Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 25:25 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Een goede tijding uit een ver land is als koud water op een vermoeide ziel."

                                       Spreuken 25 vers 25

Water is in het warme oosten een levensbelangrijk artikel. Denk maar aan een kamelenkaravaan dwars door de woestijn van Arabië of van de Sinaï. Dagen lang trekken ze door de schijnbaar eindeloze zandwoestijn voort. Water hebben ze bij zich in leren zakken, maar dat raakt op. Ze zijn door een vergissing of door het opsteken van een vreselijke zandstorm de weg kwijt geraakt. Dat is wat: te verdwalen in een woestijn, terwijl er nergens water te vinden is. En de voorraad water raakt snel op. Men doet al dagenlang mondjesmaat. Iedereen heeft zijn gedachten vol van maar één ding: water.

Dit beeld moeten we ons voorstellen nu we lezen over die goede tijding uit een ver land.

Letterlijk kun je bij `een goede tijding uit een ver land' denken aan emigranten. Ze verlaten huis en haard én familie en ze trekken naar een ver land. In de vorige eeuwen, waarin alleen scheepvaart mogelijk was, of het vervoer per paard en wagen, was zo'n emigrantenfamilie of zendingsechtpaar bijna van de aardbodem verdwenen. Je hoorde in het vaderland bijna niets meer van hen.

Wat zal er dan een blijdschap zijn geweest bij de achterblijvenden (vooral kun je denken aan ouder geworden ouders), wanneer eindelijk een brief werd bezorgd van de geëmigreerde zoon of dochter. Maanden was de brief onderweg geweest, maar o, wat een blijdschap als er goed nieuws in stond!

Maar ik veronderstel dat jij het wel met me eens zult zijn, dat een spreuk niet alleen van toepassing is op een letterlijke situatie. Zeker in de Bijbel niet. Daar zijn spreuken vaak ook van toepassing op een geestelijke situatie. En daar wil ik nu met jou over nadenken: uit het Verre Land van de Hemelse Gewesten komt een goede tijding. God stuurt boodschappers uit. De Bijbel noemt ze `engelen', wat letterlijk `boodschappers' `gezondenen' betekent. Wat is de boodschap die ze komen brengen?

Goede tijding of slechte tijding? Wat denk je? Wat verwacht je?

Hebben wij ook maar een greintje zelfkennis / zondekennis, dan kunnen we van een heilig en rechtvaardig God maar één boodschap verwachten: dat Hij ons ons doemvonnis laat horen.

Wie schetst onze verbazing, wanneer we het volgende te horen krijgen:

                    "Vreest niet, want ziet,

                ik verkondig u grote blijdschap,

               die voor heel het volk wezen zal,

       namelijk dat voor u heden geboren is de Zaligmaker

      Welke is Christus, de Heere, in de stad van David."

Als ons hart door middel van de prediking des Woords ook deze woorden mag horen en mag geloven, dan tintelt er een wonderlijke blijdschap door ons heen. Dan jubelt het van binnen: Ook voor mij? Ook voor mij?

Wat is dan de inhoud van de komst van deze Zaligmaker? Zal Hij ons verlossen van leed en zorg, ramp en nood? Zal Hij ons verlossen van ziekte en dood? Hij zal heel Zijn volk verlossen van zonde, hel en duivel.

Is dat niet heerlijk?

O, heerlijk koud water in die zandwoestijn van de Sahara, voor dat verdwaalde reisgezelschap is niet zo verheugend en verkwikkend als deze boodschap voor een zonde-zieke ziel.

Wanneer Salomo het beeld gebruikt van dat frisse water, schrijft hij erbij voor wíe nu eigenlijk dat water zo heerlijk is. Namelijk voor een vermoeide of dorstige. Zo is het nu ook met de blijde tijding uit het Verre Land van God. Wie verheugt zich over de geboren Koning der Joden? Wie is intens verblijd, wanneer hij hoort van de komst van Jezus Christus als Zaligmaker? Zulke lezers van `De Catechisant' die hun zonden gevoelen en betreuren.

O, wat een vreugde, nu te mogen horen dat God niet vertoornd is op jou, maar dat Hij Zijn toorn heeft gelegd op Zijn Eigen lieve Zoon. Dat Hij Zijn zwaard op Hem deed neerkomen. Dat dit Lam is geslacht. Nu, is er een weg ontsloten om weer in vrede met God te leven.

Ik vertel je geen nieuws, hè? Je wist het allemaal al. Wil je het graag opnieuw en opnieuw lezen? Heb je de zoetheid van deze goede tijding ook geproefd en de kracht ervan ervaren?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen