Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 96 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De dichter van Psalm 96 is er vól van: alle mensen moeten weten Wie God is, hoe goed Hij is, dat Hij al onze liefde en al ons vertrouwen waard is. Daarom spoort hij zijn lezers (ook jou) aan om het tegen alle mensen te vertellen: “Boodschap Zijn heil van dag tot dag.”

Het Hebreeuwse woord voor ‘heil’ hangt samen met de Naam Jezus. Vertel aan iedereen dat Jezus, de Heil-and is en dat Hij heelt, geneest, zalig maakt. Waarom moeten de mensen dit weten? Omdat God geëerd wordt als jij dagelijks tot Hem toevlucht neemt. Hoe dan? Het hoort bij het Wezen van God om Zijn schepselen gelukkig te maken. Daarom gaf Hij Zijn Zoon als Zaligmaker der wereld. Wie Hem erkent, eert Hem. En dan kán het ook niet anders of je gaat Hem prijzen (zoals vers 2 zegt: “Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam”).

Deze Psalm richt in het laatste vers onze aandacht ook op een onderwerp waar de meeste mensen of helemaal niet aan denken, of het liefst zo weinig mogelijk aan denken. We lezen daar: “Hij komt, Hij komt, om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.” Het gaat dus over de komst van de Wereldrechter Die aan alle onrecht een einde zal maken. De dichter verheugt er zich mateloos in. Daarom gebruikt hij ook hyperbolische (=overtrokken) taal. Hij roept namelijk de levenloze schepping op: “Laat de zee bruisen met haar volheid. Laat het veld huppelen van vreugde met al wat er in is, laat dan al de bomen van het woud juichen.”

Ben jij ook zo intens blij als je overdenkt dat vers 10 waar is? Of je er nu al wat van merkt of niet: “De HEERE regeert. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.”

Ben jij er klaar voor om door deze Rechter te worden geoordeeld? Heb jij dan een geloofsband met de Heiland dat Hij het voor jou zal opnemen?

Wát een indrukwekkende toekomst staat ons toch te wachten! O, doe dan wat de dichter in vers 9 zegt: “Aanbid de HEERE in de heerlijkheid van het heiligdom. Schrik voor Zijn aangezicht, ganse aarde.”

Aanbid de HEERE, wil Hem eren.                        
Buig voor het aangezicht des HEEREN.           
Betreed Zijn heiligdom en beeft                          
Voor Hem, Die leven heeft en geeft.                   
Laat elk op aarde ootmoed leren.      

Een kernvers is:       

Zeg onder de heidenen:
''De HEERE regeer.''

Hij zal de volken richten
in alle rechtmatigheid. 
          

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen