Vraag

1
2

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Schuldbelijdenis en zonde
• Vrede
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Zonder berouw geen vergeving

Mag ik belijdenis doen?

Dragende Zijn kruis

Een mensenkind

Ik geloof

8e Rijssense mannanzang vanuit de Schildkerk

Instrumentaal Psalmen deel 2

Mess Op.54 - Psalmen Op.85

Psalmen Davids (piano)

zingen psalmen rondom Kerst

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep