Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 28:13 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Wie zijn overtredingen bedekt,

          zal niet voorspoedig zijn,

maar die ze bekent en laat,

          zal barmhartigheid geschieden."

                                       Spreuken 28 vers 13

Zowel God als de mens bedekt zonde. God in Zijn weerga­loos grote genade; de mens in schaamte en huichelach­tigheid. Wanneer God onze zonde bedekt, doet Hij dat met het kost­baar bloed van Zijn Zoon Jezus Christus en dan vergeeft Hij ze. Wanneer wij echter onze zonde bedekken ─dus niet eerlijk ervoor uit willen komen─, dan zijn wij als een pati­nt, die niet eerlijk aan de dokter vertelt, wat er aan scheelt.

Heb jij ontzet­tende buikpijn, maar vertel je het nie­mand, dan weet de dokter er niets van en kan hij er ook niets aan doen...

Mag je geen zonde bedekken? Jawel, in liefde: de zonde van je naaste (zie Spreuken 10 vers 12). Maar als je je eigen zonde bedekt, dan doe je dat in hoogmoed. Je wilt je beter voordoen dan je bent. Je zou je zonde zelfs wel uit je geheugen willen bannen (ze voor je geheugen willen bedekken), omdat je de werkelijkheid niet eerlijk onder ogen wilt zien. We willen niet alleen voor de mensen, maar ook voor ons zelf zo graag de schijn ophouden, dat we nog heel wat zijn.

We zijn net als Adam, die zijn zonde niet eerlijk beleed, maar zich voor de Alwetende God verborg. Zo doen kinderen het:

-    ze bedekken de zonde met een leugen en ze bedekken de leugen weer met een andere leugen;

-    of ze zeggen: die ander begon... (zodat ze hun aandeel in de zonde verkleinen en vergoelijken).

We proberen onze kwade daden te bedekken onder het mom [=masker]

*van onze zoge­naamd goede bedoe­lingen, of

*van de alge­meen­heid (iedereen doet het...), of

*van onze zwak­heid (ik kon er niets aan doen...), of

*van ons karakter (ik ben nu een­maal zo...).

En wanneer we wat groter zijn dan ons kleine broertje (want van zo'n kleintje doorzien wij gemakkelijk dat het een smoesje is, wanneer hij zijn zonden probeert te bedekken), dan probe­ren we onze overtredingen nog geraffineerder te bedekken door Adam en Eva de schuld te geven. We denken en zeggen: zíj immers hebben in het paradijs de zonde gedaan, en waarom moet ík dan de gevolgen daarvan dragen?

Of we geven de duivel de schuld die ons zo sterk verleidt tot zonden (en helaas? is hij ons zo vaak de baas) en we pleiten op deze manier onszelf onschuldig of in ieder geval minder toere­keningsvatbaar!

En helaas gaan we zelfs zover dat we God Zelf de schuld geven: de Heere had het toch kunnen verhinderen...! Waarom heeft Hij de zonde van Adam en Eva toegelaten en beslo­ten...? En waarom leidt Hij het niet zo, dat mijn hartstocht er wat meer onder ligt zodat ik van mijn boezemzonde wat minder last heb en wat minder door de duivel word aangevallen? ...?

En zo zijn we bezig met onze zonden dagelijks te be­dek­ken, te vergoelijken, te verkleinen en zo de schuld af te schui­ven. O, wat zijn we dom. Want Salomo zegt volko­men terecht: als je zo door­gaat, zul je niet voor­spoedig zijn; dan zul je er uiteindelijk alleen maar scha­de van lijden.

Laat ons er goed van doordrongen zijn, dat het ons net zo weinig zal helpen om onze vuilheid en gemeenheid voor God te verbergen als het Adam en Eva heeft geholpen: de vijgeboom­bladeren van onze uitvluchten bedekken ons zondige bestaan niet.

Waarom zou je het trouwens doen, je zonden bedekken? Laten we een les leren van een wijze en Godzalige man: Job. Hij zweert in hoofdstuk 31 vers 33: "ik heb niet net als Adam mijn overtredin­gen bedekt; ik heb niet door eigenliefde mijn misdaad verborgen."

Wie zijn overtredingen bedekt, sluit de weg der vergeving en der genezing af! Al is God vergevingsgezind..., zonder belijde­nis van zondeschuld, kun je geen barmhartigheid ont­van­gen.

In de volgende meditatie zullen we verder uitleg­gen, wat de vergeving en genezing der zonde inhouden.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen