Heidelbergse Catechismus Zondag 19

Vraag en antwoord 52

Vr. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden ?
Antw. Dat ik in alle droefenis en vervolging
met opgerichten hoofde
even Denzelfde Die Zich tevoren
om mijnentwil voor Gods gericht gesteld
en al den vloek van mij weggenomen heeft,
tot een Rechter uit den hemel verwacht,
Die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen,
maar mij met alle uitverkorenen
tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal.

Video uitleg Zondag 19

Gekoppelde kernwoorden:

• Ellende - moeite
• Straf over zonde
• Vervolging (Onder hevige -)
• Wederkomst en oordeel

Gekoppelde pagina's:

• Catechismus vraag 51 uitleg: Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons Hoofd Christus?
• Catechismus vraag 52 uitleg

Suggestie doorgeven >

Heel mijn hart

Een wereld op zichzelf

Uw dienaar luistert

Mediteren met de Bijbel

Rust en regelmaat bij God

Huisbijbel HSV - vivella

Huwelijksbijbel HSV

Vrouwenbijbel

Peuterbijbel

Bijbel (HSV) blauw

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen