Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 83 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wie de krant leest bij het ‘licht’ van Psalm 83, kan het helemaal eens zijn met de uitspraak van Prediker 1, dat er geen nieuws onder de zon is. Je hoeft alleen maar de namen te veranderen, en je hebt precies de strijd van de 65 jaren sinds 1948, dat de staat Israël bestaat: van alle kanten komen de vijanden eraan en ze hebben maar één doel (vers 5): “Kom, laten we hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn en dat aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt.” Hoogst actueel dus is de strijd die Psalm 83 beschrijft.

Maar niet minder waar is dat deze strijd geestelijk van aard is: voor alle gelovigen geldt immers dat hun vijanden (hoe die ook heten – communisme, islam, of nog weer anders) dezelfde wens hebben: “Kom, laten we hen uitroeien, dat zij geen volk meer zijn.”

Wat kan Gods kind hiertegen doen? Tanks kopen? De VS of de VN te hulp roepen? De dichter wijst, door Gods Geest onderwezen, ons een betere weg (vers 14-19): “Mijn God, maak hen als stoppels voor de wind, zoals vuur een woud verbrandt. Maak hun gezicht vol schande, opdat zij, o HEERE, Uw Naam zoeken. Laat hen beschaamd en verschrikt wezen, opdat zij weten dat U alleen met Uw Naam bent de HEERE, de Allerhoogste over de ganse aarde.” Dat is op zijn nieuwtestamentisch: “Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze…”

Over wie gaat het uiteindelijk? Uiteindelijk niet over de natie Israël die een plaatsje kreeg bij de Middellandse Zee, maar het gaat volgens vers 4 over ‘Uw verborgenen’. Wat wordt met deze omschrijving bedoeld? De statenvertalers leggen het als volg uit:

Zij die hun toevlucht tot U nemen om zichzelf en de hunnen te bergen onder Uw bewaring en bescherming, die Gij als een waardevol sieraad beschouwt en in Uw trouwe bewaring neemt en wier leven met Christus verborgen is in God.

Lijk jij – nu de duivel je naar het leven staat – op deze mensen? Anders gevraagd: neem jij in alle gevaren je toevlucht tot God?

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

Zij handelen uit enkel haat.
Besluiten listig in hun raad,
In ’t heimelijk, Uw volk tot schade,
En hebben onderling gezworen
’t Verderf van die U hebt verkoren,
Die schuilen onder Uw genade

Een kernvers is:

O God, zwijg niet, houd U niet als doof
en wees niet stil, o God!
Want zie, Uw vijanden maken getier
en Uw hagters steken de kop op.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen