Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Spreuken 2:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen;

     Hij is een Schild voor hen die oprecht wandelen."

                                         Spreuken 2 vers 7

Twee vragen komen op ons af: Wie is de HEERE hier? Wie zijn hier de oprechte mensen? 'Oprechten' zijn mensen die als berouwvolle zondaars op de rechte weg wandelen. Het beeld van God is in hen vernieuwd. Zij zijn Gods gunstgenoten, Zijn heiligen, toegewijd aan Zijn eer en afgezonderd voor Zijn dienst.

Zij krijgen onderricht van God zodat hun voeten (steeds weer) gericht worden op de weg des vredes. Deze weg wordt in de kanttekeningen vergeleken bij een wagenspoor. Deze weg is dus niet nieuw, maar het is een platgetreden pad. Loop jij in dat spoor, waarin anderen die de HEERE kinderlijk vrezen, jou voorleven en vooruitlopen?

Iemand is dus niet oprecht als hij zondeloos is of veel goede dingen doet, maar die jongen of dat meisje wordt oprecht genoemd die - met geen enkele gerechtigheid en met alleen maar ongerechtigheid - toch de rechte weg van het geloof gaat. Je bent dan op een wonderlijke wijze toch aangenaam in Gods oog om Christus' wil.

Je zou kunnen denken: hebben oprechte mensen wel een schild nodig? Ze zijn toch eerlijk? Ze hoeven zich toch niet te verdedigen, want hen treft geen schuld? Ze hoeven toch geen beschermend schild, want zij worden toch niet aangevallen? Integendeel, juist zij die in de Weg, Christus, wandelen, voelen zich kwetsbaar. Zij die wandelen in hun eigen wegen, denken dat zij God niet als hun Schild nodig hebben. 'Oprechten' alleen zijn overtuigd dat God geen zonde door de vingers ziet. Zij kennen hun zwakke plek, waar de zondeliefde steeds weer binnendringt, zij weten iets van de macht van de verleiding door satan. Het zijn allemaal vurige pijlen waarmee zij zich beschoten weten. Echter de HEERE voedt hen met troostrijke beloften, die zij nauwkeurig overdenken omdat Gods Woord hen niet beschaamt!

Verder zegt Salomo dat er voor die oprechte jongen of dat oprechte meisje iets heerlijks wordt weggelegd. Iets dat bestendig of duurzaam is. Wat is dat?

De ware wijsheid, in tegenstelling tot de ijdele / waardeloze wijsheid van de wereld. En het eeuwige hemels tegoed, in tegenstelling tot vergankelijke dingen van de aarde. God bewaart dat tegoed voor de oprechten.

Wie is de HEERE nu voor die oprechte mensen die de ware wijsheid ontvangen? Een Schild! God heeft Zich zo al aan Abram geopenbaard (Genesis 15 vers 1):

"Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot."

Dit beeld komt in de Bijbel meer voor. Paulus zegt (Efeziërs 6 vers 16):

"... bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen."

Dekking zoeken is voor een soldaat het belangrijkste, dat hij nooit mag vergeten. Zo is geloven in Christus niets anders dan altijd weer wegkruipen achter Hem als je veilig Schild. Of denk je dat je Hem als je Schild nog wel kunt missen?

De HEERE is voor Abram een Schild en Loon. En dit is in onze tekst precies zo: een bestendig wezen, een duurzame schat legt God weg voor jou (als je oprecht bent); en Hij is voor zo iemand ook een Schild. Abram nu moet zich verlaten op dit woord, op deze God, ondanks dat hij er niets van ziet. En dat is echt niet eenvoudig: onvoorwaardelijke geloofsovergave aan God.

De vader van Salomo dichtte (II Samuël 22 vers 31):

"Gods weg is volmaakt; Hij is een Schild voor allen die op Hem betrouwen."

En (Psalm 28 vers 7):

"De HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; daarom springt mijn hart op van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven."

Zo beveiligd het nieuwe jaar in te gaan ... Zo elke dag de stormloop van de helse macht te weerstaan ... Zo steeds weer te schuilen achter Christus, wanneer Gods heilige wet je aanklaagt, dat je ook in het nieuwe jaar niets heiliger bent dan in het oude jaar ...

Kun je het zachtjes meezingen voor jezelf?

             Want God, de HEER', zo goed, zo mild,

              is 't allen tijd een Zon en Schild.

                 Hij zal genaad' en ere geven.

               Hij zal hun 't goede niet in nood

               onthouden, zelfs niet in de dood,

               die in oprechtheid voor Hem leven.

                Welzalig, HEER', die op U bouwt

                en zich geheel aan U vertrouwt

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen