Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over de jeugd (2)

Auteur: ds. W. Pieters

In het Nieuwe Testament komt het woord 'jeugd' niet voor. Waarom niet? Omdat de statenvertalers steeds kozen voor het woord 'jonkheid', dat gewoon hetzelfde betekent. Wat zegt het Nieuwe Testament over de jonge jaren? In de eerste plaats lezen we over een jonge man die zegt dat hij vanaf zijn jongste jaren de wet heeft onderhouden. Dat zal wel eerlijk gemeend zijn, maar het is in ieder geval niet waar. Want de wet van God verbiedt niet alleen uitwendige zonden, maar ook inwendige. Dus niet alleen zonden met de daad, maar ook met je gedachten. Wanneer je niet daadwerkelijk steelt, maar wel graag iets zou willen stelen, overtreed je het gebod van God 'Gij zult niet stelen.' Dat had die jonge man niet in de gaten en daarom zegt hij tegen de Heere Jezus: "Al deze geboden heb ik onderhouden van mijn jonkheid af; wat ontbreekt mij nog?"

Natuurlijk is het heel goed om de geboden van God te doen. Om in je jonge jaren nauwkeurig te gehoorzamen aan alle wetten van God. Ik zal je een voorbeeld geven: dat je je ouders gehoorzaamt, altijd, graag, zonder mopperen. Maar als je dit hebt gedaan, moet je niet denken: wat goed van mij ...! Nee, dan moet je vragen: Heere, leer mij mijn hart kennen, waarin nog zoveel meer zonden schuilen.

Het tweede wat het Nieuwe Testament over de jonkheid zegt, vinden we in II Timotheüs 2 vers 22. Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheüs. Timotheüs was een kind van God. Hij had de Heere Jezus lief; hij diende God van ganser harte. Al zijn zonden waren vergeven en de Heere Jezus woonde in zijn hart. En tot hem schrijft Paulus nu: "Vlied de begeerlijkheden der jonkheid; en jaag naar rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede, met degenen die de Heere aanroepen uit een rein hart."

Timotheüs was nog jong en hij liep meer gevaar om in sommige zonden te vallen, dan oudere mensen. Er zijn speciale 'begeerlijkheden der jonkheid' Deze moest Timotheüs vlieden. Dat is: ontvluchten. Deze speciale jeugdzonden zijn er. Je kunt het ontkennen of niet, de werkelijkheid is niet anders. Wat moet je ermee doen, hoe moet je ermee omgaan? Paulus schrijft maar één ding: ontvluchten. Je moet er niet mee spelen, je moet ze niet 'onderzoeken', je moet er net zover vandaan vluchten als je kunt. Ik zal een voorbeeld geven: als je weet dat in een bepaald huis een besmettelijke ziekte heerst, die ONGENEESLIJK is, zou jij dan nieuwsgierig gaan kijken? Of vermijd jij die plaats? Nu, in elk café en in elke dancing en in elke bar en in elke discotheek en in elke bioscoop en in elk tv-apparaat en in elke ongefilterde internet- verbinding heerst een besmettelijke ziekte die ONGENEESLIJK is: een dodelijke ziekte, waaraan je zeker moet bezwijken ... Ontwijk die plaatsen en vermijd die gelegenheden zoals je een dodelijke plaag zou vermijden en ontwijken. Wat zijn eigenlijk de 'begeerlijkheden der jonkheid'?

Laten we eens lezen wat Matthew Henry erover schrijft: 'Hier vermaant Paulus Timotheüs om zich te behoeden tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Hoewel hij een heilig, goed man was, in hoge mate aan de wereld gestorven, vond Paulus het toch noodzakelijk hem te waarschuwen tegen de begeerlijkheden der jonkheid. Neem alle mogelijke voorzorgen om u daarin rein te houden. De lusten des vleses zijn begeerlijkheden der jonkheid; waartegen jonge lieden zorgvuldig moeten waken; en de beste mag zich niet veilig achten. Paulus geeft een uitnemend medicijn tegen de begeerlijkheden der jonkheid: jaag na rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Begeerlijkheden der jonkheid zijn zeer gevaarlijk; en daarom moeten ook veelbelovende jonge lieden ertegen gewaarschuwd worden; want zij strijden tegen de ziel. De opwekking van onze genade zal de uitblussing van onze lusten zijn; hoe meer wij volgen wat goed is, des te verder zullen wij vluchten van wat kwaad is. Rechtvaardigheid, geloof en liefde zijn uitnemende middelen tegen begeerlijkheden der jonkheid. Reine liefde zal ons genezen van onreine lusten.'

Paulus dacht dus niet: het lukt toch niet om de lusten van het vlees te doden; en daarom mag je wel aan rommelen. Nee, hij waarschuwt zijn geliefde zoon, die al 'predikant' is in Efeze en die werkelijk de Heere wil dienen. Hij weet hoe belangrijk het is, als we godzalig willen leven, dat we ons vrij houden van alle zonden. Nee, niet zoals de rijke jongeling, niet farizeïstisch, niet wettisch. Dat betekent dus: niet om daarmee bij God in een goed blaadje te komen. Maar louter en alleen uit dankbaarheid, uit liefde jegens God. Ja, de Heere Jezus zorgt er Zelf voor dat al Zijn kinderen de zonde haten, ook als ze jong zijn. Dat ze ook de begeerlijkheden haten, die ze liefhebben. En dan gaan ze vanuit deze haat ze ook vlieden. Dan zoek je geen plaatsen der ijdelheid meer op. Dan heb je verlangen om het goede na te jagen: rechtvaardigheid, geloof, liefde, vrede. Dan zoek je andere vrienden. Welke? Die de Heere aanroepen uit een rein hart.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen