Vraag

1
2

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Schuldbelijdenis en zonde
• Vrede
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

t Is al voor mij geschied

Zonder berouw geen vergeving

Speciaal voor papa

Hemel en hel

Reset - voor mannen

Gouden HJK-Momenten

Een Lied op de sabbatdag

Geneefse Psalmen deel II

Wildeman, Meditaties over psalmen

Waar is antwoord?

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep