Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 96 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

De dichter van Psalm 96 is er vól van: alle mensen moeten weten Wie God is, hoe goed Hij is, dat Hij al onze liefde en al ons vertrouwen waard is. Daarom spoort hij zijn lezers (ook jou) aan om het tegen alle mensen te vertellen: “Boodschap Zijn heil van dag tot dag.”

Het Hebreeuwse woord voor ‘heil’ hangt samen met de Naam Jezus. Vertel aan iedereen dat Jezus, de Heil-and is en dat Hij heelt, geneest, zalig maakt. Waarom moeten de mensen dit weten? Omdat God geëerd wordt als jij dagelijks tot Hem toevlucht neemt. Hoe dan? Het hoort bij het Wezen van God om Zijn schepselen gelukkig te maken. Daarom gaf Hij Zijn Zoon als Zaligmaker der wereld. Wie Hem erkent, eert Hem. En dan kán het ook niet anders of je gaat Hem prijzen (zoals vers 2 zegt: “Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam”).

Deze Psalm richt in het laatste vers onze aandacht ook op een onderwerp waar de meeste mensen of helemaal niet aan denken, of het liefst zo weinig mogelijk aan denken. We lezen daar: “Hij komt, Hij komt, om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid.” Het gaat dus over de komst van de Wereldrechter Die aan alle onrecht een einde zal maken. De dichter verheugt er zich mateloos in. Daarom gebruikt hij ook hyperbolische (=overtrokken) taal. Hij roept namelijk de levenloze schepping op: “Laat de zee bruisen met haar volheid. Laat het veld huppelen van vreugde met al wat er in is, laat dan al de bomen van het woud juichen.”

Ben jij ook zo intens blij als je overdenkt dat vers 10 waar is? Of je er nu al wat van merkt of niet: “De HEERE regeert. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.”

Ben jij er klaar voor om door deze Rechter te worden geoordeeld? Heb jij dan een geloofsband met de Heiland dat Hij het voor jou zal opnemen?

Wát een indrukwekkende toekomst staat ons toch te wachten! O, doe dan wat de dichter in vers 9 zegt: “Aanbid de HEERE in de heerlijkheid van het heiligdom. Schrik voor Zijn aangezicht, ganse aarde.”

Aanbid de HEERE, wil Hem eren.                        
Buig voor het aangezicht des HEEREN.           
Betreed Zijn heiligdom en beeft                          
Voor Hem, Die leven heeft en geeft.                   
Laat elk op aarde ootmoed leren.      

Een kernvers is:       

Zeg onder de heidenen:
''De HEERE regeer.''

Hij zal de volken richten
in alle rechtmatigheid. 
          

 

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen