Bijbelstudie
Algemene stukken Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 79 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Al denken we het niet als we het laatste vers zingen

zo zullen wij, de schapen Uwer weide,

in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden

toch is er in Psalm 79 hartstochtelijke wraak:

  • Vers 6: Stort Uw grimmigheid uit over de heidenen, die U niet kennen, en over de koninkrijken die Uw Naam niet aanroepen.
  • Vers 12: En geef aan onze buren zevenvoudig weder in hun schoot hun smaad, waarmee zij U, o Heere, gesmaad hebben.

Hetzelfde lezen we in Openbaring 6 vers 9-10: “Toen het Lam het vijfde zegel had geopend, zag ik onder het altaar de zielen van hen die gedood waren om het Woord Gods, en om de getuigenis, die zij hadden. En zij riepen met grote stem: Hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan degenen die op de aarde wonen?”

We komen in het Psalmboek nog wel meer wraakpsalmen tegen en we kunnen er niet zoveel mee, maar bedenk in jouw leven twee dingen:

  1. Jij mag je niet wreken en ook geen wraak koesteren.
  2. Als jij je niet bekeert, als jij je zonden niet belijdt en afzweert, en als jij niet gelovig tot de Fontein van Christus’ verzoenend bloed de toevlucht neemt, zal Gods ondraaglijke wraak ook jóu treffen.

In deze Psalm lezen we ook over vergeving (vers 9): “Doe verzoening over onze zonden, om Uw Naam.” Hiermee laat de dichter duidelijk blijken dat hij zich niet beter acht dan de heidenen, maar dat hij er weet van heeft dat heidenen en Israëlieten die geen verzoening bij de HEERE zoeken, niets anders kunnen verwachten, dan voor eeuwig om te komen in de poel die brandt van vuur en zwavel…

Maar ook weet hij dat Israëlieten én heidenen die tot het verzoenende kruisoffer van het Lam Gods vluchten, in het geloofsvertrouwen dat God graag en mild vergeeft, door de Heere niet worden afgewezen, niet worden teleurgesteld. Als je dát beleeft, zing je het laatste vers tóch anders – in de berijming van 1773, of van ds. Meeuse of in nóg een andere berijming:

Dan zullen wij, Uw volk, door U verkoren,
sheeDie bij de schapen van Uw weide horen,
U loven van geslachten tot geslachten.
En eeuwig roemen in Uw wonderkrachten.

Een kernvers is:

Help ons, o God van ons heil
ter oorzake van de eer

van Uw Naam.

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen