Vraag

72
73
74

Heidelbergse Catechismus Zondag 27

Vraag en antwoord 74

Vr. Zal men ook de jonge kinderen dopen?
Antw. Ja het; want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christusí bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de besnijdenis geschied is, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.

Gekoppelde kernwoorden:

• Dopen
• Verbond
• Verlossing van zonde

Suggestie doorgeven >

Evangelicals

De HEERE onze gerechtigheid

Hemel en hel

Zonder geld en zonder prijs

Stilte!

Schutz; Psalmen Davids 1619

Psalmen Davids

Zulks zingt dat volk (deel 6)

Samenzang, Met psalmen prijzen

Voor Niemand Bang Dl. 1

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2020


Sponsor: Erdee Media Groep