Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 16:3 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Wentel uw werken op de HEERE

     en uw gedachten zullen bevestigd worden.”

                                        Spreuken 16 vers 3

Wentelen wordt in de Bijbel als woord dikwijls gebruikt als het gaat om het wegrollen van grote zware ste­nen. Een zware steen rollen naar een andere plaats is een zwaar werk. Dat kost inspanning. Nu staat er niet dat je een steen moet wegrollen, maar je werken moet je als een zware steen van je wegrollen. Voor het woord `werken' kun je alles invullen. Je werken kunnen positief zijn: je gedachten, je plannen, je idealen, je vaardigheden, je talenten, je keuzes. Je werken kunnen ook negatief zijn: je zorgen, je noden, je angsten, je verdriet, je vragen. Kortom, jouw weg door het leven. Je zult misschien vragen: nu staat er dat je dat alles moet wentelen op de HEERE! Wat betekent dat toch?

Een steen is een extra zware last als je die alleen wilt wegrollen. Als er iemand is die zich aanbiedt om een zware steen samen met jou weg te rollen, dan verlicht dat de last. Je zou dit woord moeten opvatten als een uitnodiging van de HEERE om je werk niet alleen te doen. Dit is een goddelijke afkondiging dat Hij gewillig is. Dit zegt God jou aan, onge­acht jouw macht of onmacht om op deze uitnodiging in te gaan. Over­denk dit eerst eens om vervolgens bij je onwil stil te staan!

Je werken op de HEERE wentelen is zwaar en onmogelijk. Eigenlijk net zo zwaar als een zware steen tegen een steile helling omhoog te rollen. God vertrouwen is dat God het voor het zeggen krijgt in ons leven. Dat is onmogelijk aan onze kant, omdat je uit jezelf die richting nu net niet op wilt. Daarom staat het er ook als een bevel: wentel! De HEERE weet dat het niet vanzelfsprekend is dat je dit uit jezelf doet. Het gaat wel automatisch je werken zelf onder controle te willen houden of je vriend of vriendin mee te laten sturen. Geloof hechten aan jezelf en je mede­mens in plaats van geloof te hechten aan God, is juist je diepe verzet. Hoe schuldig sta je dan voor God, want neutraal kun je niet zijn!

Elk mens hecht wel ergens geloof aan, maar het is: òf jezelf vertrouwen òf God vertrouwen.

Ondanks dat het onmogelijk is aan jouw kant, toch is het bevel `wentel!' geen onmogelijk bevel. Het bevel is goed, want het bevel laat zien dat er mogelijkheden zijn bij de HEERE. Als er geen mogelijkheden bij Hem waren, dan was dit bevel er ook niet. Geloof je dit werkelijk! Geloof je deze mogelijkheden bij God echt, dan zul je werkzaam worden met dit woord, ondanks dat je jezelf niet mee hebt maar voluit tegen. Geloof je niet in Gods mogelijkheden, dan zul je passief blijven. Leg dit bevel de HEERE voor: Ik hoor in Uw Woord dat er mogelijkheden bij U zijn, die niet bij mij gevonden worden. Wees zó werkzaam met dit woord. Werk je wel en bid je niet, zo vergeet je God. Bid je wel en werk je niet, zo verzoek je God.

De HEERE maakt het onmogelijke mogelijk. Het is te vergelijken met een zware steen die de helling afrolt. Een rollende steen is moeilijk meer van richting te veranderen. Zo onafwendbaar is nu ook het `zullen' van deze tekst. Het staat erbij als belofte: `Uw gedachten zullen bevestigd worden.' God bevestigt je in je gedachten. Denk eens aan Psalm 119 vers 67 (berijmd): `Maak in Uw woord mijn gang en treden vast.' Wat is dat rijk als je voornemens hebt die in Gods gunst zijn. Je losse ge­dachten zullen vaste gedachten worden; je verwarde gedach­ten geordende gedachten; je angstige gedachten vredige gedachten. Het levend geloof weet dat God al onze voornemens bestuurt. Wat is het groot om dit in het geloof te weten. Als je hierin je lust en leven vindt, dan wentel je alles van je leven op God. Je vertrouwt dat Hij alle lasten zal ontlasten, alle vragen zal beantwoor­den op Zijn tijd. Hoe kinderlijk is het ware geloof!

De reden waarom wij onze werken op de HEERE moeten wentelen is: God zorgt. In een gelovig gebed wentelen wij onze last op Hem, die machtig is onze last op Zich te nemen. Maar in een ongelovig gebed bidden we dezelfde woorden, maar nemen we onze last weer op onze schouders. Waarom moet ons bevolen worden onze zorgen te wentelen op de HEERE? Is dat geen vanzelfsprekend iets? Nee, want het is de pijn juist bij God kinderen, dat zij wel Gods voorzienigheid belijden, maar zij leven er zo weinig uit. En dat is nu hun last geworden. O, dat het voor jou ook een last zal worden om je werken niet op de HEERE te wentelen. Dat het voor jou zo'n zware last zal worden, als de hele dag een zware steen te moeten torsen!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen