Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 18:8 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"De woorden des oorblazers

     zijn als van degenen, die gesla­gen zijn;

          en zij dalen in het binnenste van de buik."

                                        Spreuken 18 vers 8

Lasteren is een vreselijk iets. Veel mensen doen er da­ge­lijks aan mee. Rodde­len is iets minder erg, maar toch: eigenlijk even zondig. Het verschil is: lasteren doe je, als je van een ander iets kwaads vertelt, terwijl je weet dat het niet waar is. Je liegt bewust en maakt een ander zwart, terwijl je beter weet. Rodde­len is, wanneer de slechte dingen, die je over een ander vertelt, helaas wel echt waar zijn, maar ondertussen was het heel niet nodig dat je dit vertelde... en vertel je het ook niet uit liefde...

De Bijbel noemt zo'n roddelaar of lasteraar een oorblazer, dat is: in het heimelij­ke fluistert hij je iets kwaads in over een ander. Voor­beeld: jij hebt een goede vriend. Nu gaat het gerucht, dat hij iets verkeerds gedaan of gezegd heeft. Iemand vertelt jou: `Zeg, ik heb gehoord, dat die vriend van jou ...; weet je dat wel? Nou ja, ik weet het niet zeker, hoor; maar ze zeggen, dat hij pas ...' Enzovoort.

...  ...  ...  ?!   ?!

En wat gebeurt er? Jij bent eerst verontwaardigd en wilt er niet van horen, maar ongemerkt werkt het gif van de roddel of de laster! Je denkt: als het eens waar is... Zou het misschien waar zijn...? En binnenkort vrees je, dat het waar ís en ongemerkt begint er een afstand te groeien.

Doe er niet aan mee, mijn jonge vriend! Je vernielt zoveel mooie dingen. En leen je oor er ook niet aan, want er gaat zoveel mee stuk. We moeten ons voornemen om nooit iets kwaads over een ander te vertellen. Nooit! Alleen de waarheid, in liefde.

Hun woorden zijn net als van dege­nen die geslagen zijn, alsof ze er zelf verdriet over hebben en mede­lijden met de per­soon die ze gaan belasteren... Maar het is niet waar!

Een andere vertaling luidt: die woorden van zo'n rodde­laar of lasteraar zijn lekkernijen, zoet en smakelijk. En dat begrijpen we allemaal, want hoe graag luisteren we er niet naar, wanneer iemand bij ons komt en zegt: heb je al gehoord, dat Jan ...? En weet je wel, dat ze van Gerdien zeggen, dat ze ...?

...  ...  ?!   ?!

O, wat vinden we het aangenaam om iets opwindends te horen over een ander, die liegt, steelt, hoereert, of op welke andere manier ook maar zondigt.

Nee, iets goeds wordt zelden op deze manier vertelt. En daar is ook weinig belangstelling voor. Maar iets kwaads! Wat gaat dat er gretig in: in de binnenkamers van de buik. Het wordt ingeslikt als zoete koek; we zwelgen in die slechte praat.

Zo zijn wij. Jij en ik; ik en jij.

“Heere, verlos er mij toch van! Dat ik nooit meer iets kwaads over een ander vertel en dat ik er ook geen woord van wil horen!”

De apostel Paulus zegt in Efeze 4 vers 29:

                “Geen vuile rede ga uit uw mond,

                maar zo er enige goede rede is,

                     tot nuttige stichting,

         opdat zij genade geeft aan hen die ze horen.”

Ik wens je toe, dat je het vergif van roddel schuwt, zowel in je mond, als in je oor. Het verwondt je alleen maar. Mooie dingen worden zo onherstelbaar stuk gemaakt en je zondigt zwaar tegen God, Die ons ge­maakt heeft.

Gebruik je tong om iets goeds te zeggen, waar de mensen wat aan hebben.

Gebruik je oor om iets goeds te horen, waar je zelf wat aan hebt.

Als jij je naaste liefhebt, schaad je hem niet, maar volg je het woord van I Corinthe 13:

                  “De liefde denkt geen kwaad;

      de liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid,

              maar verblijdt zich in de waarheid.”

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen