Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 65 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Van al je zonden te worden gereinigd en vervolgens te genieten van het leven dat je elke dag van de Heere ontvangt – dat zijn de onderwerpen van Psalm 65. Eerst zijn we met de dichter in het heiligdom, waar de lofzang wordt aangeheven tot Gods eer, omdat Hij in Zijn grote genade al onze vuile zonden wegneemt. Daarna leidt de dichter ons, als het ware, naar een vruchtbare landstreek, waar God, zoals je in vers 10-14 kunt lezen:

- Zijn land bezoekt = Hij zorgt dat het vruchtbaar wordt

- voor genoeg regen zorgt (de rivier van God is vol)

- het land bewerkt om een rijke korenoogst voort te brengen

- de aarde op de juiste tijd doordrenkt – zodat het zaad ontkiemt

- een overvloedige oogst geeft

- zelfs woestijnachtige steppegebieden voedsel laat voortbrengen

- en overal groene weiden en goudgele korenvelden laat ontstaan.

Dit alles mag nu met blijdschap en dank genoten worden, wanneer het eerste deel van de Psalm wáár is geworden (vers 4): “Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Gij.”

Wat houdt dit in? Dat jij – beladen met zondeschuld – in vertrouwen de heilige en genadige God bidt al je zonden te vergeven om Zijn gekruisigde Zoon.

De Oudtestamentische tempeldienst was garantie van Gods vergevingsgezindheid. Aan ons, in de Nieuwtestamentische tijd, heeft de Heere ook een garantie daarvan gegeven, ja, zelfs twee: doop en avondmaal. Volgens de Catechismus zeggen deze twee verbondstekenen dat God al onze zonden heeft vergeven om het offer van Zijn Zoon – tenminste als jij deze weldaad met een gelovig hart aanneemt. Als jij je op dit Lam van God verlaat, gaat voor jou een heel nieuwe wereld open, tot en met het werk op het land, of het eten van je sneetje tarwebrood en het drinken van je dagelijkse beker melk – zo blijkt uit het tweede deel van Psalm 65.

De lofzang klinkt door Sions zalen          
In stilheid tot Uw eer.                             
Daar zal men U, o God, betalen              
Geloften telkens weer.                                  
Want U verhoort de smeekgebeden        
En biedt de zondaars oor.                      
Veel mensen zullen tot U treden                  
In ’t goede, oude spoor.

Een kernvers is:

Welgelukzalig is hij, [dien] Gij verkiest,
en doet naderen,
dat hij wone in Uw voorhoven;
wij zullen verzadigd worden
met het goed van Uw huis,
[met] het heilige van Uw paleis.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen