Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 19

Vr. Waaruit weet gij dat?
Antw. Uit het heilig Evangelie,
hetwelk God Zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard,
en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen,
en door de offeranden en andere ceremoniŽn der Wet laten voorbeelden,
en ten laatste door Zijn eniggeboren Zoon vervuld.

Video uitleg Zondag 6

Gekoppelde kernwoorden:

• Evangelie
• Offer
• Predikant - prediking
• Zaligheid

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 16 uitleg: Waarom moet Hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn?
• Catechismus vraag 17 uitleg: Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
• Catechismus vraag 18 uitleg: Maar wie is deze Middelaar?
• Catechismus vraag 19 uitleg: Waaruit weet gij dat Christus de Middelaar is?

Suggestie doorgeven >

De rode draad van Gods liefde

Rust en regelmaat bij God

Een gevoelige snaar

De waarheid maakt vrij

Bij God leeft ons goed

Zij Lacht Pocketbijbel

Gespreksbijbel HSV

Kinderbijbel HSV

HSV Studiebijbel

Journalbijbel

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen