Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) De Nieuwe Psalmber... Niet-zingen is gev... Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie Tips gezin, school... Moeilijke melodie&... Zingen bij Calvijn Gesprek over Onbek... Waak voor Wildgroei Discussie 1773 gez... Psalmberijming: ta... Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... Aanhef psalmen Theologie psalmen 1 Theologie psalmen 2 Tweestemmige Harmo... Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 Catechismus vr. 12 Catechismus vr. 13 Catechismus vr. 14 Catechismus vr. 15 Catechismus vr. 16 Catechismus vr. 17 Catechismus vr. 18 Catechismus vr. 19 Catechismus vr. 20 Catechismus vr. 21 Catechismus vr. 22 Catechismus vr. 23 Catechismus vr. 24 Catechismus vr. 25 Catechismus vr. 26 Catechismus vr. 28 Catechismus vr. 29 Catechismus vr. 30 Catechismus vr. 31 Catechismus vr. 32 Catechismus vr. 33 Catechismus vr. 35 Catechismus vr. 36 Catechismus vr. 39 Catechismus vr. 40 Catechismus vr. 42 Catechismus vr. 43 Catechismus vr. 45 Catechismus vr. 47 Catechismus vr. 49 Catechismus vr. 51 Catechismus vr. 52 Catechismus vr. 54 Catechismus vr. 55 Catechismus vr. 56 Catechismus vr. 57 Catechismus vr. 58 Catechismus vr. 59 Catechismus vr. 60 Catechismus vr. 61 Catechismus vr. 62 Catechismus vr. 63 Catechismus vr. 64 Catechismus vr. 65 Catechismus vr. 66 Catechismus vr. 67 Catechismus vr. 68 Catechismus vr. 69 Catechismus vr. 70 Catechismus vr. 71 Catechismus vr. 72 Catechismus vr. 73 Catechismus vr. 74 Catechismus vr. 80 Catechismus vr. 78 Catechismus vr. 79 Catechismus vr. 77 Catechismus vr. 76 Catechismus vr. 75 Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 H 1 artikel 7 en 8 H 1 artikel 10 en 11 H 1 artikel 12 H 1 artikel 15 H 1 artikel 17 H 2 artikel 1 en 2 H 2 artikel 3 H 2 artikel 5 H 2 artikel 6 H 2 artikel 7 H 2 artikel 8 H 3 artikel 1 H 3 artikel 2 H 3 artikel 3 H 3 artikel 4 H 3 artikel 5 H 3 artikel 6 H 3 artikel 7 H 3 artikel 8 H 3 artikel 9 H 3 artikel 10 H 3 artikel 11 H 3 artikel 12 H 3 artikel 13 H 3 artikel 14 H 3 artikel 15 H 3 artikel 16 H 3 artikel 17 Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol Ambt Antisemitisme Atheïsme Barmhartigheid Bastaardvloeken Beeldende kunst Bekering Bekommering Belediging Berusting Biblicisme Bijbel Bijbelkringen Bijbelverklaringen Bijbelvertalingen Bijgeloof Buitenkerkelijk ch... Catechisatie Censuur Chiliasme Chiromantie Concubinaat Confessionalisme Conflicten Creationisme Cultuur Dans Doodzonde De Doop Drift Dromen De duivel Eenzaamheid Eer Eerlijkheid Eeuwigheid Egoisme Eigendom Eigengerechtigheid Emancipatie Emotie Ergernis Erotiek Evangelicals Evangelie Evangelisatie Evolutietheorie Exorcisme Fanatisme Feestdagen Film Flirten Formulieren van ee... Fossielen Frustratie Fundamentalisme Gastvrijheid Gebed Gebed des Heeren Gebedsgenezing Gebedsverhoring Geboorteregeling Geduld Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Willem Farel (1) Willem Farel (2) Willem Farel (3) Willem Farel (4) Willem Farel (5) Willem Farel (6) Islam Girolamo Savonarola Petrus Datheen (1) Petrus Datheen (2) Johannes Calvijn (1) Johannes Calvijn (2) Johannes Calvijn (3) Johannes Calvijn (4) Maarten Luther (1) Maarten Luther (2) Maarten Luther (3) Maarten Luther (4) Maarten Luther (5) Maarten Luther (6) Maarten Luther (7) Maarten Luther (8) Maarten Luther (9) Maarten Luther (10) Ambrosius Guido de Brès (1) Guido de Brès (2) Guido de Brès (3) Guido de Brès (4) Guido de Brès (5) Guido de Brès (6) Guido de Brès (7) Guido de Brès (8) Augustinus (1) Augustinus (2) Augustinus (3) Augustinus (4) Augustinus (5) De Germanen Abt Gregorius Petrus Waldes (1) Petrus Waldes (2) John Wycliff Johannes Hus De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... De naam HEERE in d... Voor elkaar bidden Vruchten van de we... Kringgebed De verboden boom Hoogmoed Geen last van je z... Belijdeniscatechis... Rechtvaardiging en... Ben ik uitverkoren? Genade onder voorw... Popmuziek en house... De vergeving van z... Schriftuurlijke pr... Zondigen tegen je ... Jezus een hindernis Het erkennen van z... Moedeloosheid Gods kinderen en God Zondesmart Vierschaar Boetvaardigheid De doopbelofte Geroepen tot predi... Mensverheerlijking Bijna-dood-ervaring Een kind dat sterft Opvoeden De zonden haten Computerspelletjes Zonde tegen de Hei... Wat is bidden De gemeenschap der... De echte en blijve... Vergeven bij een e... Beloften voor onbe... De Drie Verbonden Troost ontvangen u... Het Boek Geloven in of aan ... Hoofdbedekking bij... Verbond maken met ... Gebedsverhoring Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid Goedheid Geloof Zachtmoedigheid Matigheid Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... De Bijbel in jouw ... De Bijbel in jouw ... Belijdenis van zon... Depressiviteit Afvallige bijbelwe... Bijbel - ondersche... Het begin van de K... Bemoediging in don... Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Korte series
Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Wonderlijke Ontmoe... Uit vroeger tijden... Uit vroeger tijden... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  Overdenkingen (6)  Overdenkingen (7)  Overdenkingen (8)  Overdenkingen (9)  Overdenkingen (10)  Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 Demonologie - 6  Demonologie - 7 Demonologie - 8 Demonologie - 9 Demonologie - 10 Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 Orthopraxie - 6 Orthopraxie - 7 Orthopraxie - 8 Orthopraxie - 9  Orthopraxie - 10 Orthopraxie - 11 Orthopraxie - 12 Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) Verkiezing (6) Verkiezing (7) Verwerping Jongstervende kind... Het offer van Chri... Verlossing Zaligmaking Onze geestelijke s... Wie is God? (1) Wie is God? (2) Overig
Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 Anekdotes-2 Brief aan Diognetes Nieuwe wijn en oud... Bijbellezen aan ta... Citaten Thomas Wat... De Christenreis De Rechabieten Helpt u mee? 0
Catechismus vr. 53

Catechismus vraag 40 uitleg: Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen?

Auteur: ds. W. Pieters

De Heidelbergse Catechismus legt stukje bij beetje de Twaalf Artikelen uit. Nadat is beleden: 'Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd', volgt er: 'gestorven en begraven'. Over het woordje 'gestorven' gaat het nu. De dood van Christus dus. De dood is vreselijk. Denk je er wel eens aan? Liever niet, vermoed ik. De meeste mensen praten best wel veel over de dood ... van een ánder! Maar over hun eigen dood praten ze nooit en ze denken er zelfs liever niet eens aan. De dood van de Heere Jezus, daar praten mensen ook best wel veel over. Er zal in heel de wereld wel bijna geen preek worden gehouden of op de een of andere manier komt het sterven van de Heere erin aan de orde. Er zijn veel predikanten die de dood van Jezus Christus precies zo zien als de dood van een politieke leidsman, als Martin Luther King (die op 4 april 1968 werd vermoord). Anderen denken aan de dood van Jezus als aan de dood van een martelaar, zoals Polycarpus. Maar al is dan het sterven van Jezus Christus aan de orde, toch is het zó op een heel verkeerde manier.

Ja, je kunt de dood van Jezus op een heel verkeerde manier aan de orde stellen. Dan zie je er niet méér in dan dat Jezus onschuldig werd terechtgesteld, na een schijnproces. En dat Hij het slachtoffer is geworden van onredelijke volkswoede of van de zelfzucht van de schriftgeleerden en van Pilatus.Wie de Bijbel serieus neemt, moet echter zeggen dat de dood van Jezus van Nazareth een heel andere betekenis heeft dan de dood van een 'gewoon' mens. Ja, zeggen sommigen, dat is ook zo: de dood van Jezus heeft veel grotere waarde, want daardoor is er zo'n schok in de harten van mensen veroorzaakt, dat ze nu toch wel inzien hoe erg het is om te zondigen! Dus de dood van Jezus heeft heel mooie gevolgen: mensen komen tot inkeer en berouw en ze gaan hun leven beteren. Mis. Dat is de bedoeling van Jezus' dood ook niet. Nog weer anderen zeggen: de dood van Jezus is heel belangrijk want daardoor is het nu mogelijk dat God onze zonden vergeeft. Dit klinkt heel zuiver, maar als je er niet meer van weet te zeggen, heb je het nog steeds mis. De vrucht van het sterven van Gods Zoon is niet alleen de mógelijkheid, maar de wérkelijkheid van de vergeving. De Arminianen of remonstranten zeiden in de tijd van de Dordtse Synode van 1618-1619 (en ze zeggen het nog steeds), dat Jezus' dood niet meer vrucht heeft dan deze, dat God nu de zonden van mensen kán vergeven. Maar de Synodevergadering zelf sprak uit dat de vrucht van Jezus' dood veel rijker is: nu wórdt ook daadwerkelijk de zonde vergeven van al Gods volk. Dit is niet zo gemakkelijk, maar het is toch goed om er wat dieper over na te denken. Daarom lezen we eerst wat volgens de Catechismus de reden is van de dood van Jezus Christus. Vraag en antwoord 40:

Vraag: Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen?

Antwoord: Daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods, niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God.

De opstellers vragen niet naar het doel of gevolg van Christus' dood, maar naar de reden. Waarom is dat nu nodig? Moet dat nu zo? Kan het niet anders? Kan het niet met minder? Nadat Jezus zo zwaar heeft geleden, moet Hij dan ook nog sterven? Op een zeker moment roept Hij uit:

"Het is volbracht."

Had Hij niet daarna Zich van het kruis kunnen verlossen? Het is nu toch allemaal in orde gekomen?! Hij zegt het Zelf! Dus, waarom moet Hij dan ook nog sterven? Het treft mij diep dat de Catechismus deze vraag stelt. De Catechismus vraagt niet: wat heb ik eraan? Zeker, deze vraag stelt de Catechismus ook (zie heel duidelijk vraag 37 en 39 en straks 43 en 44). Maar de Catechismus is nu vooral gespitst op de vraag: waarom móest dat nu. God heeft het blijkbaar nodig geacht, want anders had Hij het vast niet toegelaten of bestuurd dat Zijn lieve Zoon daadwerkelijk zou sterven. De Vorst des levens moest de bitterheid van de dood smaken. En er is een heel duidelijke reden voor. De Catechismus leert het ons in het antwoord. Maar daar ga ik nu nog niet op in. Volgende keer, DV. Nu schrijf ik iets over de vraag: voor wie is Christus eigenlijk gestorven? We lezen in de Bijbel (Romeinen 5 vers 6):

"Want Christus, toen wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven."

Dus Christus stierf voor goddelozen.  Ben jij ook een goddeloze? Het is heel goedkoop om nu te zeggen: alle mensen zijn goddelozen, dus ik ook. Weet je eigenlijk wel, wat het betekent om een goddeloze te zijn? Voor wie Christus moest sterven? Het Griekse woord voor 'goddeloze' betekent: iemand die in 't geheel geen eerbied of ontzag heeft voor God; ja, iemand die heiligschennis pleegt en Hem verdoemt. Ben jij zo? Voor zo-iemand is Christus gestorven. En niet voor anderen. Waar staat het dat Christus niet voor anderen, niet voor vrome en tevreden mensen is gestorven? Dat staat in Mattheüs 9 vers 13:

"Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering."

Als Christus niet kwam om rechtvaardigen te roepen, dan kwam Hij ook niet om voor rechtvaardigen te sterven. Wat zijn rechtvaardigen? Mensen die menen dat ze zo slecht nog niet zijn. Wat zijn goddelozen? Mensen die ervaren en belijden dat ze de slechtsten zijn. En wat ontvangen die goddelozen uit Jezus' sterven? Ik zal Paulus laten spreken (Galaten 1 vers 4):

"Christus heeft Zichzelf gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit deze tegenwoordige boze wereld."

Zou jij dit ook graag ontvangen? Heb jij dan zó'n hekel aan deze tegenwoordige boze wereld? Heb je zó'n last van de wereld? Heb je dan zó'n verdriet over de boosheid van de wereld (in je hart)?  En ik zal nog een antwoord van Paulus doorgeven, op de vraag: 'Wat ontvangen die goddelozen dan uit Jezus' sterven?' (Titus 2 vers 14):

"Christus heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid, en opdat Hij ons voor Zichzelf als een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken."

Zou jij dit ook graag ontvangen? Bid jij er dagelijks om dat je ijverig mag zijn in goede werken? Ben je daar op gespitst? Wil je daar je tot het uiterste voor inzetten? Wil je geen dag meer zonder goede werken zijn?

Kortom: Voor wie is Christus gestorven? Voor goddelozen. Wat ontvangen zij uit Christus' dood? Verlossing en reiniging. En als je zo'n goddeloze bent, mag jij je vertrouwensvol aan deze gestorven Zaligmaker toevertrouwen en Hem smeken om deze heerlijke weldaden!

Als we iets meer van de Bijbelse geschiedenis willen weten dan alleen 'wat er gebeurd is', dan moeten we ons bij het lezen steeds weer de vraag stellen: 'WAAROM is dit of dat gebeurd?' Wie niet verder komt dan te lezen wat er gebeurde, blijft aan de oppervlakte. Wie de vraag stelt naar het waarom erachter, verdiept zich in Gods waarheid, wat heel nuttig en zegenrijk is. De Catechismus gaat er ons in voor. In vraag 16 gaat het over het mens worden van de Middelaar. En dan wordt gevraagd: waarom moest dat nou? En ook in vraag 40, waarover het nu gaat, stelt de Catechismus de vraag: waarom moet ...? Hierdoor krijgen wij zicht op de diepte die achter de geschiedenis schuil gaat. De geschiedenis is: Jezus stierf. Wie geen waarom-vraag stelt, heeft er helemaal niets aan te weten dat Jezus stierf. Maar wie de waarom-vraag stelt, gaat inzien dat er heel veel achter zit. Wat dan? Daar geeft de Catechismus antwoord op:

Vraag: Waarom heeft Christus Zich tot in de dood moeten vernederen?

Antwoord: Daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods­, niet anders voor onze zonden kon betaald worden, dan door de dood van de Zoon van God.

In de eerste plaats blijkt: het moest! Jezus Christus mocht niet blijven leven. En dit 'moeten' was een Góddelijk moeten, zoals er staat: het is vanwege Gods gerechtigheid en waarheid. Bij het woord 'gerechtigheid' komen we terecht bij het hart of de kern van het Evangelie. Als we geen begrip hebben van Gods gerechtigheid, zullen we er totaal niets, niets, niets van verstaan, waarom de Heere Jezus leed en stierf. En zelfs niet waarom Hij mens werd uit de maagd Maria. Wat is nu Gods gerechtigheid? Dat God de zonde niet ongestraft laat. Als God onze zonden ongestraft zou laten, was Hij niet rechtvaardig. (Net als een rechter die een misdadiger niet straft.) Omdat God rechtvaardig is, wordt de zonde gestraft. En daarom juist moest Christus Zich vernederen tot in de dood. Daarom moest Hij sterven. De zonde moet namelijk met de dood worden gestraft. Waarom? Omdat zonde een scheiding maakt tussen God en ons, een dodelijke scheiding. Want God is het Leven. En van het Leven je afscheiden is kiezen voor de dood. Daarom hoort bij zonde altijd dood. Onlosmakelijk hoort bij elke zonde de dood.

Lees maar in Romeinen 5 vers 12. Daar schrijft Paulus:

"... door een mens is de zonde in de wereld gekomen; en door de zonde de dood."

Of het volgende hoofdstuk, waar hij in vers 23 schrijft:

"... de bezoldiging der zonde is de dood."

(Wat is bezoldiging? Soldij, loon.)

Er is geen ander loon, geen ander soldij voor dit 'werk', dan de dood. En daarom moest Christus de dood ondergaan. Hij nam immers de plaats in van de zondaar! Hij ging immers beladen met zonden! De zonden van al Zijn kinderen waren nu op Zijn ziel. En God is zo rechtvaardig, dat Hij ook de doodstraf eist wanneer Zijn Eigen lieve Zoon nu voor Hem staat als Plaatsvervanger van zondaren. Dan doet God niets van de straf af. Dan zegt Hij niet: omdat U Mijn Zoon bent, zal Ik U maar niet zo zwaar straffen ... NEE! Christus, de Borg van Zijn volk, moet niet alleen lijden en bloeden, maar zelfs sterven. Omdat God eerlijk en recht handelt; omdat Hij rechtvaardig is. Dat betekent het zinnetje: vanwege de gerechtigheid van God kon op geen andere manier voor onze zonden betaald worden dan alleen door de dood van Gods Zoon.

Er staat nog een reden bij vermeld in antwoord 40. Niet alleen Gods rechtvaardigheid maakt Christus' dood onontkoombaar, maar ook Gods wáárheid. Wat betekent dat? Om op het spoor te komen wat de opstellers hiermee bedoelen, moeten we eens letten op de eerste tekstverwijzing hierbij. Dat is Genesis 2 vers 17. Wat zegt God daar?

"... van de boom der kennis van goed en kwaad zult gij niet eten; want ten dage dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven."

God dreigt dus met een straf, als de mens zondigt. Als God met een straf dreigt, en vervolgens deze straf niet uitvoert, wat is Hij dan? Als Hij iets belooft, en niet doet, wat is Hij dan? In beide gevallen een leugenaar ...!!! In het geval van beloven en niet doen, zien we dat meteen. Maar is dat ook zo in het geval van dreigen en niet doen? Ja, ook dan. Dus wat lijkt God te zijn, op de dag van Adams zondeval? God zei: op díe dag zal je sterven. En gebéurt het ook? Stérft Adam? Nee. Hij mag (onbegrijpelijk wonder!) blijven leven; en zijn vrouw ook. Is God dan niet eerlijk in Zijn bedreiging? Toch wel ... Zijn Zijn dreigementen dan lóze / lége dreigementen? Toch niet ... Hoeven we God in Zijn bedreigingen dan niet serieus te nemen? Zeker wel ... Hoe dan? Dát zien we nu aan het kruis van Golgotha: Christus heeft van Adam en Manninne de straf op Zich genomen. Daarom hoefden zij niet te sterven. Ja, in zekere zin zijn zij beiden op het moment van de zondeval wel gestorven, nanmelijk geestelijk. En na enige jaren ook lichamelijk. Maar de eigenlijke dood, de eeuwige toorn van God, hoefden zij niet te ondergaan, omdat Christus hun plaats wilde innemen. En wel vanaf hetzelfde moment, in Genesis 3 al! Aan het kruis moet Christus dan ook de drievoudige dood (geestelijk, lichamelijk en eeuwig) ondergaan. Hij draagt de eeuwige dood in de drie uren dikke duisternis. Hij ondergaat de geestelijke dood, de scheiding met God, ook in die tijd. Daarom roept Hij uit:

"Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"

En de lichamelijke dood ondergaat Christus ook, wanneer Hij het hoofd buigt en bewust, vrijwillig de geest geeft. Dit moest! Lees maar in de gelijkenis van de Goede Herder. Weet je waar je die in de Bijbel kunt vinden? In dat hoofdstuk lees je in vers 17 en 18:

"Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik Mijn leven afleg, opdat Ik het weer neem. Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het van Mijzelf af; Ik heb macht het af te leggen, en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van Mijn Vader ontvangen."

Zijn Eigen lieve Vader gaf aan Zijn Eigen lieve Zoon het bevel: U moet sterven! En omdat Hij dit bevel gewillig opvolgde, had Zijn Vader Hem lief. Dus het is een liefhebbende Vader, maar het bevel, het gebod is er niet minder ernstig om: Christus moet Zijn leven afleggen, dat is: sterven. Want God had het in het paradijs gedreigd. En anders zou Hij hebben gelogen.

Nu een vraag: hoe veel waarde hecht jij aan Gods betrouwbaarheid of waarheid? Christus wilde liever sterven, dan dat Zijn Vader een leugenaar zou zijn, die wel dreigt, maar niet straft. Heb jij Gods waarheid zó lief? Wil liever gestraft worden, dan dat God niet eerlijk, niet betrouwbaar zou zijn! Dan is antwoord 40 Evangelie ...


Uit de belijdenis

Heidelberger Catechismus Zondag 16

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen