Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 117 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Een korte Psalm, de kortste Psalm, ligt voor ons. Toch staat er veel troost in.

Als je goed leest, staat er eigenlijk alleen voor Israël troost in. Zeker, de volken rondom Israël worden opgeroepen om de HEERE te loven, maar de reden om dit te doen is niet omdat God genadig is geweest voor die volken, maar (vers 2): “Zijn goedertierenheid is geweldig over óns.” En die ‘ons’ zijn de kinderen van Abraham, Izak en Jakob. Dat is ook wat…!

En toch, als je dit niet wilt, ben je verkeerd bezig. Wat moet je dan willen? God loven omdat Hij genade aan een klasgenoot, een collega, bewees, terwijl je er zelf niet in deelt, geen kennis aan hebt.

Wij zijn vanuit onszelf zó ontzettend ik-gericht, egocentrisch, egoïstisch! Alleen als we er zelf wat aan hebben, er zelf beter van worden, zelf ook zalig worden, dán willen we God wel loven. Maar Hem loven ook dán, wanneer we zien hoe goed Hij is voor anderen…, dát is pas onbaatzuchtige liefde en God verheerlijkende lofprijzing.

Toch gaat het in deze kortste Psalm ook over de genade voor heidenen. Dat kun je lezen in Romeinen 15 vers 11. Hier haalt Paulus vers 1 van Psalm 117 aan: “Loof de Heere, alle heidenen, en prijs Hem, alle volken.”

Met welk doel haalt Paulus dit vers aan? In vers 9 schrijft hij: “Opdat de heidenen God verheerlijken vanwege de barmhartigheid.”

De kanttekening luidt: Hier bewijst Paulus dat Christus ook de heidenen heeft aangenomen, volgens de beloften van God in het Oude Testament.

Bij het woord ‘barmhartigheid’ staat in de kanttekening: Namelijk die uit enkel genade ook aan hen betoond is, zoals zij aan de Joden geschied was.

En bij het woord ‘verheerlijken’ schrijven de statenvertalers: dat zij, nu zij tot de kennis van de ware God en tot het geloof zijn gebracht, Hem danken, eren en dienen, en ten slotte Zijn heerlijkheid mede deelachtig worden.

En zo is het in 2013: heidenen in Nederland en andere landen prijzen God dagelijks, omdat Gods verbondsgenade voor Abraham nu ook voor alle geslachten der aarde is gekomen.

En de prijs? Die staat vermeld in Galaten 3 vers 13; lees vers 14 ook…!

Looft, alle heid’nen, overal
De HEERE, volken groot in tal.
Want over ons is wijd en zijd
Zijn grote goedertierenheid.
Gods waarheid heerst op ‘t wereldrond
En is in eeuwigheid gegrond.

Een kernvers is:

Loof de HEERE, alle heiden.
Prijs Hem, alle naties.
Want Zijn goedertierenheid
is geweldig over ons.
Hallelujah!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen