Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 82 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een heel andere Psalm dan 81, vind je niet? Als je deze Psalm rustig op je in laat werken, denk je misschien ook wel: ik voel me niet aangesproken. Het gaat over rechters en zo. Wat moet je hier nu toch mee, als jongere die geen rechten studeert en ook niet een plekje in de Tweede of de Eerste Kamer ambieert?

Toch gaat het ook over jou en mij. In deze Psalm blijkt namelijk dat aardse rechters God vertegenwoordigen. Daarom heten ze in vers 6 ook ‘goden’. De kanttekening luidt: “Ik heb u de eer gedaan dat Ik u goden genoemd heb, omdat Ik u gesteld heb om in Mijn Naam het gericht te houden.”

Deze ontzaglijke verantwoordelijkheid draagt iedere rechter, ook in Nederland, ook al gelooft hij er niets van.

Maar nog steeds gaat het niet over jou, wel? De Heidelbergse Catechismus brengt in vraag en antwoord 38 het onderwerp van deze Psalm wat dichterbij.

Daar wordt gevraagd: Waarom heeft Jezus onder de rechter Pontius Pilatus geleden?

Het antwoord luidt: Opdat Hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel van God, dat over ons zou gaan, bevrijdde.

Hier zien we dat die gemene en laffe Pilatus tóch God vertegenwoordigde toen hij Jezus naar het kruis verwees. Precies zoals in Psalm 82 staat. Alleen de rechter was niet rechtvaardig. Hij was een onrechter!

Maar toch werd precies het goede vonnis geveld: Jezus aan het vloekhout…

En de heerlijke vrucht? Toen Pilatus in Gods Naam zijn rechterambt uitoefende, veroordeelde de Hemelse Rechter Zijn heilig Kind tot de vloekdood om vloekwaardigen te bevrijden.

Nee, Pilatus deed niet wat Psalm 82 eist: recht doen! Jij? Doe jij in gedachten en woorden altijd recht? Maar in nieuwtestamentisch licht zien we de trekken van onze dierbare Heiland in deze Psalm – om mijn plaats in te nemen!

Doe recht aan armen en aan wezen,
Die voor geweld en onrecht vrezen.
Spreek vrij de arme in ’t gericht,
Als hij van onrecht wordt beticht.
Verlos ellendigen en armen.
Wil over hen u steeds erbarmen.
Ja, geef hun hulp en onderstand.
Ruk z’ uit der goddelozen hand.

Een kernvers is:

Verlos de arme en de behoeftige.
Ruk hem uit de hand
van de goddelozen

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen