Vraag

1
2

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Schuldbelijdenis en zonde
• Vrede
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

De stem van mijn Liefste

Mijn God is getrouw

God, Heidelberg en Oranje

De verdediging van het gereformeerde kerkmodel

Rond de kribbe

Derde Boek Der Psalmen Davids

Wildeman, Meditaties over psalmen 3

Mannenzang // Psalmen op hele noten

Geneefse Psalmen deel II

Psalmen - 2E Druk

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep