Vraag

1
2

Heidelbergse Catechismus Zondag 1

Vraag en antwoord 2

Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten,
opdat gij in dezen troost zaliglijk leven en sterven moogt?

Antw. Drie stukken.
Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn.
Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worde.
En ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn.

Gekoppelde kernwoorden:

• Blijdschap in God
• Dankbaarheid
• Schuldbelijdenis en zonde
• Vrede
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Goudaders - Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen

Een eeuwig verbond

Komen tot Jezus Christus

Daarom ga ik naar de kerk

Houd stand! - Bijbelstudies over de wapenrusting van God

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep