen (zoals de roomse kerk haar leden voorliegt), net zo min als onder de mensen op aarde - dán heb jij niet zomaar een advocaat nodig, maar déze Advocaat, Jezus Christus, de Rechtvaardige. Zo noemt de apostel Johannes Gods Zoon in zijn eerste brief (hoofdstuk 2 vers 1). Daarmee geeft hij aan dat Jezus Christus geen advocaat is van kwade zaken, maar een strikt eerlijke / rechtvaardige Advocaat.

Wil jij die? Dat houdt onder andere in dat Hij niet goed praat wat verkeerd is, maar dat Hij de Rechter van hemel en aarde bijvalt, wanneer wij schuldig staan en de wet daadwerkelijk hebben overtreden. Nou, denk je, dan kan ik net zo goed geen advocaat hebben; want ik ben schuldig aan al de geboden van Gods Wet en dus kan Jezus mij niet helpen ...

Daar heb je gelijk in en daar heb je geen gelijk in. Jezus kan jou niet van dienst zijn in díe zin dat hij probeert om je onder de straf vandaan te krijgen door bezwarende feiten te verzwijgen of zo. Dat wil Hij niet. En voor een Rechter Die alwetend is, helpt het ook niet. Maar toch kan de Heere Jezus ons van dienst zijn als Advocaat, ondanks dat er geen verzachtende omstandigheden kunnen worden aangevoerd voor onze criminaliteit, en ondanks dat Hij geen poging onderneemt om het recht te verdraaien, te verkrachten. Hoe dan? De apostel Johannes geeft ons de sleutel in handen door Hem nog een andere Naam te geven. Ik schrijf de tekst even voor je neer (I Johannes 2 vers 1-2):

"Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige; en Hij is een Verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld."

Jezus Christus is niet alleen de Rechtvaardige (de eerste Naam), maar ook de Verzoening voor onze zonden (de tweede Naam). Dat laatste betekent dat Hij als Voorspraak of Advocaat strikt eerlijk de kant van het Recht kan kiezen en tóch jou, rechtsverkrachter en wetsovertreder, vrij kan pleiten. Hij Zelf betaalde namelijk met Zijn dierbaar bloed aan het vloekhout van Golgotha voor die zonden van die misdadigers. Maar voordat Johannes hierop wijst, maakt hij de opmerking dat al wat er nu volgt, niet bedoeld is om de zonde te bagatelliseren / te verkleinen. Het heerlijke advocatenwerk van Christus is geen vrijbrief om te zondigen (zoals de valse aflaat-leer van de roomse kerk wel is). Daarom begint hij als volgt:

"Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt."

Is dat ook jouw besluit: niet te zondigen?; niet als je bij je kameraden bent, en niet als je alleen op je kamer bent. Nu niet en nooit! Is dit niet jouw vaste voornemen, dan is alle spreken over de Hemel-Advocaat lege praat, zinloos en onbedachtzaam de Naam van God de Zoon ijdel gebruiken: vloeken en spotten. Maar als het dan toch - elke dag, en elke week - blijkt dat je hebt gezondigd ...? Luister:

"Wij hebben een Voorspraak bij de Vader."

Hij is in staat én gewillig om te pleiten voor hel-waardigen, doem-waardigen. En laat dit geen 'goedkoop Evangelie' zijn, geen 'billige Gnade'. Maar laat ons hart - van schrijver en lezer - nu in vuur en vlam komen vanwege deze ontzagwekkend heerlijke boodschap: de Vader heeft er Zelf zorg voor gedragen dat er een Advocaat zou zijn, Die het voor Zijn arm en schuldig volk opneemt. Al verzondigen ze het dagelijks weer, al kunnen ze niets anders dan Gods toorn over zich halen, hun Vader bedroeven en krenken ...; toch wil God Zijn dierbare gunstelingen niet verstoten.

Nu even dezelfde zaak van de andere kant bekeken. Als je goed hebt nagedacht, heb je misschien wel de vraag gesteld: waarom is er voor Gods verzoende kinderen nog een Advocaat nodig? Want ja, let erop dat er in de Catechismus (en ook in de zendbrief van Johannes) niet staat dat Jezus een Voorspreker is bij de Rechter, maar bij de Vader. God is om Jezus' wil een verzoende Vader voor allen die vertrouwensvol in Christus' zoenoffer schuilen. Dan is het toch goed, voor eens en voor altijd! Of niet? Ja, en nee. Ja, maar niet zonder voortdurende tussenkomst van Jezus Christus. Lees de volgende twee uitspraken van de apostel Paulus maar, Romeinen 8 vers 33-34 & Hebreeën 7 vers 25:

"Wie zal beschuldiging inbrengen tegen Gods uitverkorenen? God is het Die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja, wat meer is: Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt." Hij kan ook volkomen zaligmaken degenen die door Hem tot God gaan, aangezien Hij altijd leeft om voor hen te bidden."

God heeft ze liefgehad met een eeuwige liefde - daarom heeft Hij ze uitverkoren. Hij heeft Zijn Zoon voor hen gegeven - Die is voor hen gestorven ...; en toch is Zijn werk niet af: Hij bidt nú aan de rechterhand van Zijn Hemelse Vader. En wanneer wij tot God gaan, kan en mag dit alleen door Hem, Christus. Wat kunnen we hieruit leren? Onder andere deze twee dingen: (1) hoe ontzaglijk ernstig God de zonde neemt, dat Hij Zelfs met Zijn geliefde kinderen geen vertrouwelijke omgang kan hebben buiten Jezus Christus om; (2) dat God compleet voorziet in alles wat ervoor nodig is dat zelfs de grootste misdadiger vrij tot God mag gaan!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels Statenvertaling

Bijbels Herziene Statenvertaling

Psalmboekjes

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen