Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Uit het boek Openbaring - hoofdstuk 8:10-13

Auteur: ds. W. Pieters

Jullie lezen, hoop ik, allemaal elke dag voor jezelf, stilletjes, aandachtig een stukje uit het heilige Boek van God. Als je op volgorde leest, kom je ook na verloop van tijd bij het boek Openbaring. Het staat bol van bizarre (wonderlijk-vreemde) gebeurtenissen. Lees je met aandacht en probeer je je in te denken wat het inhoudt wanneer gaat gebeuren wat er staat, dan lopen misschien de rillingen je over de rug. Denk maar aan wat we vorige maand in hoofdstuk 8 lazen: dat een grote brandende berg in de zee werd geworpen en dat het derde deel van al het water op aarde BLOED werd.

     Hier blijft het niet bij. Als je over de gevolgen van deze catastrofe nadenkt, sidder je al, maar er volgt nog meer (de verzen 10 en 11):

"En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit de hemel, en zij is gevallen op het derde deel van de rivieren, en op de fonteinen van de wateren. En de naam van de ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel van de wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven door de wateren, want zij waren bitter geworden."

Opnieuw hoort Johannes een bazuin. Deze bazuin zegt tegen jou: bekeer je of je bent verloren! Of deze bazuin zegt tegen jou: verheug je in de Heere! Deze bazuin roept ons allen in 2006 toe:

"Komt, aanschouwt de daden des HEEREN, Die verwoestingen op aarde aanricht."

En:"De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich; Hij verhief Zijn stem, de aarde versmolt."

Even iets ter verklaring van de naam van de ster. Het is niet waarschijnlijk dat er een ster in de gewone betekenis van het woord mee wordt bedoeld, want deze ster heeft een speciale naam: Alsem.

Wat is alsem? Een plantje, ook absint genoemd. Het is één van de bitterste kruiden. Ik las er het volgende over: "Sommigen dronken eens graag een absint-borrel. Bij deze kruidenlikeur schuilt er een addertje onder het gras. Absint werkt na een tijd verslavend en je kunt er bovendien gek van worden, want het tast het centraal zenuwstelsel onherroepelijk aan. Je gaat na teveel hiervan van je stokje, of je krijgt epileptische aanvallen."

De gevolgen van deze ramp - wat er ook mee bedoeld mag zijn - is catastrofaal. Denk het je in: een derde deel van al het drinkwater - BITTER, ondrinkbaar. Wat een paniek in drinkwater-land. Alle waterleidingbedrijven in hoogste staat van wanhoop: bitter water, dodelijk! Duizenden sterven, ook in jouw woonplaats, jouw woning...!

We kunnen bij dit tafereel denken aan een eenmalige gebeurtenis, of aan iets dat zich keer op keer in de loop van de eeuwen herhaalt, of kán herhalen. De kanttekening op onze Bijbel denkt bij elke bazuin aan een eenmalige historische gebeurtenis, allemaal in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis.

De bisschop te Rome vervalst niet alleen heel de leer van het Evangelie (de ster valt op de stromen), maar ook elk bijzonder leerstuk (de ster komt niet alleen neer op de bronnen, maar ook op de rivieren). Het water wordt door deze vervalsingen geen zeewater, ook geen bloed, als door een hele verwerping van het Evangelie, maar bitter water, door de alsem-bestanddelen van de leugenachtige uitvindingen van de pausen.

Deze vervalsing is schadelijk voor de zielen: "En vele mensen stierven aan de wateren, omdat zij bitter geworden waren." Het sterven moet geestelijk worden verstaan, want deze ontstaat door een valse leer.

Het derde deel van de stromen en waterbronnen beantwoordt aan het derde deel van de sterren of kerkleraars, die de draak met zijn staart meesleept en op de aarde werpt (hoofdstuk 12 vers 3). De dogma's van het pausdom bestaan dus uit ziel-dodende dwalingen, sinds zij hún uitspraken vermengd hebben met het Evangelie en ermee gelijk gesteld hebben.

Andere verklaarders zeggen: wat toen gebeurde, namelijk dwaling en ketterij die zich in de kerk verspreidde en die het geestelijke "drinkwater" bitter maakte, vergiftigde, dat gebeurt helaas niet maar één keer. Het komt herhaalde malen voor dat de kerk (afgebeeld door een ster van de hemel) aards wordt, werelds. Dat de kerk zich politiek laat inkapselen en laat misbruiken, of dat de kerk aardse macht naar zich toetrekt en zo haar eerste taak uit het oog verliest. Dan wordt er een politiek "evangelie" gepreekt: bitter als alsem, dodelijk vergif.

     Johannes op Patmos ziet dit visioen, en beschrijft het in dit laatste Bijbelboek, niet zozeer om te waarschuwen, maar om te troosten: o luister toch! Er zal wel heel veel verschrikkelijks gebeuren, in het aardse en in het kerkelijke, maar de Heere regeert!

Onwillekeurig denk je bij dat bittere water aan de geschiedenis van Exodus 15: bitter water. Die bron wordt Mara genoemd. Maar het water blijft niet bitter, het wordt weer zoet door het Goddelijke wonder van een stuk hout dat Mozes op Gods bevel in dat water werpt.

     Zo heeft de Heere keer op keer de ziel-dodende giftig-bittere wateren van dwaling weer gezond en zoet, drinkbaar, gemaakt; en wel doordat het Woord in onvervalste klaarheid opnieuw werd gepreekt. Daarin, en daarin alleen, ligt ook nú het behoud van kerk en wereld.

 

Grote en vreselijke oordelen laat God via Johannes aan Zijn verdrukte kinderen horen. Lees maar mee in Openbaring 8 vers 12-13:

"En de vierde engel heeft gebazuind, en het derde deel van de zon werd geslagen, en het derde deel van de maan, en het derde deel van de sterren; opdat het derde deel daarvan verduisterd zou worden, en dat het derde deel van de dag niet zou lichten; en van de nacht desgelijks. En ik zag, en ik hoorde een engel vliegen in het midden van de hemel, zeggend met grote stem: "Wee, wee, wee, voor degenen die op de aarde wonen, van de overige stemmen van de bazuin van de drie engelen, die bazuinen zullen.""

Opmerkelijk is dat we bij alle vier bazuinende engelen lezen over een derde deel. Niet alles wordt door oordelen en rampen getroffen. Steeds mag twee derde deel in tact blijven.

     Wie op de rampen let, én geen besef van eigen strafwaardigheid heeft, die zal denken: nou, het is ondertussen erg genoeg wat er bij die vier bazuinende engelen allemaal gebeurt.

     Wie echter kijkt naar wat er nog aan goed mag zijn en blijven én een besef heeft van eigen onwaardigheid, die is verwonderd, blij en dankbaar dat de oordelen en catastrofen niet nog veel erger zijn.

Wat wordt bedoeld met de omschrijving die Johannes hier ziet en ons biedt? In het voetspoor van de uitleg van de kanttekeningen in onze statenbijbel, gaat het over geestelijke en kerkelijke dingen. Met de zon bedoelt Johannes de eer van Christus. De maan duidt de kerk van Christus aan en de sterren zijn de dienaren van Christus. Wat gebeurt ermee? Ze worden verduisterd. Dat duidt op een ketterij. Een dwaalleer die speciaal betrekking heeft op Christus, en wel in het bijzonder de twee naturen in Zijn ene Persoon.

     Ds. Wilhelmus à Brakel schrijft er het volgende over:

Het geestelijke licht, de zuivere leer, wordt geslagen, dat is: verduisterd, als God de mensen, omdat ze de liefde van de waarheid hebben verworpen, een kracht van de dwaling zendt dat zij de leugen zouden geloven. Als God de duivel, de god van deze eeuw, toelaat de zinnen van de ongelovigen te verblinden, opdat hen niet bestraalt de verlichting van het Evangelie, van de heerlijkheid van Christus, en Hij hem toelaat uit de put van de afgrond een rook te voorschijn te brengen van allerlei ketterijen, die de waarheid bezwalken.

En als God Zijn Geest wegneemt van het Woord en zo het hart van het volk vet en zijn oren zwaar maakt en zijn ogen toesluit, opdat het niet ziet met zijn ogen en niet hoort met zijn oren, en niet verstaat met het hart. De vrucht van deze plaag is: Het zal zeer donker worden; een grote onwetendheid zal op de Kerk vallen, zodat de waarheid niet gekend noch bemind zal worden, waaruit dan volgen moet een onheilig aardsgezind leven, het voortbrengen van werken van de duisternis en een godsdienst die uiterlijk is, in lichamelijke oefeningen bestaande en die in bijgelovigheden eindigt. Deze duisternis wordt echter beperkt, zij zal niet geheel zijn, maar voor een derde deel; er zal nog licht en waarheid in de Kerk blijven.

Vergelijken we onze tijd hiermee, dan kunnen we ons - denk ik - niet aan de indruk onttrekken dat het nu ook zo'n toestand is.

     Steeds weer zien we in de kerkgeschiedenis zo'n tijd terug komen. Het is er in de tijd dat de macht van het pausdom opkomt. Vele eeuwen lang wordt het in de kerk erg donker. Wel ongeveer duizend jaren (de tijd van de Middeleeuwen) verdwijnt het licht van Gods Woord meer en meer.

     Tijdens van de kerkhervorming verandert dit. Het licht van Gods Woord schijnt helder. Velen worden in hun verstand verlicht, en hun harten worden voor de waarheid geopend.

     Daarna komt er een tijd dat de heldere stralen van dit geestelijke licht weer minder worden, vooral in de tijd van het Rationalisme. Deze tijd, zo'n drie honderd jaren geleden begonnen, wordt ook wel (op zijn Duits) genoemd "die Aufklärung", dat is: "de Verlichting". Juist wanneer het licht begint te worden volgens de maatstaven van de aardsgezinde en zonde liefhebbende mensen, wordt het in de kerk donker. Men vraagt niet meer naar Gods Woord. Men vindt niet meer dat David gelijk heeft, wanneer hij zingt:

"Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad."

Het schijnt dat het licht van de rede en het licht van Gods wijsheid in Zijn Woord tegengesteld aan elkaar zijn. Als we het Boek volgen, moeten we de rede (het redeneervermogen) uitschakelen; en als we onze rede, ons eigen inzicht, volgen, kunnen we het niet langer meer houden met de openbaring van God in Zijn Woord.

     Hoe komt dat toch? Dat ligt niet aan ons verstand zoals het door God oorspronkelijk is geschapen, maar dat ligt aan onze tegendraadse wil waardoor ons inzicht duisternis is geworden. Daarom is het Paulus' wens om mensen uit de duisternis te leiden tot Gods WONDERBAAR LICHT (Handelingen 26 vers 18). Welk licht volg jij?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen