Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 21:25 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

De begeerte van de luiaard zal hem doden,

want zijn handen weigeren te werken

                                       Spreuken 21 vers 25

Vele keren gaat het in de Spreuken over de luiaard. Wat is dat voor iemand? Een mens met een degelijke buitenkant, die ondertussen niet van zweet houdt. Hij zal steeds weer proberen om het zich zo gemakkelijk mogelijk te maken, om met zo weinig mogelijk moeite zich te verrijken en om zoveel mogelijk rust te nemen. Deze gezindheid treffen we aan in het arbeidsproces. Op de bouw, in de fabriek of op school kom je ze tegen: luiaards, mensen die niet van inspanning houden, die niet hun best doen. In het maatschappelijk leven zijn ze uiteindelijk niets waard. Ze presteren niets, ze lanterfanten maar wat, ze lopen de kantjes eraf en eigenlijk zijn ze voor iedereen een last.

Maar hoe moeilijk zulke mensen ook zijn in het maatschappelijke leven, ze zijn in de kerk nog veel lastiger. Ze hebben nooit iets voor een ander over. Ze staan nooit klaar om werk op zich te nemen of om verantwoordelijkheid te dragen. Erger dan deze luiheid op zich is echter de vrome schijn, waarmee ze hun luiheid camoufleren. Ze zeggen bij wijze van spreken (Spreuken 26 vers 13): er is een leeuw op straat! Nou, je voelt wel aan dat je dàn wel met een heel belangrijke zaak bezig moet zijn, wil jij je op straat wagen terwijl er een leeuw is losgebroken die de straten van jullie dorp of stad onveilig maakt. Nee, dan blijven we liever binnen en dan blijkt dat die boodschap zo'n haast nog niet had ... Zo redeneert ook de luiaard: er dreigt gevaar, daarom doe ik niets. Ondertussen is het een leugenachtige uitvlucht.

Het ergste is de situatie in geestelijk opzicht. Wanneer jij eigenlijk best wel graag een kind van God wilt zijn, bekeerd wilt worden, in de hemel wilt komen ...; maar ondertussen ben je te lui om je handen uit de mouwen te steken ...; dan zal je omkomen. Jouw begeerte, als je die luiaard bent, is niet verkeerd, maar het is verkeerd dat jouw begeerte niet wordt omgezet in daden. Je doet er niets voor om je doel te bereiken. Bijvoorbeeld: je wilt graag een voldoende halen voor je tentamen, maar je bent te beroerd om ervoor te leren.

En geestelijk is het precies zo: je wilt graag een nieuw hart, vergeving der zonden en het eeuwige leven, maar de middelen die God je geeft, gebruik je niet ... En het ergste is wel, wanneer je dan ook nog 's vroom gaat redeneren en gaat proberen om aan je luiheid een wettig tintje te geven door een Bijbelse waarheid te misbruiken. Dan zeg je zoiets als: ik kàn mezelf toch niet bekeren! Of je zegt: Gòd moet het toch doen! En je bedoelt je onwil, je luiheid netjes aan te kleden. Je zegt 'ik kan niet', maar je bedoelt 'ik wil niet'.

Wat is dat erg, wat is dat schadelijk, ja: dodelijk!

De Bijbel stelt keer op keer aan de orde dat wij op geen andere manier zalig kunnen worden, dan alleen als we er ons best voor doen. Lees maar wat de Heere Jezus zegt: "Werkt voor de spijze die blijft tot in het eeuwige leven" (Johannes 6 vers 27); en: "Strijdt om in te gaan door de enge / nauwe poort" (Lucas 13 vers 24). Dat moet, dat mag en dat kan. Er staat nergens in de Bijbel dat wij onszelf een nieuw hart kunnen geven, maar er staat ook nergens dat we daarom maar lui en gemakzuchtig moeten wachten totdat God het 's een keertje schenkt.

Nee, laten we eerlijk zijn: Wie zich niet tot het uíterste inspant om dat grote goed van het eeuwige leven te krijgen, die moet er ook maar niet op rekenen dat God komt om het hem te geven. Als jij voor jouw eigen zaligheid (bijna) niets over hebt, dan moet je niet bidden of God je van de verdoemenis zal verlossen. Nee, span je maar in, werk met alle macht! Waarom? Wat is het gevolg? Dat je gaat leren (niet uit een boekje, maar nu uit persoonlijke beleving ...) dat alleen de almachtige God je kan zalig maken. Trouwens als de nood groter wordt ga je vanzelf wel aan de slag. Dan kom je niet meer aanzetten met allerlei uitvluchten om maar lekker lui te blijven wachten op God, nee dan ga je machtig roepen tot de HEERE, dan ga je ijverig studeren in Zijn Woord, dan ga je ingespannen luisteren naar de prediking. Dan zet je alles op alles om het begeerlijke goed van Gods genade te mogen krijgen. En ..., de Heere zegt: een ieder die zoekt, zal vinden! Niet dat jij het hebt verdiend door je ijver en ernst. Helemaal niet! Het is en blijft vanaf het eerste begin tot en met het laatste einde een onverdiend genadegeschenk, een geheel eenzijdig werk van God. Maar God maakt geen luie mensen!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen