Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 21:18a - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“De goddeloze is een rantsoen voor de rechtvaardige.”

                                      Spreuken 21 vers 18a

Weten jullie wat het woord `rantsoen' betekent? In het oude Nederlands van de statenvertaling betekent het `losprijs'. Een losprijs geef je om iemand vrij te kopen. Denk aan een gijze­ling. Nu leert de Heilige Geest ons in bovenstaande tekstwoor­den dat goddelozen wel eens de losprijs zijn voor recht­vaardi­gen.

Wat moeten we ons hierbij denken en wat heeft het ons te zeg­gen? We kunnen dit misschien het beste duidelijk maken aan een Bijbels voorbeeld. In II Samuël 24 staat de geschiedenis van de volkstel­ling. David laat het volk Israël tellen. Hij wordt van tevoren gewaar­schuwd om het niet te doen, want het was een zonde van zijn hoogmoed. Maar koning David zet toch door en daarom komt God met Zijn straf. David is schuldig, maar wat doet de HEE­RE? Hij straft niet zozeer David, alswel het volk Israël. Waar­om?

Ik heb dit vroeger erg oneerlijk van God gevonden: immers David zondigt en toch sterven er door een vreselijke pestepi­demie, door een engel van God gezonden, vele duizenden Isra­lieten. Is dat eerlijk? Is dat rechtvaardig?

Salomo wijst erop dat God zo kan doen: de goddeloze wordt gestraft in de plaats van de rechtvaardige. Toch is God eer­lijk. De goddeloze heeft immers tijdelijke en eeuwige straf verdiend ...! En dus is het echt niet gemeen wanneer God hem in plaats van Zijn kind straft. Dat God Zijn kind niet straft, is enkel Zijn goedheid. En dat Hij Zijn straf laat komen op het hoofd van de goddeloze, is precies wat die goddeloze verdient.

Een tweede voorbeeld is wat duidelijker: Israël komt door de Rode Zee heen en Farao met zijn soldaten verdrinkt erin. De rechtvaardi­ge, Gods volk Israël, wordt niet in de Rode Zee verdronken. Een heel groot wonder, want zij hebben in Egypte wel zoveel zonden gedaan, dat ze deze verdrinkingsdood zeker heb­ben verdiend. Farao verdrinkt, de goddeloze komt in plaats van de rechtvaardi­ge. Je be­grijpt dat Farao het echt aan zichzelf te wijten heeft, dat hij omkomt: hij heeft het dub­bel en dwars verdiend.

Dat God de goddeloze straft in plaats van de rechtvaardi­ge ─ al vind je het misschien nog steeds niet zo heel erg begrijpe­lijk ─ is nog lang niet zo onbegrijpelijk als wat God in de volheid des tijds heeft gedaan. Toen heeft Hij de tekst van Spreuken 21 vers 18 helemaal omgekeerd. Precies het tegenover­gestelde deed Hij toen. Toen werd de Rechtvaardige een rant­soen / losprijs voor de god­deloze.

God zond Zijn enige Zoon, Die Hij innig liefhad. Hij stelde Hem in de plaats van Zijn volk, schuldige en verdoemeniswaar­dige adams­kinderen. De Rechtvaardige in plaats van goddelozen. En God strafte de Rechtvaardige, Zijn onschuldige Zoon, in plaats van de schuldige mens.

Dat God nu een schuldige goddeloze straft in plaats van een schuldige rechtvaardige ..., dat is misschien voor ons ver­stand nog duidelijk en aannemelijk te maken. Maar dat Hij een onschuldige Rechtvaardige straft in plaats voor schuldige goddelozen ..., dat is voor het verstand absoluut niet meer duidelijk te maken.

Daarom is het Evangelie van de plaatsvervanging of borgtocht ook zo'n heel groot wonder.

Daarom is het ook geen kleine zaak, dat we een Evangelie hebben vol van deze gedachte (zoals I Petrus 3 vers 18 het zegt):

“Want Christus heeft ook eens voor de zonden gele­den, Hij recht­vaardig voor de onrechtvaardi­gen, opdat Hij ons tot God zou brengen.”

Heb jij wel eens geleerd dat jij heel persoonlijk deze Recht­vaardige nodig hebt? Of ben je ermee tevreden over Hem te horen in de preken en over Hem te lezen in de Bijbel? Dat is erg! Weet je wat jij nodig hebt? Dat deze Rechtvaardige in jouw plaats stond.

Daarom vraag ik je iets anders: heb jij wel eens geleerd dat jij zelf die goddeloze bent?

O, als je dit niet zielsbevindelijk leert, zul je de plaats­vervanging door Jezus Christus nooit leren kennen. Maar als je deze pijnlijke les mag leren: ik ben een goddeloze en ik ben het waard om in plaats van Gods volk te worden gestraft ... Dan wordt het wonder zo groot, dat God nu die ene Rechtvaar­dige, Jezus Christus, Zijn Eigen Zoon, wilde straffen in de plaats van goddelozen, zoals jij en ik.

Kun je dat begrijpen?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen