Vraag

1
2

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Schuldbelijdenis en zonde
• Vrede
• Zaligmaker

Suggestie doorgeven >

De tien geboden voor vandaag; Alleen als E-book leverbaar

De beleving van het heil

Op leven en dood

Levenskracht

Jeruzalem is wel gebouwd

Tabulatuurboeck van Psalmen en Fantasyen

Zingen psalmen

Veluwe zingt psalmen

Wonderbaar Licht vanuit de Psalmen

Een Lied op de sabbatdag

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2019


Sponsor: Erdee Media Groep