Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 56 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Net als in Psalm 16 lezen we in het opschrift van deze Psalm ‘een gouden kleinood’. Ook de volgende vier Psalmen (57-60) hebben dit opschrift.

Een ‘kleinood’ is een sieraad. Elke Psalm mag dat opschrift wel dragen. Waarom dan juist deze zes Psalmen zo heten, weten we niet. Maar het is vast niet verkeerd om als lezer ons af te vragen wát we in Psalm 56 als een juweeltje kunnen beschouwen.

Ik denk hierbij aan vers 5: “In God zal ik Zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Wat zou vlees mij doen?”

Ondertussen heeft de dichter opnieuw genoeg te stellen met vijanden die zijn woorden verdraaien en die hem het licht in de ogen niet gunnen. Maar hoe het ook gaat, hij richt zich in gebed op God en verwacht van Hem hulp.

Vooral het laatste deel van deze Psalm is in berijming bekend:

  • Gij weet, o God, hoe ‘k zwerven moet op aard.
  • Ik roem in God; ik prijs ‘t onfeilbaar woord.
  • Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood.

Dat prijzen van Gods woord…, wat zou David daar nu precies mee bedoelen? De kanttekening luidt (en ik citeer het een keer zoals het in 1637 werd geschreven):

Sijne waerachtige ende vaste beloften, die mijn geloof ondersteunen, en my in al mijn lijden vertroosten: ofse schoon niet datelick en worden vervult, so weet ick dan noch soo sekerlick datse niet sullen achter blijven, dat ick my oock daer over verheuge ende roeme in den Heere, aldus sterckt sich David in sijne noot.

Het komt er op aan dat we de Heere in álle omstandigheden vertrouwen, ook en juist wanneer het heel moeilijk wordt, zoals vers 10: “Dit weet ik, dat God met mij is.” Kun je zeker weten dat God met je is? En zo ja, hoe dan?

Het antwoord luidt: wandel jij met God, dan wandelt Hij met jou!

            Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:

U hebt mijn zwerven overal geteld,                         

Mijn tranen in Uw fles voor U gesteld.                 

En worden al mijn zuchten niet vermeld

In Uw geheime boeken?

Als ik zal roepen en naar U zal zoeken, 

Dan vlucht mijn vijand weg in verre hoeken.  

Dit weet is vast: God zal mijn ziel bezoeken,      

Hij blijft mij steeds getrouw.

Een kernvers is:

In God zal ik het woord prijzen.

In de HEERE

zal ik het woord prijzen.

Ik vertrouw op God, 

ik zal niet vrezen.

Wat zou de mens mij doen?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen