Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Psalm 111 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

In Psalm 111 komt het woord ‘gedenken / gedachtenis’ op twee manieren voor. Eerst in vers 4, waar staat: “Hij heeft Zijn wonderen een gedachtenis gemaakt.” Daarmee wordt bedoeld, dat God Zelf er zorg voor draagt, dat wij Zijn wonderen niet zullen vergeten. Wij zijn namelijk zo onachtzaam, zo vergeetachtig, dat wij aan Gods wonderen zomaar voorbij lopen! Maar de Heere Zelf zal ervoor zorgen, dat Zijn wonderen in het hart en leven van Zijn volk in gedachtenis blijven.

Vraag om ook de dagelijkse wonderen niet te hoeven vergeten, maar verwonderd te leven, Gods wonderen te waarderen. Welke wonderen? Bijvoorbeeld, dat je nog kunt zien, dat je nog geheugen hebt, dat je je evenwicht nog kunt bewaren. En zo zijn er nog duizend lichaamswonderen meer…

De tweede maal vinden we het woord in vers 5. Daar staat: “Hij gedenkt in eeuwigheid aan Zijn verbond.” Hier vinden we een heerlijke genade uitgetekend: God blijft trouw aan Zijn eedzwering. Nooit zal Hij Zijn volk loslaten. Die Hij lief heeft, heeft Hij eeuwig lief! Ook in een donkere tijd als waarin jij leeft, zal de trouw houdende verbonds-God Zelf Zijn gemeente in stand houden.

Laten we dan Zijn wonderen niet vergeten en laten we in geloofsoefeningen de Heere herinneren aan Zijn trouwverbond (Psalm 81 vers 12 berijmd).

Zeg, heb jij ook zo’n vermaak in het onderzoeken van Gods werken? Kun je niet uitgestudeerd raken in de Heilige Schriften die jou wijs kunnen maken tot zaligheid? Zie je steeds weer iets nieuws in Jezus en in Zijn Middelaarswerk? Pas op: kennis alléén maakt verwaand, hoogmoedig. Maar mét liefde maakt kennis wijs, om de majesteit en schittering in het evangelie te zien én God daarvoor te eren

Psalm 111 is een ABC-Psalm, om (in het Hebreeuws) beter te onthouden. Dat lukt in het Nederlands niet echt, maar toch: probeer ’s per week een Psalmvers (onberijmd) in je geheugen te zetten. ‘t Doet je geen kwaad…!

De Psalmist sluit zijn dichtwerk af met te wijzen op het belang van de vreze des HEEREN (vers 10):

“De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid.

Allen, die ze doen, hebben goed verstand.

Zijn lof bestaat tot in eeuwigheid.”

Wat is eigenlijk wijsheid? Als je even nadenkt, besef je dat wijsheid niet hetzelfde is als veel verstand hebben. Iemand kan veel verstand hebben van – en noem maar op wat je noemen wilt, maar dat garandeert nog niet dat hij of zij wijze beslissingen neemt, op een wijze manier omgaat met zijn geld of zijn tijd.

In het laatste vers van deze Psalm lezen we wat wijs maakt: God vrezen. Dat houdt onder andere in, diep ontzag hebben voor alles wat Hij je beveelt.

In het woord ‘vreze’ denk je aan ‘bang zijn’. En zo is het ook: je bent bang om tegen Gods wil in te gaan, niet zozeer omdat God dat zwaar straft – al is dat ook wel zo –, maar veel meer omdat je Hem liefhebt en Hem geen verdriet wilt doen. Heeft God dan verdriet van onze zonden? Van onze ongehoorzaamheid en van ons ongeloof? Ja.

Wil je een illustratie van wat het inhoudt ‘de HEERE te vrezen’? Let dan op Abraham in Genesis 22. Wanneer hij op het punt staat Izak te offeren, zegt de HEERE (in vers 11-12): “Strek uw hand niet uit aan de jongen, en doe hem niets, want nu weet Ik, dat gij God vrezende zijt, en uw zoon, uw enige, Mij niet hebt onthouden.”

Dus: wanneer jij jouw ‘Izak’ over hebt voor God, vrees jij Hem.

Terwijl ik dit typ, denk ik: ben ik eigenlijk wel godvrezend? Ik kan dit wel zo mooi in De Catechisant zetten, maar heb ik het liefste dat ik heb, over voor God?

Hoe het er met jou of mij ook voorstaat en hoe het met jou of mij ook afloopt, de lof van God blijft altijd staan (vers 10). Al woeden al de duivelen en de verdoemden tegen Gods glorie, ze kunnen er in eeuwigheid NIETS van afdoen! Daarom gaat het met Gods Woord en volk en Naam áltijd goed.

Des HEEREN werken zijn zeer groot.
Terecht zoekt elk Gods hulp in nood,
Die daarin lust heeft en behagen.
Zijn doen is majesteit en eer.
Zijn rechten gelden immermeer
En duren tot in eeuw’ge dagen.

Gods wond’ren worden nog herdacht                  
Als tekens van Zijn grote kracht.
God is barmhartig en genadig.
De HEERE voedt en onderhoudt
Elk die Hem vreest en Hem vertrouwt.
Hij denkt aan Zijn verbond gestadig.

Twee kernverzen zijn:

De werken des HEEREN
zijn groot.
Zij worden gezocht door allen
die er lust in hebben. 

Hij heeft Zijn wonderen
een gedachtgenis gemaakt.
De HEERE is genadig
en barmhartig. 


Meer over psalm 111

Psalm 111 zingen
Psalm 111 onberijmd
Samenzang psalm 111
Tekst en beeld psalm 111

Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen