Vraag

16
17
18
19

Heidelbergse Catechismus Zondag 6

Vraag en antwoord 17

Vr. Waarom moet Hij tegelijk waarachtig God zijn?
Antw. Opdat Hij, uit kracht Zijner Godheid,
den last van den toorn Gods aan Zijn mensheid zou kunnen dragen,
en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven.

Gekoppelde kernwoorden:

• Eeuwig leven
• Genoegdoening
• Gerechtigheid - van God
• Straf over zonde
• Toorn van God
• Zaligheid

Suggestie doorgeven >

Stilte in mijn hart

God gebruikt geweld

Daarom ga ik naar de kerk

101 bemoedigingen voor moeders

Als God dan liefde is...

Over psalmboek.nl

Contact

Copyright 2021


Sponsor: Erdee Media Groep