Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Wat de bijbel zegt over de jeugd (2)

Auteur: ds. W. Pieters

In het Nieuwe Testament komt het woord 'jeugd' niet voor. Waarom niet? Omdat de statenvertalers steeds kozen voor het woord 'jonkheid', dat gewoon hetzelfde betekent. Wat zegt het Nieuwe Testament over de jonge jaren? In de eerste plaats lezen we over een jonge man die zegt dat hij vanaf zijn jongste jaren de wet heeft onderhouden. Dat zal wel eerlijk gemeend zijn, maar het is in ieder geval niet waar. Want de wet van God verbiedt niet alleen uitwendige zonden, maar ook inwendige. Dus niet alleen zonden met de daad, maar ook met je gedachten. Wanneer je niet daadwerkelijk steelt, maar wel graag iets zou willen stelen, overtreed je het gebod van God 'Gij zult niet stelen.' Dat had die jonge man niet in de gaten en daarom zegt hij tegen de Heere Jezus: "Al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?"

Natuurlijk is het heel goed om de geboden van God te doen. Om in je jonge jaren nauwkeurig te gehoorzamen aan alle wetten van God. Ik zal je een voorbeeld geven: dat je je ouders gehoorzaamt, altijd, graag, zonder mopperen. Maar als je dit hebt gedaan, moet je niet denken: wat goed van mij ...! Nee, dan moet je vragen: Heere, leer mij mijn hart kennen, waarin nog zoveel meer zonden schuilen.

Het tweede wat het Nieuwe Testament over de jonkheid zegt, vinden we in II Timotheüs 2 vers 22. Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Timotheüs was een kind van God. Hij had de Heere Jezus lief; hij diende God van ganser harte. Al zijn zonden waren vergeven en de Heere Jezus woonde in zijn hart. En tot hem schrijft Paulus nu: "Vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart."

Timotheüs was nog jong en hij liep meer gevaar om in sommige zonden te vallen, dan oudere mensen. Er zijn speciale 'begeerlijkheden der jonkheid' Deze moest Timotheüs vlieden. Dat is: ontvluchten. Deze speciale jeugdzonden zijn er. Je kunt het ontkennen of niet, de werkelijkheid is niet anders. Wat moet je ermee doen, hoe moet je ermee omgaan? Paulus schrijft maar één ding: ontvluchten. Je moet er niet mee spelen, je moet ze niet 'onderzoeken', je moet er net zover vandaan vluchten als je kunt. Ik zal een voorbeeld geven: als je weet dat in een bepaald huis een besmettelijke ziekte heerst, die ONGENEESLIJK is, zou jij dan nieuwsgierig gaan kijken? Of vermijd jij die plaats? Nu, in elk café en in elke dancing en in elke bar en in elke discotheek en in elke bioscoop en in elk tv-apparaat en in elke ongefilterde internet- verbinding heerst een besmettelijke ziekte die ONGENEESLIJK is: een dodelijke ziekte, waaraan je zeker moet bezwijken ... Ontwijk die plaatsen en vermijd die gelegenheden zoals je een dodelijke plaag zou vermijden en ontwijken. Wat zijn eigenlijk de 'begeerlijkheden der jonkheid'?

Laten we eens lezen wat Matthew Henry erover schrijft: 'Hier vermaant Paulus Timotheüs om zich te behoeden tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Hoewel hij een heilig, goed man was, in hoge mate aan de wereld gestorven, vond Paulus het toch noodzakelijk hem te waarschuwen tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Neem alle mogelijke voorzorgen om u daarin rein te houden. De lusten des vleses zijn begeerlijkheden der jonkheid; waartegen jonge lieden zorgvuldig moeten waken; en de beste mag zich niet veilig achten. Paulus geeft een uitnemend medicijn tegen de begeerlijkheden der jonkheid: jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Begeerlijkheden der jonkheid zijn zeer gevaarlijk; en daarom moeten ook veelbelovende jonge lieden ertegen gewaarschuwd worden; want zij strijden tegen de ziel. De opwekking van onze genade zal de uitblussing van onze lusten zijn; hoe meer wij volgen wat goed is, des te verder zullen wij vluchten van wat kwaad is. Rechtvaardigheid, geloof en liefde zijn uitnemende middelen tegen begeerlijkheden der jonkheid. Reine liefde zal ons genezen van onreine lusten.'

Paulus dacht dus niet: het lukt toch niet om de lusten van het vlees te doden; en daarom mag je wel aan rommelen. Nee, hij waarschuwt zijn geliefde zoon, die al 'predikant' is in Efeze en die werkelijk de Heere wil dienen. Hij weet hoe belangrijk het is, als we godzalig willen leven, dat we ons vrij houden van alle zonden. Nee, niet zoals de rijke jongeling, niet farizeïstisch, niet wettisch. Dat betekent dus: niet om daarmee bij God in een goed blaadje te komen. Maar louter en alleen uit dankbaarheid, uit liefde jegens God. Ja, de Heere Jezus zorgt er Zelf voor dat al Zijn kinderen de zonde haten, ook als ze jong zijn. Dat ze ook de begeerlijkheden haten, die ze liefhebben. En dan gaan ze vanuit deze haat ze ook vlieden. Dan zoek je geen plaatsen der ijdelheid meer op. Dan heb je verlangen om het goede na te jagen: rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Dan zoek je andere vrienden. Welke? Die de Heere aanroepen uit een rein hart.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen