Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over strijd

Auteur: ds. W. Pieters

Zalig worden is een eenzijdig Godswerk, zo wordt wel eens gezegd. Dat betekent: wij doen niet mee, wij helpen God niet mee, Hij doet het geheel alleen. De drieënige God alleen kan ons redden van zonde en hel. Al onze inspanningen zijn van nul en gener waarde.

Een logische gevolgtrekking is: dan wacht ik maar af, of het komt; en zo ja: wanneer en hoe. Ik kan er toch immers niets aan doen! God alleen ...

Toch lezen we in de Bijbel steeds weer over onze inspanning. Wij moeten onszelf tot God bekeren, wij moeten Jezus aannemen, in Hem geloven. Hoe zit dat? Kunnen we dat wel?

En verder geldt ook van Gods kinderen dat ze geheel en al zijn aangewezen op Gods genade, maar niettemin moeten ze hun zonden doden en heilig leven. Hoe zit dat?

In twee afleveringen zullen we aan de hand van het woordje strijd zien, hoe de Bijbel daarover spreekt. Eerst nemen we Lucas 13 vers 24 onder de loep en volgende maand I Timotheus 6 vers 12.

In Lucas 13 geeft Jezus antwoord op een vraag. Deze vraag luidt: "Heere, zijn er ook weinigen die zalig worden?"

Wij weten niet, waarom die vraag werd gesteld, maar wel wat de Heere Jezus daarop heeft geantwoord. Hij noemt geen getal; Hij zegt niet: er worden weinig mensen zalig, of: er worden veel mensen zalig, maar Hij zegt: "Strijdt om in te gaan door de enge poort."

Ingaan door de enge poort is hetzelfde als zalig worden. En nu zegt Hij tegen de vraagsteller en tegen allen die rondom Hem staan en dus ook tegen jou en mij: jullie moeten strijden om in te gaan, in de hemel.

Wat betekent dit woordje `strijd'? Het Griekse woord is `agonizomai', waar we het engelse woord `agonize' in herkennen. De betekenis is:

     je tot het uiterste inspannen om iets te bereiken.

Je kunt denken aan het trainen van sportmensen die zich tot het uiterste inspannen om te winnen.

Wat moeten wij doen om zalig te worden? Strijden, ons uiterste best doen. Worden we dan zalig? Jezus zegt het, ja. En Hij liegt niet, denk je wel?

Het lijkt wel, alsof Jezus heel geen rekening houdt met onze onmacht, vind je niet? En terecht, want we kunnen heel veel doen aan onze zaligheid. Hoezo? Omdat God de zaligheid geeft in de weg der middelen. Hij geeft ons bepaalde middelen die wij kunnen en moeten gebruiken. En Hij heeft beloofd dat Hij diezelfde middelen ook zal gebruiken om ons zalig te maken. Al is het effect (het goede gevolg) van de middelen alleen aan God te danken, toch ligt het gebruik van die middelen in onze macht ...

Welke middelen geeft God ons dan?

- In de eerste plaats de Bijbel

- in de tweede plaats de prediking

- in de derde plaats het gebed

- in de vierde plaats het gesprek.

Deze vier middelen moeten wij met ingespannen krachten gebruiken.

Misschien vraag je: als ik dan werkelijk ijverig het Woord van God lees (ook met mijn beste vriend[in]), ernstig naar de prediking luister, eerlijk probeer te bidden (ook samen met mijn verloofde) en veel naar Gods volk ga om door hen onderwezen te worden en met hen te spreken, heb ik het dan verdiend, dat God mij daardoor zalig maakt?

Als het gaat over verdienen, zijn we opeens weer terug in de roomse slavernij, waaruit God ons sinds de Kerkhervorming heeft verlost. Het gaat heel niet over verdienste. Het gaat alleen over jouw en mijn plicht. Christus beveelt het ons! Trouwens, als je werkelijk voelt hoe ernstig de situatie is, waarin je verkeert ... én als je er iets van gaat beseffen, hoe heerlijk het leven van Gods genade is, waar het om gaat

dan zul je zeer zeker je best doen. En je kunt ervan op aan, dat de Heere gewillig is om op die manier jou tot de zalig te brengen. Dan heeft Hij alleen het bewerkt, maar niet zonder jou ingespannen zoeken.

strijden is niets voor luie, gemakzuchtige mensen. Ze vergie­ten veel liever geen bloed, zweet en tranen. Maar de apostel schrijft aan zijn geestelijke zoon: “Strijd de goede strijd des geloofs” en hij voegt erbij: “grijp naar het eeuwige leven”.

Er is een verkeerde en er is een goede strijd. De goede strijd is geloofsstrijd, de verkeerde is als er geen geloof bij is. Dat is het grote verschilpunt. We moeten ons daarop eerlijk trachten te onderzoeken: beoefen ik dat geloof? Is die nauwe band van kinder­lijk vertrouwen op God er?

Timotheüs mocht al van jongsaf de Schriften weten en door middel van zijn moeder en groot­moeder mocht hij reeds jong de Heere liefhebben. En onder de prediking van Paulus werd de kennis van de Messias, Jezus, hem geschonken (Handelingen 16 vers 1─3).

Toen ontving ook de jonge Timotheüs de troost en de vreugde van Gods volk, dat al zo lang had staan uitzien naar de komst van de langbeloofde Messias.

Misschien heeft deze jonge, Godvrezende discipel toen wel gedacht dat zijn worstelen, zijn strijd, zijn benauwdheid en zijn moeite nu voorbij was. Maar de apostel Paulus weet wel beter: nu komt er in het leven der genade een geheel nieuwe fase: de strijd!

Voor Timotheüs was dat vooral het prediken van Gods Woord. Maar de kanttekening op onze getrouwe Statenvertaling merkt terecht op, dat deze strijd ook betrof het beléven van Gods Woord. En dat is nu ook voor jullie nog hoogst actueel. We moeten het Woord van God niet alleen preken, lezen, bestude­ren, maar nu ook beléven. En dat betekent voor Gods kinderen altijd weer de weg van de strijd. Waarom? Omdat 1./ ons hart er van nature tegen strijdt, zodat we door Gods genade een strijd hebben met ons oude ik en omdat 2./ de weg des Heeren altijd een weg is van wonderen. Wat ik bedoel?

Lees maar verder.

1./  Het Woord van God beleven. Wat moet ik daarbij den­ken? Ik zal een voorbeeld geven. Je leest het woord `gena­de' in de Bijbel, bijvoorbeeld in de geschiedenis van Noach (Genesis 6 vers 8): “Maar Noach vond genade in de ogen des HEEREN.” Het kan zijn, dat je bij enig nadenken best begrijpt wat met deze uitdrukking bedoeld wordt. Ben je er dan? Heeft de Bijbel dan in jouw leven gedaan, wat de bedoeling van Gods Woord is? Nee, want het gaat erom, dat ook jij, ook ik, ditzelfde mag beleven!

Dus het gaat erom, dat ook ik genade vind in de ogen des HEEREN. En dat betekent dus dat wij onze eigendunk moeten kwijt raken, dat we ons moeten leren kennen als een onwaardi­ge. En daar strijdt nu mijn oude bestaan tegenin. En daarom is en blijft de goede strijd des geloofs noodzakelijk: dat ik al de woorden Gods mag gaan beleven. Van vers tot vers, van geschiedenis tot ge­schiedenis. Hoe moet ik dat doen? De apostel Paulus zegt erbij: “Grijp naar het eeuwige leven”. Dat betekent, we dienen ons dagelijks bezig te houden met de overdenking van het eeuwige leven: het leven met God, het leven van zondeloosheid, het leven met Christus. Zó zal de Heere uit genade Zijn Woord steeds meer in ons hart leggen; zo zullen we het steeds meer beleven.

2./  Gods weg is altijd wonderlijk. Dat houdt in: wanneer de Heere ons op het smalle pad leidt en we dus het leven des geloofs mogen kennen en beoefenen, dan breekt de Heere ons af. Ja, dat klinkt niet zo fijn, dat lijkt niet zo aardig. En toch, mijn jonge vrienden, ik weet dat het zo is en ik ben het er ook mee eens geworden dat God het zo doet. Hoewel ik onder het typen nog een momentje aarzelde om het zo te schrijven: ben ik het er écht mee eens, altijd?

Nu, dat is net die strijd des geloofs: om het er altijd en hele­maal mee eens te zijn, dat de Heere mij Zijn Woord doet bele­ven, niet met handhaving van mijzelf, maar in de weg van het wonder. De weg van Gods wonderen. Hoe is die weg? Kijk naar het volk voor de Rode Zee: totaal onmogelijk, verloren, reddeloos. En zó werkt de Heere. Zo doet Hij ons Zijn Woord beleven: ik word al meer afgebroken, ik word al meer een nul en een niet; opdat zo Gods daden   w o n d e r e n   worden!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen