Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 17:17 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Een vriend heeft te allen tijde lief

     en een broeder wordt in de benauwdheid geboren."

                                       Spreuken 17 vers 17

Wanneer Jonathan zijn prinselijke kleding aflegt en aan David geeft, bewijst hij zuivere liefde. Wat is er gebeurd? David heeft reus Goliath verslagen. En dan staat er, dat de ziel van Jonathan verbonden wordt aan de ziel van David en dat Jonathan hem bemint als zijn ziel. En dat Jonathan en David een verbond maken, omdat zij elkaar innig liefhebben. En dan neemt Jonathan zijn prinselijk gewaad en alles wat daarbij hoort en hij geeft dat aan zijn boezemvriend, zijn ziele-vriend David. Hij weet: David zal koning worden, ik niet. Maar hij houdt zoveel van David dat hij dat heel niet erg vindt. Hij gunt aan zijn vriend graag al de koninklijke eer en waardigheid!

Hier hebben we een voorbeeld van echte vriendschap.

Wat is eigenlijk vriendschap? Wanneer noem je iemand een vriend? Wij gebruiken dat woord soms in ruimere betekenis voor allerlei mensen met wie we het goed kunnen vinden. Maar soms - en dat geldt voor David en Jonathan en net zo ook voor de uitspraak van Salomo in Spreuken 17 - gebruiken we deze aanduiding voor iemand die we innig liefhebben. We houden bijzonder van die persoon, we geven heel veel om hem.

Hoe komt dat? Vaak is dat niet te verklaren. We weten het zelf niet. We kiezen ook niet voor zo'n vriendschapsverhouding. Er staat van de vriendschap van David en Jonathan dan ook niet dat Jonathan daarvoor kóós, maar er staat dat Jonathan's ziel verbonden wérd aan David's ziel. Niet Jonathan aan David, maar de ziel van Jonathan aan de ziel van David. Dat is nóg inniger ...

Een goede vriend of vriendin hebben is zeer belangrijk. Iemand van wie jij houdt, die jij vertrouwt; iemand die van jou houdt en die jou vertrouwt. Echte vrienden begrijpen elkaar ook als ze niets zeggen. Echte vrienden houden van elkaar, ook als er meningsverschil is.

           Vooral: echte vrienden bidden met elkaar!

Sinds de dag dat wij egoïstisch zijn geworden (in de zondeval van Adam), kunnen we niet meer goede vrienden zijn, kunnen we geen goede vriendschapsrelatie meer onderhouden. Dan is er in de liefde tot die vriend(in) nog een heel brok zelf-liefde. Dit is het gevolg van onze liefdeloosheid / haat tegenover God: omdat we Hem niet liefhebben, haten we ook onze vrienden ... Maar wanneer de Heere door Zijn Heilige Geest ons van Zijn vijanden tot Zijn vrienden maakt, gaan we ook onze naasten liefhebben en zijn we in staat om door genade goede vriendschap te ontvangen, op te bouwen en te onderhouden.

Wonderlijker dan vriendschap in het natuurlijke is echter vriendschap in het geestelijke: dat je heel innig van een kind van God houdt. Waarom? Ook deze vriendschap is niet te verklaren, ze is een wonder van Gods genade: Hij verbindt Zijn kinderen aaneen. Soms is er helaas veel onbegrip tussen kinderen van God, veel verwijdering. Maar soms mag er een hartelijke, innige en heilige liefdesband worden gevoeld.

Nu moeten we oppassen dat we die niet misbruiken en dat we God daarin niet onteren, maar toch: deze vriendschap is een gave van God en mag daarom ook met vrijmoedigheid en blijmoedigheid worden genoten.

Salomo zegt zelfs in het volgende hoofdstuk, dat deze geestelijke vriendschap nauwer is dan de bloedband.

En wat kan je hart vrolijk worden over deze beleving van de gemeenschap der heiligen! Wat is het leven aangenaam, wanneer kinderen van God elkaar - vooral ook rondom de avondmaalstafel! - in bróederlijke liefde mogen ontmoeten!

Het is in dat verband dat Paulus aan de christelijke gemeenten schrijft: groet elkander met een heilige kus.

Deze kus was heilig, omdat ze niet uit natuurlijke, maar uit geestelijke liefde werd gegeven, zonder bijbedoelingen ...! Dan mag Gods kind wel eens iets beleven van de zoetheid die in Psalm 133 staat:

Ai ziet, hoe goed, hoe lieflijk is 't, dat zonen

van 't zelfde huis, als broeders samenwonen,

waar 't liefdevuur niet wordt verdoofd!

En:

Waar liefde woont, gebiedt de HEERE de zegen,

daar woont Hij Zelf, daar wordt Zijn heil verkregen

en 't Leven tot in eeuwigheid!

Wanneer we echter de woorden van Salomo uitleggen naar hun diepste bedoeling, dan wordt onze aandacht gevangen door maar één Vriend: Jezus Christus. Hij wordt door Zijn vijanden smadelijk (maar gelukkig heel terecht!) genoemd `een Vriend van tollenaren en zondaren'. En Zelf zegt Hij: `Wie de wil van Mijn Vader doet, die is Mijn broeder en zuster en moeder.'

Hij heeft te allen tijde lief, ook als Zijn discipelen ruzie maken om de ereplaats, ook als ze Hem het karwei van de voetwassing laten opknappen, ja zelfs als ze Hem in de nacht van Zijn gevangenneming allen verlaten en zich aan Hem ergeren ...!

Denk ook eens aan de volgende gebeurtenis:

"En de Heere Zich omkerende zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen."

                Wat een liefde heeft deze Jezus!

                 Wat een Vriend is deze Jezus!

Ken jij Hem? Zou je Zijn vriend willen zijn? Of haat je Hem nog? Er zullen maar weinig lezers zijn die zeggen: `Ik haat Jezus.' Maar is dat wel terecht? Heb je dan nog nooit ontdekt dat er haat in jouw hart leeft tegen deze Borg van zondaren?

Deze Vriend heeft te allen tijde lief, tot in de vloekdood van Golgotha ...! Hij heeft de Zijnen liefgehad tot het einde. Hij heeft bewezen wat een Vriend is:

"Niemand heeft meer liefde dan deze liefde, dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden."

Ben jij Zijn vriend? Jezus zegt in het volgende vers:

"Gij zijt Mijn vrienden, indien gij doet wat Ik u gebied."

Vanuit Zijn liefde tot mij ga ik Hem liefhebben. Als Hij Zijn heilige vriendschap aan mij bewijst, wekt Hij in mij een innige vriendschap wederom. En zó leer ik ook Zijn vrienden liefhebben als mijn vrienden.

God geve ons deze viervoudige vriendschap:

     1    van Hem naar ons

     2    van ons naar Hem

     3 & 4 van ons als Zijn vrienden onderling!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen