Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 47 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

‘De hemelvaartspsalm’, zo staat Psalm 47 bekend. Het gaat in eerste instantie niet over een gang naar de hemel, maar vers 6 is – vooral in de oude berijming – wel heel treffend toe te passen op de gang van onze Heere Jezus Christus naar Zijn Vader. Het is in ieder geval een lofpsalm, geen klaaglied. Wat is de aanleiding om zo te jubelen? Waarschijnlijk het opbrengen van de ark naar de stad van David. In de ark had God aan de gelovige Israëlieten een teken, een garantie gegeven van Zijn genadige nabijheid. Geen wonder dus dat David en heel het volk juicht wanneer de ark naar Jeruzalem wordt gedragen – niet op een wagen…, maar aan de draagstokken.

In de tijd waarin wij leven, de tijd van de Heilige Geest, mogen we deze optocht van de ark zeker wel zien als voorafbeelding van Jezus’ hemel-vaart. En terwijl jij deze Psalm rustig leest en van vers tot vers erover na-denkt, is het goed om jezelf de volgende vraag te stellen: ben ik ook zo blij dat Jezus naar de Hemel is gegaan?

In deze Psalm lezen we ook iets over overwonnen volken. Het gaat niet alleen over de tijd van David, toen heel letterlijk omringende volken onderworpen werden aan zijn regering. Het gaat, zo leren de statenvertalers ons in hun aantekeningen, óók over de geestelijke onderwerping van heidenen onder de heerschappij van de God van Israël, namelijk door de verkondiging van het heilige evangelie van Gods genade! Heb jij je aan de liefdesheerschappij van Abrahams God onderworpen? Heb jij geproefd hoe blij het leven van dienende gehoorzaamheid je maakt? En hoe veilig je bij Hem bent?

God vaart met gejuich 
Op. O zondaar, buig!
Hoor ’t bazuingeklank,    
Breng Hem lof en dank!    
Zie Hem opgaan tot            
’t Heiligdom van God.
Psalmzing nu Gods lof,
U die woont in ’t stof.
Psalmzing, Die gewis
Onze Koning is!
Want Hij heerst met kracht
Over ’s werelds macht.

Twee kernverzen zijn:

God vaart op met gejuich,
de HEERE met geklank van de bazuin.

Psalmzing voor God!
Psalmzing!
Psalmzing voor onze Koning!
Psalmzing!

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen