Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Bishop J.C Ryle zegt over Lukas 8:41-48

Auteur: ds. W. Pieters

“En zie, er kwam een man, wiens naam was Jaïrus, en hij was een overste der synagoge; en hij viel aan de voeten van Jezus en bad Hem dat Hij in zijn huis wilde komen. Want hij had een enige dochter, van ongeveer twaalf jaren, en deze lag op haar sterven. En toen Hij heenging, verdrongen de scharen Hem. En een vrouw, die twaalf jaren lang de vloed des bloeds gehad had, welke al haar leeftocht aan medicijn­meesters ten koste gelegd had; en door niemand had kunnen genezen worden ...”

Hoeveel ellende en moeite heeft de zonde in de wereld ge­bracht! Het gedeelte dat we net hebben gelezen, verschaft ons daarvoor een treurig bewijs. Eerst zien we een bedroefde vader in bittere bekomme­ring over een stervende dochter. Dan zien we een lijdende vrouw, die twaalf jaren door een ongeneeslijke kwaal was gekweld.

En dit zijn dingen die de zonde wijd en zijd over heel de wereld heeft gezaaid! Dit zijn alleen maar voorbeelden van wat onophou­delijk aan alle kanten aan de gang is. Dit is leed dat Gód in het begin niet heeft ge­scha­pen, maar dat de méns zelf door de val over zichzelf heeft gebracht. Er zou geen verdriet en geen ziekte onder Adams kinderen geweest zijn, als er geen zonde was ge­weest.

Laat ons in het geval van de vrouw, die hier wordt beschreven, bedenken dat het een treffende tekening is van de situatie van veel zielen. Ons wordt verteld dat zij gedurende twaalf jaren werd gekweld door een slopende kwaal en dat zij al haar leeftocht aan artsen had besteed en dat zij door niemand genezen kon worden. De situatie van het hart van veel zondaren is in deze omschrijving voor ons geplaatst als in een spiegel. Misschien beschrijft het wel onze eigen situatie.

Er zijn in de meeste gemeenten mannen en vrouwen die hun zonden diep hebben gevoeld en die erg werden gekweld door de gedachte dat ze niet zijn vergeven en dat ze niet bekwaam zijn om te sterven. Ze hebben verlangd naar verlossing en naar vrede van het geweten, maar ze wisten niet waar ze deze konden vinden. Ze hebben veel valse geneesmiddelen geprobeerd en hebben ervaren dat ze er niet beter van werden, maar eerder slechter!

"... Van achteren tot Hem komende, raakte de zoom van Zijn kleed aan; en terstond stelpte de vloed van haar bloed."

Zij hebben al de vormen van de godsdienst onderhouden en ze hebben zich vermoeid met elk mogelijk advies dat mensen hebben bedacht om geestelijke gezondheid te ontvangen. Maar alles is tevergeefs geweest. De vrede voor het geweten schijnt even ver weg als ooit. De inwendige wond lijkt een knagende, onbehandelbare zweer te zijn; en niets kan deze helen.

Nog steeds zijn ze ellendig, nog steeds ongelukkig, nog steeds grondig ontevreden met hun eigen toestand. In het kort, net als de vrouw over wie wij hierboven lezen, staan ze klaar om te zeggen: `Er is voor mij geen hoop. Ik zal nooit genezen worden.'

Laat zulke mensen allemaal troost putten uit het wonder dat we nu overdenken. Laat hen ervan overtuigd zijn dat er `balsem is in Gilead', die hen kan herstellen, als ze deze maar willen zoeken. Er is één deur waarop ze nog niet hebben geklopt in al hun pogingen om genezing te vinden. Er is één Arts bij Wie ze nog niet zijn geweest, Die nooit faalt om te genezen. Laat hen het gedrag van deze vrouw in haar nood bezien. Toen alle andere middelen faalden, ging ze naar Jezus om hulp. Laat hen gaan en hetzelfde doen.

Laat ons in de tweede plaats zien dat in het gedrag van deze vrouw een treffende afbeelding is van het eerste begin van een zaligmakend geloof en van zijn gevolgen. Ons wordt verteld dat zij `van achteren' tot onze Heere kwam en `de zoom van Zijn kleed aanraakte en dat onmiddellijk het vloeien van het bloed stopte.'

Haar daad is heel eenvoudig, en schijnt totaal onmachtig om enig groot resultaat te boeken. Maar het gevolg van deze daad is bijzonder wonderlijk! In een ogenblik is de arme patiënt genezen. Het herstel dat vele artsen haar in twaalf jaren niet hadden kunnen geven, werd in één ogenblik ontvangen. Het was maar één aanraking en ze was gezond!

"... Van achteren tot Hem komende, raakte de zoom van Zijn kleed aan; en terstond stelpte de vloed van haar bloed. ... En Hij zeide tot haar: dochter, wees welgemoed, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede."

Het is moeilijk een levendiger tekening te bedenken van de ervaring van veel zielen dan de geschiedenis van de genezing van deze vrouw. Honderden konden getuigen dat zij, net als die vrouw, lang geestelijke hulp zochten bij waardeloze dokters en dat zij hun zielen vermoeiden met het gebruiken van geneesmiddelen die geen genezing boden. Ten slotte hoorden zij, net als zij, van Eén Die afgematte zielen genas en zondaren vergaf, `zonder geld en zonder prijs', als ze maar in geloof tot Hem wilden komen. - Deze voorwaarde scheen te gemakkelijk om geloofd te worden. De boodschap klonk te goed om waar te zijn. - Maar zij besloten (net als zij) het te proberen. Zij kwamen in geloof tot Christus met al hun zonden en tot hun verbazing vonden ze direct verlichting.

En nu voelen ze meer troost en hoop dan ze ooit voor die tijd voelden. De last scheen van hun rug af te rollen. Het gewicht scheen van hun gemoed afgenomen te zijn. Licht schijnt in hun harten binnen te dringen. Zij beginnen zich te verheugen in de hoop van Gods heerlijkheid (Romeinen 5 vers 2). En dit alles, zo zouden ze ons vertellen, is te danken aan één eenvoudig ding: zij kwamen tot Jezus juist zoals ze waren. Zij raakten Hem in geloof aan en werden genezen.

Laat het voor altijd op onze harten gegrift zijn dat geloof in Christus het grote geheim is van vrede met God. Zonder geloof zullen we nooit inwendige vrede vinden, wat we in de godsdienst ook doen. We zullen met alles ellendig blijven. Maar één gelovige aanraking van Christus is meer waard dan alle godsdienstige verrichtingen.

Onze menselijke hoogmoed vindt het niet fijn, maar het is waar! Duizenden zullen op de laatste dag zeggen dat ze geen rust vonden totdat ze in geloof tot Christus kwamen, tevreden waren met hun eigen werken te stoppen en geheel en al gezaligd te worden door Zijn genade.


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen