Heidelbergse Catechismus Zondag 23

Vraag en antwoord 61

Vr. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt?
Antw. Niet dat ik
vanwege de waardigheid mijns geloofs
Gode aangenaam ben;
maar daarom,
dat alleen de genoegdoening,
gerechtigheid en heiligheid van Christus
mijn gerechtigheid voor God is,
en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof
aannemen en mij toe-eigenen kan.

Gekoppelde kernwoorden:

• Geloof in Christus
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Heiligheid van God

Suggestie doorgeven >

Bas, ga je mee?

Mijn beeld van God

Koning, bidder, bouwer

Mensenzoon tussen de kandelaren

Tijn blust het vuur

Bijbel - Herziene Statenvertaling - Vivella

Bijbel (HSV) - foam paars

Bijbel (HSV) blauw

Bijbel (HSV) met psalmen - hardcover zwart

Peuterbijbel

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen