Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 113 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wie een tiental Psalmen achterelkaar leest, ziet wel dat er een grote verscheidenheid van onderwerpen is. Het gaat nu over een totaal ander situatie dan in de vorige Psalm. Toch zie je ook wat ik aan het begin van deze serie schreef dat het steeds over twee groepen mensen gaat: die God liefhebben en dus gehoorzamen, Hem in alle moeiten onvoorwaardelijk volgen en ondanks alle twijfels toch vertrouwen, én mensen die misschien uiterlijk wel de godsdienstplichten vervullen, zoals het brengen van de voorschreven offers en die op de Sabbath ook wel rusten, maar die in hun hart toch uiteindelijk niet om God en Zijn wetten geven.

In Psalm 113 gaat het over die eerste groep. Ze liggen God na aan het hart en Zijn wakend, beschermend en verzorgend oog is onophoudelijk op hen.

Nu lijkt dit niet altijd zo te zijn, want hun maatschappelijke positie en hun financiële omstandigheden zijn lang niet altijd rooskleurig. Weet God wel van mij af en geeft Hij eigenlijk wel om mij, zorgt Hij wel voor mij?

In vers 7 jubelt de dichter het uit dat God Iemand is “Die de geringe uit het stof opricht, en de nooddruftige uit de drek verhoogt.”

Waaraan zou hij denken bij deze omschrijving? Het kan zijn aan Jozef in Egypte, toen hij uit de gevangenis werd gehaald en onderkoning van het land werd. Of aan David, die als onbetekenende herdersjongen door Samuël tot koning over Gods volk werd gezalfd.

En dan lees je in het laatste vers opeens over een totaal ander onderwerp: “Die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen.” Het kan haast niet anders of de dichter heeft hierbij gedacht aan Hanna, die door Peninna werd getreiterd omdat zij geen kinderen had. Maar de Heere gaf haar een zoon, Samuël.

Wat kun jij met deze Psalm?

Rustig tot je door laten dringen dat God alle dingen van jouw leven in Zijn hand heeft en ze zó bestuurt dat jij, als Zijn kind, je mateloos over Zijn wijsheid, goedheid en zorg zult verwonderen…!

Wie is aan onze God gelijk,
Die in Zijn hemels Koninkrijk
Zijn woning heeft in hoge sferen;
Die zeer laag ziet van hemelhoog
Op deze aarde, waar Zijn oog
Aanschouwt wie Hem oprecht vereren.

Een kernvers is:

Van de opgang der zon af
tot haar ondergang
zij de Naam des HEEREN
geloofd.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen