Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 74 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Intens is het lijden dat Gods volk moet ondergaan, zoals beschreven staat in Psalm 74: “O God, waarom verstoot U in eeuwigheid?”

Vijanden zijn er in overvloed en machtiger dan Israël. Dus: “De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven.”

En dan te bedenken dat Israël het volk van Gods verbond is: “Waarom zou Uw toorn roken tegen de schapen van Uw weide? Gedenk aan Uw vergadering, die U van ouds verworven hebt; de berg Sion, waarop U gewoond hebt.”

De toestand is aan alle kanten hopeloos: “Zij hebben al Gods vergaderplaatsen in het land verbrand.”

Ondanks dit alles weet de dichter: “Toch is God mijn Koning van ouds af, Die verlossingen werkt in het midden der aarde.” De voorbeelden heeft hij paraat in de geschiedenis van zijn volk, zoals de uittocht uit Egypte (vers 13-15).

Nu jij. Wat kun je met deze Psalm? Ik denk dat christenjongeren in Syrië, Egypte en Pakistan er veel en veel meer waarde in zien en er ook veel en veel meer troost uit halen dan wij, in het (nog steeds) vrije westen… Toch is het goed om – bij alle verschil in omstandigheden – de eigenlijke bedoeling van de Psalm ter harte te nemen. Wat doet de dichter namelijk? Hij herinnert zich aan Gods machtige wonderen én spoort zichzelf aan om dús op Hem te hopen, al is zijn toestand nóg zo ellendig en hopeloos. En kijk, dat mag en moet jij ook doen: al ben je nog zo hopeloos ellendig, verloren, gevangen, door God verlaten…, toch is er reden om goede gedachten van Hem te koesteren, gezien Zijn grote wonderdaden en genade in verleden tijden met Israël, in Zijn Zoon Jezus Christus, en ook in de eeuwen van de geschiedenis van de christelijke gemeente, ook in ons Vaderland.

De dichter doet een beroep op Gods verbondstrouw (vers 20): “Aanschouw het verbond.”

De dichter gebruikt een hartroerend beeld voor Gods gemeente: een tortelduif. Hiermee zegt hij dat zij aan haar God trouw blijft. En ik? En jij?

Aanschouw toch, HEERE, Uw getrouw verbond.
Ons land is in de greep van duist’re machten,
Die door geweld en roof het recht verkrachten.
Hun heerschappij verschrikt Uw volk in ’t rond.

Een kernvers is:

Vergeet de hoop van 
Uw ellendigen
niet in eeuwigheid.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen