Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Spreuken 30:33 - de jeugdbijbel in de Bijbel

Auteur: ds. W. Pieters

"Want de drukking van de melk brengt boter voort, en de drukking van de neus brengt bloed voort, en de drukking van de toorn brengt twist voort."

Spreuken 30 vers 33

Melk wordt niet zomaar boter en over het algemeen krijg je ook niet spontaan een bloedneus. Met deze twee voorbeelden wil Salomo ons leren, dat twistgesprek en onenigheid ook meestal niet zomaar ontstaan. Meestal is er door ons aanleiding gegeven, wanneer iemand toornig op ons wordt.

     Ik voel wel aan, dat het nog niet zo meevalt, om dit eerlijk op je te laten inwerken. Het betekent eigenlijk, dat we bij ruzie en woordenstrijd de oorzaak bij onszelf moeten zoeken. In de eerste plaats toch in ieder geval wel bij onszelf!

     Als melk niet gedrukt wordt, komt er niet spontaan boter. Als je neus niet onder druk komt, zal die niet gauw bloeden (gelukkig). En als je toorn niet forceert, komt er waarschijnlijk geen twist.

Wat bedoelt Salomo met `de drukking van de toorn'? Dat toorn onder druk komt te staan. Dat wij iemand - zoals dat in de volksmond heet - het bloed onder de nagels vandaan halen. Dat wij eigenlijk iemand uitdagen om los te barsten en boos te worden.

     Dat geldt in het alledaagse leven, tussen broers en zusters onderling, tussen klasgenoten onderling, tussen kinderen en ouders onderling, tussen gemeenteleden en kerkeraadsleden onderling.

     Wanneer we van de Heere Jezus mogen leren, in onze ziel en in de gezindheid van ons hart, Wie Hij was en hoe Hij deed, dan zullen wij geen twist meer veroorzaken.

Hoewel ik mij haast om erbij te schrijven: waar het Evangelie van vrede komt, komt ook twist. Want satan zal alles op alles zetten om tegen te werken, dat jij aan Jezus' voeten buigt! Daarom zegt onze Heere: "Meent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik ben gekomen om de mens tweedrachtig te maken ..." (Mattheüs 10 vers 34, 35a).

     Maar dit is een twist, waarvoor wij zèlf geen aanleiding geven! Wij zullen de vrede voorstaan en bevorderen. De strijd mag wel ontbranden om de waarheid, maar niet om onze onhebbelijkheid!

De uitdrukking van Salomo kun je echter in de tweede plaats ook heel goed toepassen op onze verhouding tot God. De toorn van God komt niet zomaar over ons. Er is eerst aanleiding geweest. In de twee vorige verzen heeft de Spreukendichter het over `op een dwaze manier je verheffen' in het bijzonder tegen een koning. Want tegen een koning je verheffen is vragen om moeilijkheden. Je kunt beter ootmoedig zijn: de hand op de mond (vers 32)!

In het bijzonder geldt, dat wij dwaas zijn als we ons verheffen of verzetten tegen de Koning van alle koningen en de Heere van alle heren. Dan zullen we het zeker verliezen.

En in ons tekstvers zegt Salomo dan: als God Zijn toorn op je doet losbranden, is dat niet zonder oorzaak. Net zo min als er zomaar boter ontstaat (dan moet je eerst geweld op de melk doen) en net zo min als er zomaar een bloedneus ontstaat (dan moet je eerst grote druk erop uitoefenen), net zo min ontstaat er zomaar een uitbarsting van toorn bij God (dan moet je er wel duidelijk aanleiding toe hebben gegeven).

                   Zul je dit niet vergeten?

De toorn van God komt niet zomaar over ons. Dan hebben wij eerst God uitgedaagd. Er staat in de Bijbel dat God lankmoedig is. Dat betekent letterlijk volgens het Hebreeuws: traag tot toorn. Met eerbied gezegd: God laat Zich niet gauw tot toorn brengen, Hij is niet zoals wij. Wij zijn gauw aangebrand, gauw boos, gauw verontwaardigd. O jongelui, als God zo was geweest, had ik allang in de diepten der hel gelegen! Maar zo is Hij niet. Hij stelt de straf uit en geeft gelegenheid om je te bekeren. Daarom: leg je hand op je mond, zoals Job doet in hoofdstuk 39 vers 37.

Vraag de HEERE om stil te mogen zijn, niet tegen Hem in opstand te komen, niet zondige woorden te spreken, geen zondige daden te doen en geen zondige gedachten / begeerten meer te koesteren.

Vraag de HEERE dat je Hem niet meer tot toorn zult verwekken met wereldgelijkvormigheid, aardsgezindheid, hoogmoed, wellust, eerzucht, gierigheid.

Vraag de HEERE om Hem niet meer tot toorn te verwekken met het ongelovig verwerpen van de Heere Jezus Christus, als jouw Zaligmaker ...!

Vraag de HEERE om te mogen schuilen achter Zijn Zoon, Die de toorn van Zijn Vader niet heeft opgewekt, maar toch heeft gedragen!


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen