Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 106 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een lange Psalm heb je gelezen, als je deze jaargang van De Catechisant nog steeds gebruikt zoals ik hem bedoelde: dat je eerst de Psalm helemaal leest en daarna mijn ‘commentaar’ erop. De dichter heeft het over de tijd van de woestijnreis. Het verbondsvolk is onderweg van Egypte naar het Beloofde Land. Wat gebeurt er allemaal op die lange zwerftocht? In Psalm 105 had de dichter Gods weldaden beschreven, nu lees je de reactie van het volk op deze goedheid van God. En het is in één woord treurig!

Alleen, opnieuw is het zaak te bedenken dat je in deze Psalm niet (als het ware) door een venster naar buiten kijkt, waar je andere mensen ziet. Maar dat je (als het ware) in een spiegel kijkt, nu je over de zondige reactie van de Israëlieten leest in deze lange geschiedenispsalm.

Misschien vraag jij je af: wat is Gods bedoeling om dit allemaal te beschrijven. Je kunt het lezen in vers 47: “Verlos ons, HEERE, onze God.”

De dichter zegt als het ware: de Heere is voor onze voorouders zó goed en zó genadig geweest, dat wij ook hoop mogen hebben op dezelfde goedheid en genade van God.

In de dagen van de dichter was het volk verstrooid, misschien in ballingschap in Babel. En nu bidt hij: “…verzamel ons uit de heidenen.”

Zo mag jij moed scheppen uit de bekering van een gemeentelid, zelfs uit de bekeringsgeschiedenis van iemand die 150 jaar geleden leefde. Zo iets te lezen heeft als doel dat je goede gedachten van God krijgt en hoopt op Zijn genade, niet alleen voor anderen, maar ook voor jóu!

En het doel van dat alles is wat in hetzelfde vers staat: “…opdat wij Uw heilige Naam loven en ons beroemen in Uw lof.” God wil dat wij Hem prijzen. Dit levert Hem geen voordeel op, maar het levert ons immens veel voordeel op: we worden er blijde en vrolijke mensen door, met innerlijke rust en hartgrondige onderworpenheid aan God.

Maar eerst zullen we de schuld eerlijk onder ogen moeten zien en aan de Heere dienen te belijden, er vergeving voor zoekend in Christus’ offer.

Kom, loof de Heere, met je mond in het stof!

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

Wij hebben met ons voorgeslacht                          
Gezondigd en Uw wet veracht.                               
Ja, wij en onze vaders deden                                   
Verkeerd en goddeloos. O, schand’,                  
Zij achtten niet de wonderheden                    
Die God deed in Egypteland!

Een kernvers is:

Hallelujah! Loof de HEERE,
want Hij is goed,
want Zijn goedertierenheid
is tot in eeuwigheid. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen