Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Marcus 16:19-20

Auteur: ds. W. Pieters

De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel, en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zij, uitgegaan zijnde, predikten overal, en de Heere werkte mede en bevestigde het Woord door tekenen die daarop volgden. Amen.

Deze woorden vormen het slot van Markus' Evangelie. Al is het een kort gedeelte, toch is het een bijzonder gepast slot voor de geschiedenis van de aardse bediening van onze Heere Jezus Christus. Het vertelt ons waar onze Heere naartoe ging, toen Hij deze wereld verliet en opsteeg naar Boven. Het vertelt ons wat de discipelen ervoeren nadat hun Meester hen had verlaten. En wat alle ware Christenen kunnen verwachten, totdat Hij opnieuw verschijnt.

Laat ons in deze verzen opmerken de plaats waar onze Heere naartoe ging, toen Hij Zijn werk op aarde had volbracht; en de plaats waar Hij nu is.

Ons wordt verteld dat Hij werd opgenomen in de hemel en aan de rechterhand van God zat. Hij keerde naar die heerlijkheid terug, die Hij had bij de Vader voordat Hij in deze wereld kwam. Hij ontving in de hemel, als onze overwinnende Middelaar en Verlosser, de hoogste positie van eer en macht, die we ons kunnen indenken. Daar zit Hij, niet werkeloos, maar hetzelfde gezegende werk voortzettende, waarvoor Hij aan het kruis stierf. Daar leeft Hij en bidt Hij altijd voor allen die door Hem tot God komen. En zo kan Hij hen tot het einde toe zalig maken (Hebreeën 7 vers 25).

Hier is sterke vertroosting voor alle ware Christenen. Zij leven in een boze wereld. Zij zijn vaak bezorgd en vermoeid vanwege veel dingen en ze zijn zeer terneergedrukt door hun eigen zwakheid en gebreken. Zij leven in een stervende wereld. Zij voelen hun lichamen geleidelijk bezwijken en minder worden. Zij hebben vóór zich het ontzagwekkende vooruitzicht dat ze spoedig zullen terecht komen in een onbekende toekomst. - Wat zal hen dan troosten? Zij moeten terugvallen op de gedachte dat hun Zaligmaker in de hemel is en nooit sluimert en nooit slaapt en altijd klaar staat om te helpen. Zij moeten bedenken dat, hoewel zíj slapen, Jézus waakt. Hoewel zij bezwijken, Jezus nooit vermoeid raakt. Hoewel zij zwak zijn, Jezus de Almachtige is. En hoewel zij sterven, Jezus voor altijd leeft.

Gezegend is inderdaad deze gedachte! Onze Zaligmaker, hoewel onzichtbaar, is een daadwerkelijk levende Persoon.

Wij reizen naar een woning waar onze beste Vriend al heen is gegaan om daar voor ons een plaats te bereiden (Johannes 14 vers 2). De Voorloper is naar binnen gegaan en heeft alle dingen klaar gemaakt. Geen wonder dat Paulus uitroept: "Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt" (Romeinen 8 vers 34).

Laat ons in deze verzen nog iets opmerken: de zegen die onze Heere Jezus Christus geeft aan allen die trouw voor Hem werken. Ons wordt verteld, toen de discipelen uitgingen en preekten, dat de Heere meewerkte en het woord bevestigde met tekenen die volgden.

Wij weten heel goed uit de Handelingen der apostelen en van de bladzijden der kerkgeschiedenis, de manier waarop bewezen is dat deze woorden waar zijn. We weten dat boeien en verdrukkingen, vervolging en tegenstand de eerste vruchten waren die de arbeiders in Christus' oogst oogsten. Maar we weten ook dat ondanks alle pogingen van satan, het woord der waarheid niet tevergeefs werd gepreekt. Gelovigen werden van tijd tot tijd uit de wereld vergaderd. Gemeenten van heiligen werden stad na stad en land na land gesticht.

Het kleine zaad van het Christendom groeide langzaamaan op tot een grote boom. Christus Zelf werkte met Zijn eigen werklui en ondanks alle obstakels ging Zijn werk door. Het goede zaad was nooit helemaal weggegooid. Vroeger of later waren er tekenen die volgden.

Laat ons er niet aan twijfelen dat deze dingen beschreven zijn tot bemoediging van ons, op wie de einden der eeuwen zijn gekomen. Laat ons geloven dat niemand ooit getrouw voor Christus zal werken en tenslotte zal bemerken dat zijn werk helemaal zonder nut is geweest. Laat ons met volharding werken, iedereen in onze eigen positie. Laat ons preken en onderwijzen en spreken en schrijven en waarschuwen en getuigen, en er zeker van zijn dat ons werk niet tevergeefs is.
 


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen