Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 10:1 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Een wijze zoon verblijdt zijn vader

     maar een zotte zoon is de droefheid van zijn moeder."

                                        Spreuken 10 vers 1

Met Spreuken 10 begint het eigenlijke boek. In de negen voorafgaande hoofdstukken ging het over enige algemene waarheden van groot belang om recht en rein te leven. Nu gaat de spreukendichter allerlei min of meer losse waarheden op een rij zetten. Deze waarheden hebben meestal meer dan één mogelijkheid van toepassing. Ze gelden dus op verschillend terrein.

Ze zijn bedoeld om levenswijsheid bij te brengen. Vooral in je jonge jaren heb je dat nodig. De samenlevingsvraagstukken zijn immers best ingewikkeld. En dat is niet alleen in een eeuw van technologie zo, maar dat was in Salomo's dagen precies hetzelfde. Want wàt er ook verandert, uiteindelijk veranderen de basisgegevens niet. De moraal, dat wat goed en dat wat kwaad is. Het goede is in alle eeuwen goed en het afkeurenswaardige is in elke cultuur afkeurenswaardig. Nou ja, niet als het gaat om de etiquette (want wat in Nederland beleefd heet, vindt men in Engeland juist `impolite' / onbeleefd en wat men in Iran voor goede manieren verslijt, achten westerlingen misschien zeer onbeschaafd).

[Wil je een voorbeeldje? In Nederland geef je iemand de hand en noem je beleefd je naam, maar in Engeland achten ze dat onbehouwen: zo doe je niet, je láát je voorstellen bij die onbekende en je noemt niet zelf je naam. Een tweede voorbeeld: In Iran / Perzië wordt het als een teken van groot fatsoen geacht om na het eten flink te boeren, een bewijs, dat het je lekker heeft gesmaakt. Nu, je weet hoe men daar onder ons over denkt ...]

Maar toch wel als het gaat over de zedelijke dingen, van de Tien Geboden.

En daarover gaat het nu in het Spreukenboek van Salomo. Hij bedoelt geen beleefdheidsvormen bij te brengen, maar de normen van God Zelf aan te leggen. En dan begint hij in hoofdstuk 10 met een kernachtige en kenmerkende uitspraak: "Een wijze zoon verblijdt zijn vader, maar een zotte / dwaze zoon is de droefheid van zijn moeder." (En dat geldt natuurlijk ook precies zo voor een wijze of dwaze dochter.) Hiermee is heel het boek getoonzet. Het gaat om wijsheid en dwaasheid. Jij en ik, wij zijn één van beiden.

Wat wijsheid is, heeft Salomo uitvoerig uiteengezet in de voorafgaande negen hoofdstukken. Onder andere wel in het laatste hoofdstuk. Daar stelt hij de Ware Wijsheid tegenover de dwaasheid. En de bekende zin staat erin: `De vreze des HEEREN is het beginsel, de oorsprong, der wijsheid.

Nu schrijft hij in het eerste vers van het eigenlijke boek der spreuken over een heel bijzonder gevolg van de wijsheid en ook van de dwaasheid. Een gevolg van wijsheid is blijdschap, een gevolg van dwaasheid is droefheid. Voor wie? Niet voor zomaar iemand, niet voor allerlei mensen in het algemeen, maar voor je eigen vader en moeder!

Denk aan een drugverslaafde, die vanwege diefstal in de gevangenis terecht komt! Wat een droefheid voor het moederhart, dat niet ophield van haar kind te houden ...

Denk daarentegen aan een gehoorzaam meisje, dat haar zwakke moeder trouw en liefdevol helpt en zo een zonneschijn in huis is! Wat een blijdschap voor haar ouders, die deze dankbare liefdedienst met vreugde gadeslaan ...

Een stap verder: een jongen, die de vreze des HEEREN verlaat (en wat is dat duidelijk dwaas!); wat heeft een godvrezende vader daar een verdriet van! Hij ziet zijn jongen voort rennen naar de eeu­wigdurende rampzaligheid en zijn hart breekt bij de vreselijke gedachte ...

Andersom ook een stap verder: een meisje, dat van jongsaf de HEERE teer heeft gevreesd en een voorbeeld van ware wijsheid was voor haar broers en zussen; en die door een auto-ongeluk om het leven komt! Wat mengt zich daar in het treurend ouder-hart een wonderschone blijdschap, nu zij hun dierbare kind mogen nastaren naar de eeuwige zaligheid ...

Mag ik je ouders wat toewensen? Dit: dat ze een wijze zoon, een wijze dochter hebben! Een zoon, die lust heeft om in de wegen van God te wandelen; een dochter, die verlangt om de Heere Jezus steeds te volgen, waar Hij ook heen gaat. Lijk jij op één van deze twee?

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen