Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 91 - De schuilplaats van de Allerhoogste

Auteur: Machiel Karels

Psalm 91 is een prachtige psalm die spreekt over de bescherming, troost en zegen die God biedt aan degenen die hun vertrouwen op Hem stellen. Laten we deze psalm in delen bekijken en dieper ingaan op de betekenis en toepassingen ervan.

Vers 1-2:
1 Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.
2 Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!

Deze psalm begint met een krachtige verklaring van vertrouwen in God. Het stelt dat wanneer we ons in Gods aanwezigheid begeven en ons volledig aan Hem toevertrouwen, we bescherming zullen vinden in Zijn schaduw. We zien God hier als onze toevlucht, onze burcht, en onze zekerheid.

Vers 3-8:
3 Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest.
4 Met Zijn vlerken zal Hij u beschutten, en onder Zijn vleugels zult u een toevlucht hebben; Zijn trouw is schild en pantser.
5 U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen,
6 voor de pest, die in het donker rondwaart, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.
7 Al zullen er duizend vallen aan uw zijde en tienduizend aan uw rechterhand – bij u zal het onheil niet komen.
8 Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen, u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

In deze verzen wordt een krachtig beeld geschetst van Gods bescherming. God wordt vergeleken met een vogel die Zijn vleugels uitstrekt om ons te beschutten. Geen enkel kwaad zal ons overkomen als we onze toevlucht bij Hem zoeken. Zelfs als er rampen en gevaren om ons heen zijn, zal God ons beschermen en zien we de rechtvaardigen gespaard blijven.

Vers 9-13:
9 Want U, HEERE, bent mijn toevlucht! De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.
10 Geen kwaad zal u overkomen, geen plaag zal uw tent naderen.
11 Want Hij zal voor u Zijn engelen bevelen dat zij u bewaren op al uw wegen.
12 Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot.
13 Op de felle leeuw en de adder zult u trappen, u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

De psalmist herhaalt hier opnieuw zijn vertrouwen in God als de veilige toevlucht. Hij benadrukt dat God Zijn engelen zal sturen om ons te beschermen en ons te helpen elke hindernis te overwinnen. Dit betekent niet dat we nooit tegenslagen zullen ervaren, maar God verzekert ons dat Hij er zal zijn om ons door elke uitdaging heen te leiden.

Vers 14-16:
14 Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.
15 Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren; in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn; Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.
16 Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, Ik zal hem Mijn heil doen zien.

De psalm eindigt met God die belooft degenen te redden die Hem liefhebben en vertrouwen. Hij zal hen beschermen, hun gebeden verhoren, hen bijstaan in tijden van moeilijkheden en hen zegenen met overvloedige zegeningen en een vervuld leven.

Toepassing

Deze psalm herinnert ons eraan dat we ons vertrouwen volledig op God moeten stellen. Ongeacht de omstandigheden om ons heen, kunnen we rust en vrede vinden door te schuilen in Zijn aanwezigheid.
God belooft niet dat we geen moeilijkheden zullen tegenkomen, maar Hij verzekert ons dat Hij met ons zal zijn en ons zal helpen om er doorheen te gaan.
We worden aangemoedigd om Gods bescherming te zoeken door gebed en Zijn naam te eren in ons leven.
We moeten niet bang zijn voor de toekomst, maar ons vertrouwen stellen in de trouwe en almachtige God.
Moge deze bijbelstudie je helpen om Psalm 91 beter te begrijpen en toe te passen in je leven. Laat Gods woord je troosten en leiden terwijl je dichter bij Hem komt en je vertrouwen in Hem verdiept.

Vragen om te overdenken bij het lezen van Psalm 91

Hier zijn enkele vragen die je kunt overdenken bij het lezen van Psalm 91:

  • Wat betekent het voor jou persoonlijk om God te zien als jouw Toevlucht en Schuilplaats? Hoe kun je praktisch vertrouwen op Zijn bescherming in jouw dagelijkse leven?
  • Heb je momenten in je leven ervaren waarin je Gods bescherming hebt ervaren? Hoe heeft dit je geloof versterkt en hoe kun je dit blijven onthouden in tijden van uitdaging?
  • Wat is jouw reactie op de beloften van Psalm 91? Welke gevoelens komen naar boven als je leest over Gods zorg en bescherming?
  • Hoe kun je gebed en aanbidding een grotere rol laten spelen in jouw leven, op basis van de uitnodiging van Psalm 91 om God te zoeken en op Hem te vertrouwen?
  • In welke situaties ben je geneigd om te vertrouwen op jouw eigen kracht of op menselijke oplossingen in plaats van op God? Hoe kun je jouw vertrouwen meer op God stellen en Hem betrekken in jouw beslissingen?
  • Hoe kun je de waarheden en beloften van Psalm 91 toepassen in jouw omgang met anderen, hen aanmoedigen en hen herinneren aan de bescherming die God biedt?
  • Op welke manieren kan de hoop en troost die voortkomen uit Psalm 91 je helpen om positiever en veerkrachtiger om te gaan met de uitdagingen die je in het leven tegenkomt?
  • Hoe kun je bewust rust nemen in Gods aanwezigheid en Hem als jouw toevluchtsoord ervaren te midden van de drukte en stress van het dagelijkse leven?
  • Wat betekent het voor jou om in Christus een diepere en blijvende bescherming te vinden? Hoe kan het bewustzijn van Zijn aanwezigheid jouw geloof en vertrouwen in Hem versterken?
  • In welke situaties in jouw leven zou je Gods bescherming, leiding en troost op dit moment het meest nodig hebben? Hoe kun je bewust deze verzen uit Psalm 91 overdenken en je eraan vastklampen in tijden van uitdaging?

Het zou fijn zijn als deze vragen je helpen om dieper na te denken over de boodschap van Psalm 91 en hoe je de waarheden en beloften ervan kunt toepassen in je persoonlijke leven en relatie met God.

Welke verbanden zijn er tussen Psalm 91 en andere psalmen?

Psalm 91 heeft verschillende verbanden met andere psalmen in de Bijbel, zowel in thema als in taalgebruik. Dit zijn enkele van de verbanden tussen Psalm 91 en andere psalmen:

Psalm 27: Beide psalmen delen een vergelijkbaar thema van vertrouwen in God te midden van gevaar en dreigingen. Psalm 27:5 zegt: "Want Hij verbergt mij in Zijn hut op de dag van het kwaad." Dit sluit aan bij het beeld van bescherming en toevlucht dat ook in Psalm 91 naar voren komt.

Psalm 23: Psalm 23 is waarschijnlijk een van de bekendste psalmen en spreekt over God als een Herder die voor zijn schapen zorgt. Beide psalmen hebben een geruststellende toon van veiligheid en voorziening, waarbij God als de Beschermer en Zorger wordt beschreven.

Psalm 121: Deze psalm deelt ook het thema van God als onze Beschermer. Psalm 121:5-7 zegt: "De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht. De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren." Dit sluit aan bij de beschermende beeldspraak die we ook vinden in Psalm 91.

Psalm 46: In deze psalm wordt gesproken over God als een toevlucht en sterkte, een hulp in benauwdheden (Psalm 46:2). Net als Psalm 91, belicht Psalm 46 het belang van het zoeken van God als onze schuilplaats te midden van uitdagingen en beproevingen.

Psalm 34: Psalm 34 bevat ook elementen van bescherming en hulp van God voor degenen die Hem vrezen. Psalm 34:8 zegt: "De engel van de HEERE legert Zich rondom hen die Hem vrezen, en redt hen." Dit doet denken aan de bescherming van engelen die ook in Psalm 91 wordt genoemd.

Deze verbanden betekenen niet dat de psalmen exact hetzelfde zijn, maar ze delen wel vergelijkbare thema's en beeldspraak. De Psalmen zijn een verzameling van liederen en gebeden die de geloofservaringen van verschillende mensen uitdrukken. Ondanks hun unieke context, kunnen we nog steeds overeenkomsten en verbindingen vinden tussen deze geïnspireerde geschriften, die ons helpen een dieper begrip van Gods karakter en Zijn omgang met mensen te krijgen.

Welke theologische consequenties kun je trekken uit Psalm 91?

Psalm 91 heeft verschillende theologische consequenties die ons begrip van God en ons geloofsleven kunnen beïnvloeden. Hier zijn enkele belangrijke theologische consequenties die uit deze psalm kunnen worden afgeleid:

God als onze Beschermer en Toevlucht: Psalm 91 benadrukt het concept van God als onze Beschermer en Toevlucht. Dit betekent dat we een persoonlijke relatie kunnen hebben met God en dat Hij zich bekommert om onze veiligheid en welzijn. Dit moedigt ons aan om ons vertrouwen op Hem te stellen en onze zorgen en angsten aan Hem over te geven.

Vertrouwen op Gods beloften: De psalmist vertrouwt op de beloften van God en put kracht uit het geloof in Zijn bescherming. Dit leert ons dat ons geloof versterkt wordt wanneer we Gods woord serieus nemen en geloven in Zijn beloften. Het is een oproep om ons geloof te verankeren in de waarheid van Gods woord en op Hem te vertrouwen, zelfs in moeilijke tijden.

Gods soevereiniteit en almacht: Psalm 91 benadrukt ook de soevereiniteit en almacht van God. Hij heeft de controle over alle dingen en kan ons beschermen en leiden. Deze erkenning herinnert ons eraan dat we afhankelijk zijn van God en dat Hij in staat is om ons te helpen in elke situatie.

Het belang van gebed: De psalmist roept op tot gebed en aanbidding van God. Dit herinnert ons eraan dat gebed een essentieel onderdeel is van onze relatie met God. We kunnen onze zorgen, angsten en dankbaarheid aan Hem uiten en Hem zoeken voor leiding en troost.

Geloof in het midden van beproeving: De psalm belicht niet dat gelovigen nooit moeilijkheden zullen ervaren, maar het benadrukt dat God met hen zal zijn te midden van die beproevingen. Dit leert ons dat geloof niet betekent dat we gevrijwaard worden van alle problemen, maar dat God ons kracht en troost zal geven terwijl we ermee omgaan.

Gods trouw en betrouwbaarheid: Psalm 91 benadrukt de trouw en betrouwbaarheid van God. Hij is getrouw aan Zijn beloften en zal ons niet in de steek laten. Dit herinnert ons eraan dat we op Hem kunnen vertrouwen, zelfs als alles om ons heen onzeker lijkt te zijn.

Kortom, Psalm 91 is een uitnodiging om ons geloof te versterken en te vertrouwen op God als onze Beschermer, Toevlucht en Leider. Het benadrukt Gods soevereiniteit, trouw en liefde voor Zijn volk. Als we deze theologische consequenties serieus nemen, kunnen we een diepere relatie met God ontwikkelen en in vrede en zekerheid leven, wetende dat Hij ons beschermt en leidt in alle aspecten van ons leven.

Waarom is Psalm 91 voor veel mensen zo'n aantrekkelijke Psalm?

Psalm 91 is voor veel mensen een aantrekkelijke psalm vanwege de geruststellende en hoopvolle boodschap die erin wordt uitgedrukt. Er zijn verschillende redenen waarom deze psalm zo aantrekkelijk en geliefd is:

Bescherming en veiligheid: De psalm benadrukt Gods rol als onze Beschermer en Toevlucht, waardoor mensen zich veilig en geborgen voelen. In een wereld vol onzekerheden en gevaren verlangen mensen naar een plek van veiligheid en rust, en Psalm 91 spreekt dat verlangen aan.

Troost in moeilijke tijden: Psalm 91 belooft dat God met ons zal zijn, zelfs te midden van gevaarlijke omstandigheden. Dit biedt troost en hoop wanneer mensen geconfronteerd worden met ziekte, verlies, angst of andere moeilijkheden. Het idee dat God bij ons is en ons zal helpen, geeft kracht en moed om door te gaan.

Zekerheid van Gods aanwezigheid: De psalmist verzekert ons dat God onze gebeden zal verhoren en ons niet zal verlaten. Deze zekerheid van Gods aanwezigheid en betrokkenheid in ons leven is geruststellend en biedt hoop en vertrouwen in onze relatie met Hem.

Een beroep op Gods beloften: Psalm 91 roept op tot vertrouwen in Gods beloften en het geloof in Zijn bescherming. Het herinnert ons eraan dat Gods woord waarachtig is en dat Hij ons niet zal teleurstellen. Dit kan een bron van kracht en geloofszekerheid zijn voor mensen die worstelen met twijfels en onzekerheden.

Een positief en hoopvol perspectief: Psalm 91 spreekt van overwinning en triomf over vijanden en gevaren. Dit biedt een positief en hoopvol perspectief, zelfs in moeilijke tijden. Het herinnert ons eraan dat God machtiger is dan onze omstandigheden en dat Hij in staat is om ons te helpen en te bevrijden.

Een uitnodiging tot intieme relatie met God: De psalm nodigt ons uit om ons te verbergen in de schuilplaats van de Allerhoogste en onze toevlucht te zoeken bij Hem. Dit moedigt mensen aan om een intieme relatie met God te ontwikkelen, Hem te zoeken in gebed en aanbidding, en Hem te vertrouwen als hun God en Redder.

Samengevat: Psalm 91 spreekt tot de diepe menselijke behoeften van bescherming, hoop, troost en zekerheid. Het biedt een geruststellende boodschap van Gods liefde en betrokkenheid in ons leven, waardoor het een aantrekkelijke psalm is voor veel mensen die op zoek zijn naar geestelijke bemoediging en vrede te midden van de uitdagingen van het leven.

Zijn er ook verbanden tussen Psalm 91 en het Nieuwe Testament?

Er zijn diverse verbanden tussen Psalm 91 en het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament worden bepaalde thema's en beelden uit Psalm 91 op verschillende manieren herhaald en uitgebreid in het licht van het werk van Jezus Christus. Dit zijn enkele voorbeelden:

Satanische verzoeking van Jezus: In Mattheüs 4:5-7 en Lucas 4:9-12 wordt het verhaal verteld waarin Satan Jezus verleidt om van het hoogste punt van de tempel te springen. Satan citeert delen van Psalm 91:11-12 om Jezus te verleiden tot een zelfingenomen daad om God te testen. Jezus reageert echter door te zeggen: "Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken" (Mattheüs 4:7). Hier bevestigt Jezus dat het niet gepast is om God op de proef te stellen, zelfs niet met een beroep op de beschermende beloften van Psalm 91.

Bescherming en veiligheid in Christus: Het Nieuwe Testament benadrukt dat gelovigen in Christus een diepere en volledigere bescherming hebben. In Johannes 10:28-29 zegt Jezus: "Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader roven." Hier wordt aangegeven dat gelovigen veilig zijn in de handen van Jezus en de Vader, wat wijst op een diepere en blijvende bescherming dan alleen aardse omstandigheden.

De toevlucht in Christus: De gedachte van God als onze toevlucht wordt uitgebreid in het Nieuwe Testament, waar Christus wordt voorgesteld als de ultieme bron van bescherming en veiligheid. In Hebreeën 6:18 wordt gesproken over degenen die "de toevlucht zouden nemen om de hoop die voor ons ligt, vast te houden." Christus wordt vaak gepresenteerd als de schuilplaats waar we veiligheid en verlossing vinden.

Engelen en bescherming: Hoewel Psalm 91:11-12 spreekt over engelen die ons beschermen, wordt in het Nieuwe Testament het belang van engelen in de bediening van Jezus en de bescherming van gelovigen benadrukt. Bijvoorbeeld in Matteüs 4:11 lezen we dat engelen Jezus dienden na Zijn verzoeking in de woestijn.

Hoewel er specifieke verwijzingen naar Psalm 91 in het Nieuwe Testament zijn, zijn de theologische concepten van bescherming, veiligheid, toevlucht en de rol van engelen als beschermers die in deze psalm worden aangehaald, door het hele Nieuwe Testament te vinden. Het Nieuwe Testament bevestigt en vervult deze waarheden op een diepere en volledigere manier door de openbaring van Jezus Christus als onze ultieme redding en toevlucht.

Samenvattend

Psalm 91 benadrukt God als onze Beschermer en Toevlucht, waardoor mensen zich veilig en geborgen voelen te midden van gevaar en onzekerheid.

Deze psalm biedt troost en hoop in moeilijke tijden door de belofte van Gods aanwezigheid en hulp.

Psalm 91 moedigt aan om te vertrouwen op Gods beloften en Zijn woord serieus te nemen, wat ons geloof versterkt en onze relatie met God verdiept.

Psalm 91 benadrukt Gods soevereiniteit en almacht, waardoor we erkennen dat Hij de controle heeft over alle dingen en ons kan beschermen en leiden.

Gebed speelt een essentiële rol in deze psalm, waarbij we God kunnen zoeken in aanbidding en Hem onze zorgen en angsten kunnen toevertrouwen.

Ondanks beproevingen verzekert Psalm 91 ons van de overwinning en triomf die God biedt aan degenen die Hem vertrouwen.

De psalm nodigt ons uit om een intieme relatie met God te ontwikkelen en Hem als onze God en Redder te erkennen.

In het Nieuwe Testament worden sommige thema's en beelden uit Psalm 91 herhaald en uitgebreid, waarbij Jezus Christus wordt voorgesteld als de ultieme bron van bescherming, veiligheid en toevlucht.

Christus' reactie op de satanische verzoeking in het Nieuwe Testament bevestigt het belang van vertrouwen op God en Zijn woord in plaats van God te testen.

Gelovigen worden verzekerd van diepere en blijvende bescherming in Christus, en Hij wordt voorgesteld als de schuilplaats waar we veiligheid en verlossing vinden.

Het Nieuwe Testament benadrukt de rol van engelen in de bediening van Jezus en de bescherming van gelovigen, die in Psalm 91 worden genoemd.

Kortom, Psalm 91 biedt een krachtige boodschap van hoop, troost en bescherming, en het Nieuwe Testament breidt en vervult deze waarheden uit door Jezus Christus als de ultieme bron van hoop en verlossing te presenteren. Het roept ons op om ons vertrouwen op God te stellen, Zijn beloften serieus te nemen en Hem te zoeken als onze toevlucht en bescherming te midden van de uitdagingen van het leven.

Kijk ook eens bij Psalm 91 voor jongeren.


Meer over psalm 91

Psalm 91 zingen
Psalm 91 onberijmd
Samenzang psalm 91
Tekst en beeld psalm 91

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen