Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 2:7 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen;

     Hij is een Schild voor hen die oprecht wandelen."

                                         Spreuken 2 vers 7

Twee vragen komen op ons af: Wie is de HEERE hier? Wie zijn hier de oprechte mensen? 'Oprechten' zijn mensen die als berouwvolle zondaars op de rechte weg wandelen. Het beeld van God is in hen vernieuwd. Zij zijn Gods gunstgenoten, Zijn heiligen, toegewijd aan Zijn eer en afgezonderd voor Zijn dienst.

Zij krijgen onderricht van God zodat hun voeten (steeds weer) gericht worden op de weg des vredes. Deze weg wordt in de kanttekeningen vergeleken bij een wagenspoor. Deze weg is dus niet nieuw, maar het is een platgetreden pad. Loop jij in dat spoor, waarin anderen die de HEERE kinderlijk vrezen, jou voorleven en vooruitlopen?

Iemand is dus niet oprecht als hij zondeloos is of veel goede dingen doet, maar die jongen of dat meisje wordt oprecht genoemd die - met geen enkele gerechtigheid en met alleen maar ongerechtigheid - toch de rechte weg van het geloof gaat. Je bent dan op een wonderlijke wijze toch aangenaam in Gods oog om Christus' wil.

Je zou kunnen denken: hebben oprechte mensen wel een schild nodig? Ze zijn toch eerlijk? Ze hoeven zich toch niet te verdedigen, want hen treft geen schuld? Ze hoeven toch geen beschermend schild, want zij worden toch niet aangevallen? Integendeel, juist zij die in de Weg, Christus, wandelen, voelen zich kwetsbaar. Zij die wandelen in hun eigen wegen, denken dat zij God niet als hun Schild nodig hebben. 'Oprechten' alleen zijn overtuigd dat God geen zonde door de vingers ziet. Zij kennen hun zwakke plek, waar de zondeliefde steeds weer binnendringt, zij weten iets van de macht van de verleiding door satan. Het zijn allemaal vurige pijlen waarmee zij zich beschoten weten. Echter de HEERE voedt hen met troostrijke beloften, die zij nauwkeurig overdenken omdat Gods Woord hen niet beschaamt!

Verder zegt Salomo dat er voor die oprechte jongen of dat oprechte meisje iets heerlijks wordt weggelegd. Iets dat bestendig of duurzaam is. Wat is dat?

De ware wijsheid, in tegenstelling tot de ijdele / waardeloze wijsheid van de wereld. En het eeuwige hemels tegoed, in tegenstelling tot vergankelijke dingen van de aarde. God bewaart dat tegoed voor de oprechten.

Wie is de HEERE nu voor die oprechte mensen die de ware wijsheid ontvangen? Een Schild! God heeft Zich zo al aan Abram geopenbaard (Genesis 15 vers 1):

"Ik ben u een Schild, uw Loon zeer groot."

Dit beeld komt in de Bijbel meer voor. Paulus zegt (Efeziërs 6 vers 16):

"... bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, waarmee u al de vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen."

Dekking zoeken is voor een soldaat het belangrijkste, dat hij nooit mag vergeten. Zo is geloven in Christus niets anders dan altijd weer wegkruipen achter Hem als je veilig Schild. Of denk je dat je Hem als je Schild nog wel kunt missen?

De HEERE is voor Abram een Schild en Loon. En dit is in onze tekst precies zo: een bestendig wezen, een duurzame schat legt God weg voor jou (als je oprecht bent); en Hij is voor zo iemand ook een Schild. Abram nu moet zich verlaten op dit woord, op deze God, ondanks dat hij er niets van ziet. En dat is echt niet eenvoudig: onvoorwaardelijke geloofsovergave aan God.

De vader van Salomo dichtte (II Samuël 22 vers 31):

"Gods weg is volmaakt; Hij is een Schild voor allen die op Hem betrouwen."

En (Psalm 28 vers 7):

"De HEERE is mijn Sterkte en mijn Schild; op Hem heeft mijn hart vertrouwd, en ik ben geholpen; daarom springt mijn hart op van vreugde, en ik zal Hem met mijn gezang loven."

Zo beveiligd het nieuwe jaar in te gaan ... Zo elke dag de stormloop van de helse macht te weerstaan ... Zo steeds weer te schuilen achter Christus, wanneer Gods heilige wet je aanklaagt, dat je ook in het nieuwe jaar niets heiliger bent dan in het oude jaar ...

Kun je het zachtjes meezingen voor jezelf?

             Want God, de HEER', zo goed, zo mild,

              is 't allen tijd een Zon en Schild.

                 Hij zal genaad' en ere geven.

               Hij zal hun 't goede niet in nood

               onthouden, zelfs niet in de dood,

               die in oprechtheid voor Hem leven.

                Welzalig, HEER', die op U bouwt

                en zich geheel aan U vertrouwt


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen