Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Uitleg bij 1 Korinthe 6:3

Auteur: ds. P. de Vries

Van een meisje van twaalf jaar kreeg ik de volgende vraag: wilt u iets schrijven over I Corinthe 6 vers 3? Daar staat: "Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan?"

Wat bedoelt Paulus met deze twee vragen? Hij schrijft over de situatie in Corinthe. Daar was in de Christelijke gemeente van Korinthe een man die een twistzaak had met een andere Christen. Ze kwamen er niet uit en toen daagde deze man zijn mede-Christen voor de rechter. Die rechter was een heiden. En Paulus schrijft, dat hij dit verschrikkelijk vindt: als Christen breng je je mede-Christen toch niet voor de heidense rechter! Wat moet zo'n rechter daar nu van denken? Die zal wel denken: `Nou, dat is me ook een mooi zooitje daar in die christelijke gemeente: ze vechten elkaar de tent uit ...' Nee, zegt Paulus, je moet allerlei verschilpunten of twistpunten tussen broeders in het geloof niet voor de aardse rechter brengen.

Dat gaat hij nog eens met nadruk zeggen door een vraag te stellen in vers twee: "Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen?" `De heiligen' zijn al Gods kinderen, de echte gelovigen die wedergeboren zijn. Zij zullen de wereld oordelen. Zij zullen rechter zijn over de wereld. Wanneer? Als de Heere Jezus wederkomt op de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Als de Heere Jezus dan alle mensen zal beoordelen, of ze zalig zullen worden of niet dan zullen de kinderen van God bij de Heere Jezus staan en zullen zij met het oordeel van deze Hemelse Rechter instemmen. Ze zullen als het ware mede-rechters zijn en met Hem mee-oordelen. Zo zegt Paulus het. Wat bedoelt hij met deze vraag te zeggen?

Hij bedoelt dit: als wij straks de rechters van de hele wereld zullen zijn, moeten we dan nu nog naar de rechtbank van een heidense rechter gaan? Welnee, dan moeten we nu ook over allerlei geschilpunten of twistpunten zelf kunnen oordelen en er een oplossing voor vinden, zonder dat de wereldse rechter erbij wordt gehaald.

Paulus wil zeggen: als u straks bij zo'n heel grote rechtszaak namelijk de beoordeling van de hele wereldbevolking zult aanwezig zijn als rechters, kunt u dan nu niet eens zo'n onbelangrijk punt oplossen?

En in vers drie gaat Paulus nog een stapje verder en hij zegt: wij zullen straks als rechters niet alleen deze wereld en de mensen op deze wereld oordelen, maar wij zullen straks in de dag van Christus' wederkomst zelfs de engelen oordelen. De kwade engelen (die nu duivelen zijn) zullen wij veroordelen en de goede engelen (die nu onze dienstknechten zijn tot onze zaligheid) zullen wij vrijspreken. Nu, als wij zelfs de engelen zullen oordelen, dan kunnen we toch zo'n kleinigheidje in de Gemeente ook wel zonder heidense rechter oplossen, is 't niet?

Wij kunnen er deze les uit leren: we moeten niet op ons recht staan. We moeten bereid zijn om schade en ongelijk te lijden. Zo zegt Paulus het in vers 7: "Waarom lijdt gij niet liever ongelijk? Waarom lijdt gij niet liever schade?" En zo moet het in ons hart leven tegenover onze naaste: ik ben bereid in alle dingen, die niet tegen Gods Woord ingaan, toe te geven en mij aan te passen om maar geen narigheid te krijgen, geen aanstoot te geven, geen onrecht te doen. Leeft dit in jouw hart?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen