Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bijbelcatechisatie Numeri

Auteur: ds. W. Pieters

Het boek heet in onze Bijbel "getallen", omdat er zoveel in genummerd wordt en er zoveel getallen in staan.

Waarom zijn de schrijvers der Schrift zo gespitst op opsommingen en getallen? Omdat daardoor duidelijk wordt hoe goed God voor Zijn volk is (dat Hij zo groot heeft gemaakt), welk een liefde het volk voor zijn God heeft (voor Wie ze zo nauwkeurig alles ordenen) en omdat daarin ook tot uiting komt, hoezeer de HEERE een groot God is (Die blijkens al die aantallen Koning van een groot volk is).

Naast allerlei getallen vinden we er ook (heils)- geschiedenissen, waarin tevens op het allerhoogste blijkt de onbegrijpelijke barmhartigheid van God in het verhoren van de gebeden van Mozes tot vergeving van de zonden van Zijn volk, dat zo oproerig en weerstrevig is geweest. Gods andere weldaden, bewezen aan dit afhoererende volk, zijn niet te tellen ...

En laat ons altijd weer ernstig bedenken dat de HEERE in Zijn Woord aan ons niet zozeer geeft een bekendmaking van feiten, maar van Zijn hart, Zijn goede gezindheid te onswaarts!

De inhoud van het boek Numeri

16 Het oproer van Korach, Dathan en Abiram: weer leeft de heel begrijpelijke, maar o zo hoogmoedige gedachte dat Gods verkiezing niet recht is. Men is boos op God - we zien in deze mannen duidelijk ons eigen beeld -, maar een vreselijke straf is het gevolg: levend worden ze begraven en varen ze ter helle. O, wat is het dwaas om zo opstandig te zijn tegen de Heere!

17 Het wordt eentonig, maar weer vermeldt de Schrift eerlijk hoezeer Gods uitverkoren volk in opstand is. Nu wil men niet accepteren dat Aäron hogepriester is. Maar de Heere laat duidelijk merken - door Aärons (dode) staf te doen bloeien -, dat hij, die door de Heere ertoe is aangesteld, priester zal zijn.

18 Hieraan wordt het bevel verbonden om priesters en Levieten te onderhouden.

19 De rite (= plechtige handeling) met de rode vaars wordt beschreven, waardoor reiniging van allerlei zonden plaatsvindt; wat Paulus in Hebreeën 9 vers 13-14 uitlegt als betrekking hebbend op en vervuld geworden door Christus en Zijn bloedstorting; waaruit wij kunnen leren dat - hoewel de bedélingen van het Oude en Nieuwe Testament verschillen, toch - de bedoeling en wezenlijke inhoud van beide gelijk zijn: Christus en Die gekruisigd.

20 Mirjam sterft; Mozes spréékt niet tot een rots, zoals de Heere had bevolen, maar sláát erop. Hierdoor onteert hij God zeggende: wíj zullen u water geven. Als straf mag ook Mozes niet het land der belofte in. Zo ernstig neemt God de zonde (denk aan Nadab en Abihu, Korach, Dathan en Abiram; en nu ook Gods bijzondere knechten Aäron en Mozes). Vooral de zonde tegen het verheerlijken van Gods Naam (vers 12: God wordt niet geheiligd). Daarom heeft Jezus Zijn discipelen eerst geleerd te bidden: Uw Naam worde geheiligd.

Aäron sterft zonder priesterlijke kleding als arm zondaar, die van genade moet leven en niet op zijn heerlijk ambt kan steunen!

21 Weer is er opstand, weer is er straf; nu door vurige = giftige slangen. Dodelijk is hun beet. Maar de HEERE geeft behalve de straf ook de uitkomst en gebiedt Mozes een koperen slang hoog op te heffen. Waarom op deze manier? Waarom genas God niet zonder middel? Waarom dit middel, een slang? Waarom vraagt God dat ze zullen opzien naar die slang? Omdat Hij zo onderwijs geeft in het belangrijke onderwerp van het geloof, zoals dat ook in het Nieuwe Testament veelvuldig aan de orde komt (Johannes 3 vers 14-16).

Bileam

Een man die de waarheid sprak en toch loog. Je kunt liegen, terwijl je de waarheid spreekt! Hij sprak een waarheid, waaraan hij zelf geen geloofskennis, geen bevindelijke kennis had. Dat is voor Gods Aangezicht hetzelfde als liegen. Laat ons dat nooit vergeten. Bileam wil leven met de wereld en sterven met Gods volk. Dit zal echter niet kunnen! Laat ons onszelf nauwkeurig onderzoeken, hoe het in ons hart is. Het is goed om te strijden voor de waarheid en er alles voor over te hebben; maar zijn we door de Waarheid = Christus Zelf vrijgemaakt? Gun jezelf geen rust voordat jij op deze vraag "ja" mag zeggen.

Geen zonde meer?

Zou het waar zijn dat God geen zonde meer ziet in Zijn volk? Als we het hebben over Zijn alwetendheid, dan is het duidelijk dat God de zonden nog wel ziet. Maar het is als in Psalm 130: zo Gij, HEERE, de ongerechtigheid gadeslaat ...

Daar wordt bedoeld: als Gij er acht op slaat, er rekening mee houdt, ze straft. Welnu, zo is het ook in die heerlijke woorden van Bileam, dat die God, Die te rein is van ogen om het kwade te kunnen verdragen, zo totaal al de zonden bij Zijn volk vergeeft, om wille van het dierbaar bloed van Jezus Christus, dat Hij die zonden niet meer ziet! O, wat een onvoorstelbaar heerlijk wonder!

 


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen