Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 10:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Een wijze zoon verblijdt zijn vader

     maar een zotte zoon is de droefheid van zijn moeder."

                                        Spreuken 10 vers 1

Met Spreuken 10 begint het eigenlijke boek. In de negen voorafgaande hoofdstukken ging het over enige algemene waarheden van groot belang om recht en rein te leven. Nu gaat de spreukendichter allerlei min of meer losse waarheden op een rij zetten. Deze waarheden hebben meestal meer dan één mogelijkheid van toepassing. Ze gelden dus op verschillend terrein.

Ze zijn bedoeld om levenswijsheid bij te brengen. Vooral in je jonge jaren heb je dat nodig. De samenlevingsvraagstukken zijn immers best ingewikkeld. En dat is niet alleen in een eeuw van technologie zo, maar dat was in Salomo's dagen precies hetzelfde. Want wàt er ook verandert, uiteindelijk veranderen de basisgegevens niet. De moraal, dat wat goed en dat wat kwaad is. Het goede is in alle eeuwen goed en het afkeurenswaardige is in elke cultuur afkeurenswaardig. Nou ja, niet als het gaat om de etiquette (want wat in Nederland beleefd heet, vindt men in Engeland juist `impolite' / onbeleefd en wat men in Iran voor goede manieren verslijt, achten westerlingen misschien zeer onbeschaafd).

[Wil je een voorbeeldje? In Nederland geef je iemand de hand en noem je beleefd je naam, maar in Engeland achten ze dat onbehouwen: zo doe je niet, je láát je voorstellen bij die onbekende en je noemt niet zelf je naam. Een tweede voorbeeld: In Iran / Perzië wordt het als een teken van groot fatsoen geacht om na het eten flink te boeren, een bewijs, dat het je lekker heeft gesmaakt. Nu, je weet hoe men daar onder ons over denkt ...]

Maar toch wel als het gaat over de zedelijke dingen, van de Tien Geboden.

En daarover gaat het nu in het Spreukenboek van Salomo. Hij bedoelt geen beleefdheidsvormen bij te brengen, maar de normen van God Zelf aan te leggen. En dan begint hij in hoofdstuk 10 met een kernachtige en kenmerkende uitspraak: "Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een zotte / dwaze zoon is de droefheid van zijn moeder." (En dat geldt natuurlijk ook precies zo voor een wijze of dwaze dochter.) Hiermee is heel het boek getoonzet. Het gaat om wijsheid en dwaasheid. Jij en ik, wij zijn één van beiden.

Wat wijsheid is, heeft Salomo uitvoerig uiteengezet in de voorafgaande negen hoofdstukken. Onder andere wel in het laatste hoofdstuk. Daar stelt hij de Ware Wijsheid tegenover de dwaasheid. En de bekende zin staat erin: `De vreze des HEEREN is het beginsel, de oorsprong, der wijsheid.

Nu schrijft hij in het eerste vers van het eigenlijke boek der spreuken over een heel bijzonder gevolg van de wijsheid en ook van de dwaasheid. Een gevolg van wijsheid is blijdschap, een gevolg van dwaasheid is droefheid. Voor wie? Niet voor zomaar iemand, niet voor allerlei mensen in het algemeen, maar voor je eigen vader en moeder!

Denk aan een drugverslaafde, die vanwege diefstal in de gevangenis terecht komt! Wat een droefheid voor het moederhart, dat niet ophield van haar kind te houden ...

Denk daarentegen aan een gehoorzaam meisje, dat haar zwakke moeder trouw en liefdevol helpt en zo een zonneschijn in huis is! Wat een blijdschap voor haar ouders, die deze dankbare liefdedienst met vreugde gadeslaan ...

Een stap verder: een jongen, die de vreze des HEEREN verlaat (en wat is dat duidelijk dwaas!); wat heeft een godvrezende vader daar een verdriet van! Hij ziet zijn jongen voort rennen naar de eeu­wigdurende rampzaligheid en zijn hart breekt bij de vreselijke gedachte ...

Andersom ook een stap verder: een meisje, dat van jongsaf de HEERE teer heeft gevreesd en een voorbeeld van ware wijsheid was voor haar broers en zussen; en die door een auto-ongeluk om het leven komt! Wat mengt zich daar in het treurend ouder-hart een wonderschone blijdschap, nu zij hun dierbare kind mogen nastaren naar de eeuwige zaligheid ...

Mag ik je ouders wat toewensen? Dit: dat ze een wijze zoon, een wijze dochter hebben! Een zoon, die lust heeft om in de wegen van God te wandelen; een dochter, die verlangt om de Heere Jezus steeds te volgen, waar Hij ook heen gaat. Lijk jij op één van deze twee?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen