Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 22:28 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

Zet de oude palen niet terug, die uw vaders gemaakt hebben.

                                                                                                           Spreuken 22 vers 28

De uitdrukking van de tekst hoor je weleens in de prediking. Het wordt tussen neus en lippen door gezegd. Wat wordt ermee bedoeld?

Letterlijk betekent deze spreuk dat een stuk grond dat behoort tot het familie-erfgoed en dat afgegrensd wordt door palen of grensstenen, niet mag worden afgepakt door die grensstenen te verzetten. Deze spreuk knoopt aan bij het verbod deze scheidingen tussen akkers te verleggen en betekent: je mag jezelf niets toe-eigenen van een ander door bedrog of diefstal. Je mag ook niet jezelf iets onteigenen door roekeloos met je bezit om te gaan. Je moet zuinig met je erfdeel zijn. Familiebezit moet familiebezit blijven. Verder ook: het is verboden om de gevestigde orde te doorbreken.

Deze spreuk kun je figuurlijk heel goed betrekken op het geloofserfgoed. Zie Hosea 5 vers 10 kanttekening 28. In Hosea 5 vers 10 staat:

De vorsten van Juda zijn geworden, als die de landpalen verrukken / verzetten. Ik zal Mijn verbolgenheid als water over hen uitgieten.

De kanttekening bij het woord verrukken luidt: dit had God scherp vervloekt en verboden. Zo deden de overheden van Juda in de tijd van koning Achaz, toen zij de grenzen van de reine godsdienst – door God ingesteld en door vrome koningen bewaard – verzetten, en de grenzen van hun ambt te buiten gingen en alles voorts in verwarring brachten. Dit brengt een zondvloed van Gods toorn met zich mee.

Je zou dus heel goed in de tekst kunnen lezen: vergeet of verander het geloofserfgoed niet, dat van je voorgeslacht aan jou is overgeleverd.

Neem bijvoorbeeld eens de visie van jou en die van je ouders. Vaak is het zo dat vaders en moeders een evenwichtige of uitgebalanceerde visie hebben, maar dat jij als kind veel nieuwe of frisse ideeën erop na houdt. Dit kan nog wel eens botsen.

Je vader zegt misschien wel eens tegen je: ga er nu maar van uit dat het zo is, zoals ik zeg, en laat je door mij gezeggen, want ik heb ervaring. Maar zonder uitleg van je vader ben jij niet tevreden. Jij denkt bij jezelf: mijn vader gaat niet met zijn tijd mee. Vroeger was alles anders dan nu.

En zo accepteer je alles niet meer kritiekloos.

Je vader zegt weer op zijn beurt: al die vernieuwingsdrang gaat ten koste van het oude, vertrouwde.

Jij zegt weer op jouw beurt: dat oude vertrouwde staat me alleen maar in de weg. U geeft mijn visie geen enkele kans!

En dit loopt dan helaas uit op een patstelling. Je vader zegt: het blijft bij het oude, want het oude is goed. Het is immers altijd zo geweest.

En jij zegt: het moet veranderen, want het nieuwe is niet per definitie verkeerd. Nieuwe bezems vegen schoon.

Er is eigenlijk maar één oplossing. Je vader én jij moeten onderzoeken hoe God Zelf erover spreekt.

De vraag kan opkomen: zegt Salomo dit nu tegen de ouders of tegen de kinderen? Ik denk dat het mes van twee kanten snijdt. Jullie ouders moeten jullie niet het geloofserfgoed onthouden door het niet uit te leggen en het jullie niet voor te leven. Zo onteigenen ze aan jullie het gedachtegoed van jullie voorgeslacht.

Aan de andere kant geldt ook: jullie zelf, als kinderen, moeten het gedachtegoed van jullie ouders niet vergeten. Veracht het niet bij voorbaat, maar onderzoek waarom zij het zo zeggen. Het oude kan immers best nieuw zijn. En doe je dit niet, dan onteigenen jullie aan jezelf het geloofserfgoed van je ouders en je voorgeslacht.

Je kent misschien de uitdrukking wel: toen je kind was, dacht je: mijn vader kan en weet alles. Nu je tussen de tien en twintig jaar ben, denk je: mijn vader kan en weet niets. Als je straks zelf een gezin hebt, denk je: mijn vader kon en wist toch best wel veel.

De spreuk van Salomo geldt ook in zekere zin van onze belijdenisgeschriften. We moeten daar niet zomaar aan tornen. Waarom niet? Omdat ze op de Schrift gegrond zijn. Als onze belijdenisgeschriften niet op de leer van profeten en apostelen, dat is de Heilige Schrift, zijn gegrond, mogen we ze wel veranderen. Dat móeten we dan zelfs. Maar als we de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels naast Gods Woord leggen, zien we dat ze op de Bijbel zijn gegrond. Daarom is vernieuwingsdrang in deze dingen niet goed. Ten slotte: voor ouders en kinderen geldt: doorleving van het geloofserfgoed is de beste conservering / bewaring ervan.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen