Vraag

50
51
52

Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 52

Vr. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden ?
Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging
met opgerichten hoofde
even Denzelfde Die Zich tevoren
om mijnentwil voor Gods gericht gesteld
en al den vloek van mij weggenomen heeft,
tot een Rechter uit den hemel verwacht,
Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen,
maar mij met alle uitverkorenen
tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ellende - moeite
• Straf over zonde
• Vervolging (Onder hevige -)
• Wederkomst

Suggestie doorgeven >

Verbonden

De stem van mijn Liefste

Groot belang van de zaligheid

Bonders in opmars

Dien Hem

Instrumentaal Psalmen deel 2

Ik zal met mijn ganse hart Uw eer

Egbert Juffer zingt Psalmen

Wait

U alleen, U loven wij (Veel gevraagde en geliefde psalmen)

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep