Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 118 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Luther heeft zoveel van deze Psalm gehouden dat hij zei: Psalm 118 is mijn Psalm. Heb jij ook een Psalm die je wel jóuw Psalm wilt noemen? Omdat je er zo heel veel aan hebt?

Nee, Luther bedoelde natuurlijk niet dat deze 118de Psalm van hem alleen was en dat niemand er verder iets mee mocht doen. Het is net als wat Paulus schrijft in 2 Timotheüs 2 vers 8:

“Houd in gedachtenis, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Die uit het zaad van David is, naar mijn evangelie.”

Het evangelie was niet door Paulus bedacht en het was ook niet voor Paulus alleen bestemd, maar het werd wel door Paulus hartelijk aanvaard.

Zo wens ik het jou ook toe met héél de Bijbel, en in het bijzonder wel met Psalm 118. Wat staat er dan voor bijzonders in deze Psalm? Iets waar jij al heel vaak over hebt horen lezen, vertellen en preken, en waarvan je dus helemaal niet meer onder de indruk bent. Ik bedoel dat God mensen verlost en redt. Vind jij dat gewoon? Of is het voor jou ondertussen ook een heel groot wonder geworden, zoals bij die jonge vader uit Urk die met tranen in zijn ogen bij ons in de pastorie vertelde hoe onzegbaar groot het wonder was dat God naar HEM had willen omzien!

Verder vinden we in deze Psalm de heerlijke troost dat geen enkel mens Gods plannen kan dwarsbomen. Bouwvakkers hadden bij het bouwen de belangrijkste Steen, als ongeschikt, weggegooid (vers 22), maar God zorgde ervoor dat juist deze Steen de Hoeksteen werd (vers 23). Volgens Jezus gaat het daar over Hem: door de joodse leidslieden verworpen, maar niet door God.

Ten slotte lezen we in deze Psalm dat de zevende dag Sabbath van het Oude Testament de Dag des Heeren wordt, de Opstandingsdag in het Nieuwe Testament (vers 24).

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

De steen, verworpen en verstoten
Door tempelbouwers in hun werk,
Heeft God van eeuwigheid besloten
Te zijn de Hoeksteen van Zijn kerk.
Dit is een werk, groot en bijzonder.
’t Geschiedde door Gods grote kracht.
In onze ogen is dit wonder
Een teken van des HEEREN macht!

Een kernvers is: 

Ik zal niet sterven, maar leven.
en ik zal de werken des HEEREN
vertellen. 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen