Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 1 t/m 5 Vraag 6 t/m 14 Vraag 15 t/m 20 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Ceremoniële geb... Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 147 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Volgens de dichter is het betamelijk om God te loven. Het past ons om Hem te loven. Waarom? De Psalm antwoordt ons:

  1. Hij is lieflijk of vriendelijk
  2. Hij bouwt Jeruzalem
  3. Hij vergadert Israëls verdrevenen
  4. Hij geneest gebroken harten, en verbindt die in hun smarten
  5. Hij telt het getal van de sterren en noemt ze alle bij namen
  6. Hij is groot en van veel kracht
  7. Zijn verstand is onmetelijk
  8. Hij houdt zachtmoedigen [die gebogen gaan onder een last] staande
  9. Hij vernedert goddelozen tot de aarde toe.

O lezer van dit jeugdblad, ik vraag je ernstig: is deze God onze lofprijzing niet waard? Heb jij er wel eens iets van beleefd dat Hij vriendelijk is en gebroken harten geneest? Dat Hij groot van kracht is en onmetelijk wijs? Dat Hij jou, verlorene redt en jou, neergebogene staande houdt?

Of zijn het voor jou alleen nog maar woorden en begrippen? Roepen deze Goddelijke karaktertrekken in jouw geest geen herkenning op? Doen ze jou niet terugdenken aan wat je van God hebt ontvangen en met Hem hebt beleefd?

Opnieuw vraag ik je aandacht voor dat nare woord in punt 9 (vers 6): goddelozen. Wie zijn dat eigenlijk? Het Psalmboek heeft het zo vaak over deze mensen (vanaf Psalm 1 vers 1 wel 86 keer) … Het wordt tijd dat we – bijna aan het einde van deze reeks overdenkingen over het Boek der Psalmen én bijna aan het einde van het bestaan van De Catechisant – ons afvragen: ben ik zo iemand? Het Hebreeuwse woord duidt iemand aan die schuldig staat en straf waard is, strafwaardig. Gods Geest overtuigt ervan dat wij aan al Gods geboden schuldig staan en de volle doodstraf ons waardig hebben gemaakt! Zie je dit niet zo? Bid dan om die genadige werking van Gods Geest om het wél zo te gaan zien – en om zó vergeving te begeren en te ontvangen.

Loof God, want onze God te zingen
Is goed en ’t past ons Hem t’ omringen
Met psalmgezang. Hij zendt Zijn zegen
Vol liefde; en is ons genegen.
De HEERE bouwt uit welbehagen
Jeruzalem en wil het schragen.
Hen die uit Isrêl zijn verdreven,
Vergadert Hij. Hij schenkt hun leven.

Een kernvers is:

Looft de HEERE,
want voor onze God
te psalmzingen is goed,
omdat Hij liefelijk is.
De lof is betamelijk.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen