Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over Gods Woord

Auteur: ds. W. Pieters

De Bijbel spreekt niet alleen over allerlei onderwerpen van het dagelijkse leven (bijvoorbeeld, hoe je met je naaste moet omgaan), of over allerlei onderwerpen van het geestelijke leven (bijvoorbeeld hoe je vergeving van zonden kunt krijgen), maar de Bijbel spreekt ook over zichzelf.

Dat is niet overbodig. Want de Bijbel is het enige middel waardoor wij Gods wil kunnen kennen. Wij belijden dat alles wat daarin staat waar is, 100% waar is, onfeilbaar waar is. We moeten onvoorwaardelijk geloven wat de Bijbel ons zegt. Volgens de voorschriften van dat boek moeten we ons gedragen. Daarom is het best belangrijk om zeker te weten of dat boek betrouwbaar is of niet. Kunnen we ons werkelijk gerust verlaten op alles wat daarin staat?

Stel je voor dat je uit gehoorzaamheid aan dat oude boek een promotie of een loonsverhoging moet laten schieten, om `principiële redenen'. Dan moet je toch wel zeker weten dat je niet anders kunt. Om wille van een sprookjesboek laat je immers geen loonsverhoging gaan. Maar om wille van de Bijbel wel? Waarom dan? Weten jullie zeker dat de Bijbel zo waar en waardevol is, dat je voor dit boek álles moet overhebben?

Al is het niet te bewijzen voor het verstand, toch zeggen we volmondig: de Bijbel is het Woord van God; God Zelf spreekt daarin. En alles wat Hij daarin tot ons zegt is ontwijfelbaar waar. Je kunt gerust je erop verlaten. Dit boek bedriegt ons niet. God doet precies zoals daarin staat en Hij vraagt van ons dan ook dat wij Hem op Zijn woord geloven! Als dat waar is, is het niet onbelangrijk om te weten, hoe ik de Bijbel moet zien. En daartoe luisteren we naar het persoonlijke getuigenis van een man, die uit eigen ervaring wist, wat het Woord van God betekende: David. Hij zegt in Psalm 119 vers 105:

"Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad"

Wat zegt David daar eigenlijk? Behalve over het gebruik van de Bijbel als licht, als lamp op zijn levensweg en voor elke stap die hij zet, zegt hij ook iets over het wezen, het karakter van de Bijbel. Hij noemt de Bijbel Gods Woord. Wat betekent dat?

Dat de Bijbel geen mensenboek is, niet door mensen bedacht is, maar dat de Bijbel door God Zelf is ingegeven en dat wij dit Boek kunnen en mogen en moeten beschouwen als onfeilbaar.

Daarover een volgende keer Deo volente meer aan de hand van II Timotheüs 3 vers 16 en II Petrus 1 vers 21.

Nu de uitdrukking `Gods Woord'. Deze uitdrukking betekent: als ik de Bijbel lees, spreekt God Zelf tot mij. Ik moet dat Boek niet beschouwen als Gods (levenloze) Schrìft, maar als Gods (levende) Woord. Ofwel: ik moet bij het bijbellezen steeds bedenken, dat dit oude Boek heel actueel is en nú, in míjn oren klinkt. God spreekt nú. Hij bedoelt míj heel persoonlijk. Het is met de Bijbel net alsof God aanwezig is en Zelf tot mij spreekt, nèt zo echt en nèt zo levendig, als Abraham ervoer toen God hem kwam opzoeken en Persoonlijk met hem sprak! Ja: God ís aanwezig, Hij spréékt Zelf tot mij. Het is niet net alsof, maar werkelijk waar! Dus de Bijbel is niet alleen een foutloos boek, maar veel meer dan dat: de Bijbel is Gòds Boek, niet van vróeger, maar van vandáág! Vandaag spreekt God tot mij in Zijn Woord. Vandaag richt God Zich tot mij. Vandaag is er door middel van de Bijbel een ontmoeting tussen de almachtige Heere en mij, nietig mens. Vandaag sta ik, verdoemelijke zondaar, `oog in oog' met mijn heilige Rechter ...! ...! Wie kan dit begrijpen? Wil je er 's om vragen aan de Heere, dat Hij je zó leert bijbellezen. Want de list van de duivel is om ons tevreden te houden met alleen maar een rechtzinnige visie: de Bijbel is 100% onfeilbaar en 100% Gods Woord, terwijl we bij het (voor)lezen van de Bijbel niet gedurig bedenken:

                     God is tegenwoordig

Bijzonder heerlijke ervaringen mocht de apostel Petrus meemaken. Hij vertelt ervan in zijn tweede brief, het eerste hoofdstuk vers 16─18: hij mocht bij Jezus zijn op de berg der verheerlijking, samen met Johannes en Jacobus. Hij weet daarom heel goed waarover hij schrijft, als hij het heeft over Gods glorie. Het is niet zomaar wat gepraat, hij heeft het niet van-horen-zeggen; maar hij heeft het zelf beleefd. Voor zijn eigen ogen gebeurde het: Jezus werd van gedaante veranderd en Hij sprak met Mozes en Elia over Zijn lijden en sterven in Jeruza­lem. Dit alles kun je lezen in Mattheüs 17 vers 1─8.

Maar nu waren de lezers van Petrus' brieven natuurlijk niet daarbij geweest. Hoe konden zij nu weten dat de apostel geen fabel­tjes schreef? Wel zegt hij dan in vers 19: het woord van de profeten, dus van de Bijbel zelf is als het ware nog meer vast/ zeker en ontwijfelbaar dan wat ik met mijn ogen heb gezien... En daarom moeten wij juist op die profetische ge­schriften nauwkeurig acht nemen. De profeten hebben immers niet opgeschreven, wat ze zelf ervan dachten, maar zij hebben opgeschreven, wat God Zelf ervan dacht, wat God Zelf hen voorzei.

Petrus zegt het zo: zij werden door de Heilige Geest gedreven toen zij al die dingen predikten en schreven.

En de Heilige Geest maakt geen fouten, zoals wij. Daar­om maakten ook de bijbelschrijvers bij het schrijven van de Bijbel geen fouten.

Het is best heel belangrijk dat we zeker ervan zijn dat de Bijbel waar is. Als de Bijbel niets anders zou zijn, dan een boek vol menselijke meningen en verhalen, dan zou het er werkelijk niet best met ons voorstaan: dan zouden we immers nooit zeker ervan kunnen zijn of die verhalen waar zijn en of die meningen juist zijn. Maar omdat de Bijbel geen mensen-boek is, maar Gods Eigen Boek, daarom kunnen we ervan op aan, dat alles wat daarin staat ten volle betrouwbaar is, het geloof van ons allen waard.

Dat blijkt ook uit de andere schriftplaats die ik vorige keer noemde, namelijk II Timotheüs 3 vers 16. Daar schrijft de apostel Paulus: al de Schrift is van God ingegeven. Dat houdt in: er staat in de Schrift niets, wat onwaar is, niets wat terecht betwijfeld kan worden, niets wat schadelijk is. God is goed en daarom is alles van God ook goed, ook de Bijbel. Als je Zijn bevelen niet gehoorzaamt, ben je ongehoor­zaam aan God Zelf en vecht je tegen je eigen geluk; en als je Zijn beloften niet vertrouwt, maak je God Zelf tot een leuge­naar en schaad je jezelf. We dienen onvoorwaardelijk geloof te hechten aan de Schrift. Al strijden veel geleerden ertegen, toch is en blijft de Bijbel Gods Boek.

Paulus schrijft erbij, dat de Schrift nuttig is tot lering, tot weder­legging en tot onderwijzing. Dat betekent dat de Bijbel in 1994 nog steeds geen verou­derd boek is, afgedaan. Maar dat hij nog steeds een zeer actueel boek is! De Bijbel beschrijft name­lijk precies hoe het in onze dagen is. Allerlei goede raad­gevin­gen voor de lezers van Paulus' brieven, konden wel in onze tijd geschreven zijn. De wereld is niet verbeterd ─de techniek die er vroeger niet was, verbetert aan de wezenlijke dingen immers niets!─; de mens is niet verbeterd en zijn inzicht en wil zijn nog even verdorven en dwaas als in de eeuwen van de heidense, on­ont­wikkelde volken.

Daarom: lees dit Woord, want daarin staat niet alleen een juiste diagnose van onze geestelijke toe­stand en van onze maat­schappelijke ellende, maar daarin staat ook het effectieve geneesmiddel, namelijk de geloofsvereniging met Jezus Chris­tus.

In die bundel van 66 boeken, vanaf het begin van de geschie­denis der schrijfkunst tot 1900 jaar geleden op schrift gesteld door zeer verschillende schrij­vers..., in die Bijbel vinden wij het eeuwige-geldige Woord van de boventijdelijke God. Als je ogen opengaan voor de waarde van dit Boek, blijf je erin studeren.

Gisteren zei een catechisant: `Het is voor mij een grote moeite om 's avond voor het naar bed gaan een stukje in de Bijbel te lezen...' Dat begrijp ik heel goed, want het is bij mij echt niet anders... En toch: het is Gods Eigen Woord! Sla het open, smeek om het licht van Gods Geest! Je zou er zo ont­zaglijk rijk en gelukkig door kunnen worden gemaakt.

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen