Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 16:3 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Wentel uw werken op de HEERE

     en uw gedachten zullen bevestigd worden.”

                                        Spreuken 16 vers 3

Wentelen wordt in de Bijbel als woord dikwijls gebruikt als het gaat om het wegrollen van grote zware ste­nen. Een zware steen rollen naar een andere plaats is een zwaar werk. Dat kost inspanning. Nu staat er niet dat je een steen moet wegrollen, maar je werken moet je als een zware steen van je wegrollen. Voor het woord `werken' kun je alles invullen. Je werken kunnen positief zijn: je gedachten, je plannen, je idealen, je vaardigheden, je talenten, je keuzes. Je werken kunnen ook negatief zijn: je zorgen, je noden, je angsten, je verdriet, je vragen. Kortom, jouw weg door het leven. Je zult misschien vragen: nu staat er dat je dat alles moet wentelen op de HEERE! Wat betekent dat toch?

Een steen is een extra zware last als je die alleen wilt wegrollen. Als er iemand is die zich aanbiedt om een zware steen samen met jou weg te rollen, dan verlicht dat de last. Je zou dit woord moeten opvatten als een uitnodiging van de HEERE om je werk niet alleen te doen. Dit is een goddelijke afkondiging dat Hij gewillig is. Dit zegt God jou aan, onge­acht jouw macht of onmacht om op deze uitnodiging in te gaan. Over­denk dit eerst eens om vervolgens bij je onwil stil te staan!

Je werken op de HEERE wentelen is zwaar en onmogelijk. Eigenlijk net zo zwaar als een zware steen tegen een steile helling omhoog te rollen. God vertrouwen is dat God het voor het zeggen krijgt in ons leven. Dat is onmogelijk aan onze kant, omdat je uit jezelf die richting nu net niet op wilt. Daarom staat het er ook als een bevel: wentel! De HEERE weet dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit uit jezelf doet. Het gaat wel automatisch je werken zelf onder controle te willen houden of je vriend of vriendin mee te laten sturen. Geloof hechten aan jezelf en je mede­mens in plaats van geloof te hechten aan God, is juist je diepe verzet. Hoe schuldig sta je dan voor God, want neutraal kun je niet zijn!

Elk mens hecht wel ergens geloof aan, maar het is: òf jezelf vertrouwen òf God vertrouwen.

Ondanks dat het onmogelijk is aan jouw kant, toch is het bevel `wentel!' geen onmogelijk bevel. Het bevel is goed, want het bevel laat zien dat er mogelijkheden zijn bij de HEERE. Als er geen mogelijkheden bij Hem waren, dan was dit bevel er ook niet. Geloof je dit werkelijk! Geloof je deze mogelijkheden bij God echt, dan zul je werkzaam worden met dit woord, ondanks dat je jezelf niet mee hebt maar voluit tegen. Geloof je niet in Gods mogelijkheden, dan zul je passief blijven. Leg dit bevel de HEERE voor: Ik hoor in Uw Woord dat er mogelijkheden bij U zijn, die niet bij mij gevonden worden. Wees zó werkzaam met dit woord. Werk je wel en bid je niet, zo vergeet je God. Bid je wel en werk je niet, zo verzoek je God.

De HEERE maakt het onmogelijke mogelijk. Het is te vergelijken met een zware steen die de helling afrolt. Een rollende steen is moeilijk meer van richting te veranderen. Zo onafwendbaar is nu ook het `zullen' van deze tekst. Het staat erbij als belofte: `Uw gedachten zullen bevestigd worden.' God bevestigt je in je gedachten. Denk eens aan Psalm 119 vers 67 (berijmd): `Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.' Wat is dat rijk als je voornemens hebt die in Gods gunst zijn. Je losse ge­dachten zullen vaste gedachten worden; je verwarde gedach­ten geordende gedachten; je angstige gedachten vredige gedachten. Het levend geloof weet dat God al onze voornemens bestuurt. Wat is het groot om dit in het geloof te weten. Als je hierin je lust en leven vindt, dan wentel je alles van je leven op God. Je vertrouwt dat Hij alle lasten zal ontlasten, alle vragen zal beantwoor­den op Zijn tijd. Hoe kinderlijk is het ware geloof!

De reden waarom wij onze werken op de HEERE moeten wentelen is: God zorgt. In een gelovig gebed wentelen wij onze last op Hem, die machtig is onze last op Zich te nemen. Maar in een ongelovig gebed bidden we dezelfde woorden, maar nemen we onze last weer op onze schouders. Waarom moet ons bevolen worden onze zorgen te wentelen op de HEERE? Is dat geen vanzelfsprekend iets? Nee, want het is de pijn juist bij God kinderen, dat zij wel Gods voorzienigheid belijden, maar zij leven er zo weinig uit. En dat is nu hun last geworden. O, dat het voor jou ook een last zal worden om je werken niet op de HEERE te wentelen. Dat het voor jou zo'n zware last zal worden, als de hele dag een zware steen te moeten torsen!

Bijbel met uitleg

Er is ook een Bijbel met uitleg beschikbaar. Hierin worden allerlei toelichtingen op de Bijbel gegeven. Je kunt de Bijbel met uitleg bestellen of er meer over lezen op de pagina 'Bijbel met uitleg' op deze site.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen