Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 65 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Van al je zonden te worden gereinigd en vervolgens te genieten van het leven dat je elke dag van de Heere ontvangt – dat zijn de onderwerpen van Psalm 65. Eerst zijn we met de dichter in het heiligdom, waar de lofzang wordt aangeheven tot Gods eer, omdat Hij in Zijn grote genade al onze vuile zonden wegneemt. Daarna leidt de dichter ons, als het ware, naar een vruchtbare landstreek, waar God, zoals je in vers 10-14 kunt lezen:

- Zijn land bezoekt = Hij zorgt dat het vruchtbaar wordt

- voor genoeg regen zorgt (de rivier van God is vol)

- het land bewerkt om een rijke korenoogst voort te brengen

- de aarde op de juiste tijd doordrenkt – zodat het zaad ontkiemt

- een overvloedige oogst geeft

- zelfs woestijnachtige steppegebieden voedsel laat voortbrengen

- en overal groene weiden en goudgele korenvelden laat ontstaan.

Dit alles mag nu met blijdschap en dank genoten worden, wanneer het eerste deel van de Psalm wáár is geworden (vers 4): “Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Gij.”

Wat houdt dit in? Dat jij – beladen met zondeschuld – in vertrouwen de heilige en genadige God bidt al je zonden te vergeven om Zijn gekruisigde Zoon.

De Oudtestamentische tempeldienst was garantie van Gods vergevingsgezindheid. Aan ons, in de Nieuwtestamentische tijd, heeft de Heere ook een garantie daarvan gegeven, ja, zelfs twee: doop en avondmaal. Volgens de Catechismus zeggen deze twee verbondstekenen dat God al onze zonden heeft vergeven om het offer van Zijn Zoon – tenminste als jij deze weldaad met een gelovig hart aanneemt. Als jij je op dit Lam van God verlaat, gaat voor jou een heel nieuwe wereld open, tot en met het werk op het land, of het eten van je sneetje tarwebrood en het drinken van je dagelijkse beker melk – zo blijkt uit het tweede deel van Psalm 65.

De lofzang klinkt door Sions zalen          

In stilheid tot Uw eer.                             

Daar zal men U, o God, betalen              

Geloften telkens weer.                                  

Want U verhoort de smeekgebeden        

En biedt de zondaars oor.                      

Veel mensen zullen tot U treden                  

In ’t goede, oude spoor.

Een kernvers is:

Welgelukzalig is hij, [dien] Gij verkiest,

en doet naderen,

dat hij wone in Uw voorhoven;

wij zullen verzadigd worden

met het goed van Uw huis,

[met] het heilige van Uw paleis.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen