Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 17:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

“Een voortreffelijke lip past een dwaas niet,

     veel minder een prins een leugenachtige lip.”

                                        Spreuken 17 vers 7

`Qui nescit dissimulare, nescit regnare.' Zo verdedigde eens een koning zijn onoprechtheid. De Latijnse spreuk bete­kent namelijk: wie niet weet te huichelen, weet niet te regeren.' Dus: je kunt alleen dan een goede koning of prins zijn, als je zo nu en dan eens goed kunt veinzen.

Deze uitspraak staat diametraal tegenover de woorden van Salo­mo. De wijze koning uit Jeruzalem leert het ons heel anders. Door de ingeving van de Heilige Geest zegt hij: een leugenach­tige lip hoort niet bij een prins of koning.

Dus iemand van koninklijken bloede behoort niet te liegen.

Dat is duidelijk. Als de Prins der Nederlanden, kroonprins Willem-Alexander, een aperte onwaarheid zou spreken, zou liegen...; dan sprak iedereen er schande van.

Kun je een (toekomstige) koning wel vertrouwen, wanneer hij soms oneerlijk is?

Dat probleem hebben de Engelsen in deze tijd met hun troonop­volger en diens scheidingsaffaire.

Nu toepassen op ons persoonlijk leven. Natuurlijk, je kunt zeggen: `Ik ben geen prins; ik ben niet van koninklijken bloede!' Maar is dat wel steekhoudend? Het is zeker waar, dat de pers echt niet dezelfde aandacht zal schenken aan jouw leugens, als wanneer Koningin Beatrix fraude pleegt.

Maar jij bent ook van Koninklijke bloede!!! Jij bent van zeer hoge komaf: Adam, jouw stamvader, wordt genoemd: zoon van God. Dus Adam is zoon van de Allerhoogste Koning. En jij bent van hem weer een kind ─al ben je nòg zo diep gevallen! Past het juist ons niet, dat alle soorten van leugen en bedrog, oneer­lijkheid en onoprechtheid verre van ons zijn? En dan nog veel meer, als we de christennaam dragen. Want wat Mozes zegt van het bondsvolk Israël, geldt van elke gedoopte christen (Deute­ronomium 14 vers 1): “Gijlieden zijt kinderen des HEEREN, uws Gods.”

Daarom schrijft Paulus ook aan Timotheüs (tweede brief, tweede hoofdstuk, negentiende vers): “Een iegelijk, die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.”

De wijze spreukendichter zegt echter ook het tegenovergestel­de: bij een hoogstaand man past geen leugen, maar bij een verachte­lijk mens past geen hoogdravende woorden.

Denk aan de volgende situatie: er is iemand in jullie buurt, die aan alle kanten bekend staat als een zwart-werker. En juist híj houdt een heel verhaal over eerlijk zijn...

Wat denk je dan?

Of een notoire café-bezoeker, die de loftrompet steek op de AA-beweging...

Wat denk je dan?

Dan kun je maar één ding denken: die meent er niets van!

Zo is het nu ook in het geestelijke: wanneer je in de praktijk van je leven niet echt fijngevoelig gehoorzaamt aan God en Zijn onfeil­baar Woord, maar ondertussen wel met bijbelteksten iedereen op z'n nummer weet te zetten...; dan wekt dat alleen maar weerzin.

Hoe is dat bij jou en mij?

Is ons leven werkelijk een voorbeeld van zedigheid (zoals het huwelijksformulier over de pasgetrouwde huisvrouw zegt)? Ben jij een sierlijk christen? Een voorbeeld voor je gezins- en familiele­den, voor je klasgenoten en collega's? Of is er op jou veel aan te merken, hoewel je natuurlijk alleen naar de beste dominees gaat en alles en nog wat bij allerlei kerken en preken weet af te keuren?

Dit zijn geen onbelangrijke vragen! Hier moet je eens eerlijk over nadenken! Heel onze godsdienstige vorm ─al is ze nog zo mooi en geweldig─ functioneert alleen maar als een vlag op een mod­derschuit, wanneer we niet in al onze woorden en daden ons zeer godzalig gedragen.

De eerste bede van het Gebed des Heeren luidt: “Uw Naam worde geheiligd.” Daarvan zegt de Cate­chismus in antwoord 122: `Geef ons ..., dat wij al ons le­ven, gedachten, woorden en werken, alzó schikken en richten, dat Uw Naam om onzentwil niet gelasterd, maar ge-eerd en geprezen wordt.'

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen