Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 42 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Wie kent niet de Psalm van het ‘hijgend hert’? Ken jij ook het ‘verlangen’ van dat hert? De dichter van deze Psalm verlangt naar God. En bij alle verschil van opvattingen op het kerkelijke erf, is dit toch het belangrijkste: jouw band met God. Of het ontbreken van die band…

Wat ook de moeite van het onthouden waard is uit deze Psalm, is de samenspraak die de dichter met zichzelf houdt (vers 6): “Waarom buig je je neer, o mijn ziel en ben je onrustig in mij?”    Doe jij het ook wel eens?
Hij roept zichzelf hiermee tot de orde en zegt: “Je hebt geen enkele reden om moedeloos te zijn.” Zeker, er waren allerlei aanleidingen voor zijn moedeloosheid, maar…: “Hoop op God!”    Zeg jij dit ook wel eens tegen jezelf?
Hij belooft zichzelf: “Ik zal Hem nog loven voor de verlossingen van Zijn aangezicht.” Met ‘Zijn aangezicht’ bedoelt hij, volgens de statenvertalers, Gods genadige aanwezigheid.        Verwacht ook jij dáárvan je verlossing?
We kunnen het Psalmboek wel het BOEK VAN DE HOOP noemen. Een aangevochten hoop, weliswaar, maar geen wankele hoop. Hoop op Gods hulp en gunst.
Waarop was die hoop gegrond? Op Zijn beloften. De kanttekening merkt daarover op ‘die Hij volgens Zijn Woord aan mij bewijzen zal.’
Toch is het een aangevochten hoop, die we in deze Psalm tegenkomen. Lees maar in vers 10 hoe moeilijk de dichter het heeft: “Ik zal zeggen tegen God: mijn Steenrots, waarom vergeet U mij?” Het valt ook niet mee als je moet beleven wat in vers 11 volgt: “Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenpartijders mij, wanneer zij heel de dag tegen mij zeggen: waar is uw God?”
Toch zegt David wéér: “Hoop op God, want ik zal Hem nog loven. Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God!”
Hoop jij ook op deze God?

Ten slotte een vers in de berijming van ds. C.J. Meeuse:
O mijn ziel, wat doet u treuren?
Waarom bent u zo ontroerd?
Hoop op God, ’t zal haast gebeuren
Dat Zijn lof uw ziel vervoert.
Dan aanschouwt u ’t lieflijk licht
Van Zijn heilzaam aangezicht.
O mijn God, keer tot mij weder,    
Want mijn ziel buigt zich terneder.

Een kernvers is:

De HEERE zal des daags
Zijn goedertierenheid gebieden,
en des nachts
zal Zijn lied bij mij zijn:
het gebed tot de God
van mijn leven.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen