Vraag

50
51
52

Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 52

Vr. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden ?
Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging
met opgerichten hoofde
even Denzelfde Die Zich tevoren
om mijnentwil voor Gods gericht gesteld
en al den vloek van mij weggenomen heeft,
tot een Rechter uit den hemel verwacht,
Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen,
maar mij met alle uitverkorenen
tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Gekoppelde kernwoorden:

• Ellende - moeite
• Straf over zonde
• Vervolging (Onder hevige -)
• Wederkomst

Suggestie doorgeven >

Kruimkens van `s Heeren tafel - dagboek

Ik ben Bas

Bijbels bidden voor je kinderen

De Mensenzoon, Die dient

Vrouw vandaag

Zij Lacht pocketbijbel

Zij lacht Bijbel

Bijbel (HSV) met Psalmen - hardcover print

Bijbel (HSV) met psalmen - met goudsnede

Bijbel voor jou

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen