Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 147 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Volgens de dichter is het betamelijk om God te loven. Het past ons om Hem te loven. Waarom? De Psalm antwoordt ons:

 1. Hij is lieflijk of vriendelijk
 2. Hij bouwt Jeruzalem
 3. Hij vergadert Israëls verdrevenen
 4. Hij geneest gebroken harten, en verbindt die in hun smarten
 5. Hij telt het getal van de sterren en noemt ze alle bij namen
 6. Hij is groot en van veel kracht
 7. Zijn verstand is onmetelijk
 8. Hij houdt zachtmoedigen [die gebogen gaan onder een last] staande
 9. Hij vernedert goddelozen tot de aarde toe.

O lezer van dit jeugdblad, ik vraag je ernstig: is deze God onze lofprijzing niet waard? Heb jij er wel eens iets van beleefd dat Hij vriendelijk is en gebroken harten geneest? Dat Hij groot van kracht is en onmetelijk wijs? Dat Hij jou, verlorene redt en jou, neergebogene staande houdt?

Of zijn het voor jou alleen nog maar woorden en begrippen? Roepen deze Goddelijke karaktertrekken in jouw geest geen herkenning op? Doen ze jou niet terugdenken aan wat je van God hebt ontvangen en met Hem hebt beleefd?

Opnieuw vraag ik je aandacht voor dat nare woord in punt 9 (vers 6): goddelozen. Wie zijn dat eigenlijk? Het Psalmboek heeft het zo vaak over deze mensen (vanaf Psalm 1 vers 1 wel 86 keer) … Het wordt tijd dat we – bijna aan het einde van deze reeks overdenkingen over het Boek der Psalmen én bijna aan het einde van het bestaan van De Catechisant – ons afvragen: ben ik zo iemand? Het Hebreeuwse woord duidt iemand aan die schuldig staat en straf waard is, strafwaardig. Gods Geest overtuigt ervan dat wij aan al Gods geboden schuldig staan en de volle doodstraf ons waardig hebben gemaakt! Zie je dit niet zo? Bid dan om die genadige werking van Gods Geest om het wél zo te gaan zien – en om zó vergeving te begeren en te ontvangen.

Midden in de Psalm lezen we iets over Gods lust of welbehagen. Eerst waar Hij geen welgevallen in heeft en dan waar Hij het wel in heeft.

Voordat je het nakijkt, even zelf een antwoord: waar heeft God geen behagen in en waar wel, denk je?

God heeft geen behagen in de kracht van een paard of van een mens, zegt vers 10. Vreemd, hè? Als je vers 11 erbij leest, ga je – denk ik – beter begrijpen wat er wordt bedoeld. Daar staat: “De HEERE heeft een welgevallen aan hen die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.”

Het gaat dus niet zozeer over sterke benen van een mens, sterkte van een dier. Maar het gaat erover dat mensen daar hun vertrouwen op stellen.

En hiermee zitten we in de kern van heel de ware godsdienst:

 • ‘Eigen krachten te verachten, wordt op Jezus’ school geleerd.’
 • ‘Niets uit ons, al uit Hem, zo reist men naar Jeruzalem.’

Je kunt ook denken aan de belijdenis van Paulus in 2 Korinthiërs 12 vers 9. Jezus zei tegen Paulus: “Mijn genade is u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” De apostel schrijft dan: “Dus zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, met het doel dat de kracht van Christus in mij woont.” Dáár heeft God blijkbaar behagen in: dat jij zwak wordt, heel zwak. Dat jij nergens anders en bij niemand anders kracht zoekt, dan (zoals Psalm 84 zegt): in Hem. God verheerlijkt Zijn kracht in jouw zwakheid; Zijn wijsheid in jouw onkunde; Zijn genade in jouw zondeschuld. Hij verheerlijkt heel het werk van Zijn Zoon in ellendige adamskinderen.

En … al is het niet aangenaam om zo zwak te worden, tóch is het zó goed, zó nuttig en uiteindelijk ook zó rijk, dat ik het je van harte toewens. En dat ik er bij het schrijven ook voor mezelf om bid (en bid maar mee): “Heere, maak mij arm, leeg, zwak! En maak Christus alles voor mij.”

Wil jij bij dit Jakobsvolk van vers 19 horen? Wereldwijd is dát volk werkelijk gelukkig!

Loof God, want onze God te zingen
Is goed en ’t past ons Hem t’ omringen
Met psalmgezang. Hij zendt Zijn zegen
Vol liefde; en is ons genegen.
De HEERE bouwt uit welbehagen
Jeruzalem en wil het schragen.
Hen die uit Isrêl zijn verdreven,
Vergadert Hij. Hij schenkt hun leven.

Aan Jakob wil God openbaren                                
Zijn heilig Woord. Hij laat verklaren
Aan Israël Zijn wet en rechten,
Opdat zij leven als Zijn knechten
Zo deed Hij niet met and’re volken, 
Waar men Gods Woord niet kwam vertolken.
Laat elk Gods welbehagen prijzen,
Hem om Zijn werken eer bewijzen!

Twee kernverzen zijn:

Looft de HEERE,
want voor onze God
te psalmzingen is goed,
omdat Hij liefelijk is.
De lof is betamelijk.

De HEERE heeft een welgevallen
aan hen de Hem vrezen,
die op Zijn goedertierenheid
hopen. 


Meer over psalm 147

Psalm 147 zingen
Psalm 147 onberijmd
Samenzang psalm 147
Tekst en beeld psalm 147

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen