Heidelbergse Catechismus Zondag 23

Vraag en antwoord 61

Vr. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Antw. Niet dat ik
vanwege de waardigheid mijns geloofs
Gode aangenaam ben;
maar daarom,
dat alleen de genoegdoening,
gerechtigheid en heiligheid van Christus
mijn gerechtigheid voor God is,
en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof
aannemen en mij toe-eigenen kan.

Video uitleg Zondag 23

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 59: Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft?
• Catechismus vraag 60 uitleg: Hoe zijt gij rechtvaardig voor God?
• Catechismus vraag 61 uitleg: Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?

Suggestie doorgeven >

Een gevoelige snaar

Op zoek naar vreugde in het ambt

Welkom in de strijd

Thuis in het Woord

Komen tot Jezus Christus

Huwelijksbijbel HSV

Kinderbijbel HSV

Zij lacht Bijbel

Mannenbijbel

Peuterbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen