Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Wie zijn overtredingen bedekt,

          zal niet voorspoedig zijn,

maar die ze bekent en laat,

          zal barmhartigheid geschieden."

                                       Spreuken 28 vers 13

Zowel God als de mens bedekt zonde. God in Zijn weerga­loos grote genade; de mens in schaamte en huichelach­tigheid. Wanneer God onze zonde bedekt, doet Hij dat met het kost­baar bloed van Zijn Zoon Jezus Christus en dan vergeeft Hij ze. Wanneer wij echter onze zonde bedekken ─dus niet eerlijk ervoor uit willen komen─, dan zijn wij als een pati­nt, die niet eerlijk aan de dokter vertelt, wat er aan scheelt.

Heb jij ontzet­tende buikpijn, maar vertel je het nie­mand, dan weet de dokter er niets van en kan hij er ook niets aan doen...

Mag je geen zonde bedekken? Jawel, in liefde: de zonde van je naaste (zie Spreuken 10 vers 12). Maar als je je eigen zonde bedekt, dan doe je dat in hoogmoed. Je wilt je beter voordoen dan je bent. Je zou je zonde zelfs wel uit je geheugen willen bannen (ze voor je geheugen willen bedekken), omdat je de werkelijkheid niet eerlijk onder ogen wilt zien. We willen niet alleen voor de mensen, maar ook voor ons zelf zo graag de schijn ophouden, dat we nog heel wat zijn.

We zijn net als Adam, die zijn zonde niet eerlijk beleed, maar zich voor de Alwetende God verborg. Zo doen kinderen het:

-    ze bedekken de zonde met een leugen en ze bedekken de leugen weer met een andere leugen;

-    of ze zeggen: die ander begon... (zodat ze hun aandeel in de zonde verkleinen en vergoelijken).

We proberen onze kwade daden te bedekken onder het mom [=masker]

*van onze zoge­naamd goede bedoe­lingen, of

*van de alge­meen­heid (iedereen doet het...), of

*van onze zwak­heid (ik kon er niets aan doen...), of

*van ons karakter (ik ben nu een­maal zo...).

En wanneer we wat groter zijn dan ons kleine broertje (want van zo'n kleintje doorzien wij gemakkelijk dat het een smoesje is, wanneer hij zijn zonden probeert te bedekken), dan probe­ren we onze overtredingen nog geraffineerder te bedekken door Adam en Eva de schuld te geven. We denken en zeggen: zíj immers hebben in het paradijs de zonde gedaan, en waarom moet ík dan de gevolgen daarvan dragen?

Of we geven de duivel de schuld die ons zo sterk verleidt tot zonden (en helaas? is hij ons zo vaak de baas) en we pleiten op deze manier onszelf onschuldig of in ieder geval minder toere­keningsvatbaar!

En helaas gaan we zelfs zover dat we God Zelf de schuld geven: de Heere had het toch kunnen verhinderen...! Waarom heeft Hij de zonde van Adam en Eva toegelaten en beslo­ten...? En waarom leidt Hij het niet zo, dat mijn hartstocht er wat meer onder ligt zodat ik van mijn boezemzonde wat minder last heb en wat minder door de duivel word aangevallen? ...?

En zo zijn we bezig met onze zonden dagelijks te be­dek­ken, te vergoelijken, te verkleinen en zo de schuld af te schui­ven. O, wat zijn we dom. Want Salomo zegt volko­men terecht: als je zo door­gaat, zul je niet voor­spoedig zijn; dan zul je er uiteindelijk alleen maar scha­de van lijden.

Laat ons er goed van doordrongen zijn, dat het ons net zo weinig zal helpen om onze vuilheid en gemeenheid voor God te verbergen als het Adam en Eva heeft geholpen: de vijgeboom­bladeren van onze uitvluchten bedekken ons zondige bestaan niet.

Waarom zou je het trouwens doen, je zonden bedekken? Laten we een les leren van een wijze en Godzalige man: Job. Hij zweert in hoofdstuk 31 vers 33: "ik heb niet net als Adam mijn overtredin­gen bedekt; ik heb niet door eigenliefde mijn misdaad verborgen."

Wie zijn overtredingen bedekt, sluit de weg der vergeving en der genezing af! Al is God vergevingsgezind..., zonder belijde­nis van zondeschuld, kun je geen barmhartigheid ont­van­gen.

In de volgende meditatie zullen we verder uitleg­gen, wat de vergeving en genezing der zonde inhouden.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen