Algemeen
Waarom de wereld e... Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poezie ... Hebreeuwse Poezie ... Geweldsteksten Hebreeuwse Poezie ... Psalm 42 en 43 - I Psalm 42 en 43 - II Goedertierenheid Goddelozen en Zond... Lofzang van Maria Video over de Psal... wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) De drie-eenheid (3) De drie-eenheid (5) De drie-eenheid (6) De drie-eenheid (7) De drie-eenheid (8) De drie-eenheid (10) De jeugd (1) De jeugd (2) De wederkomst Elkaar vergeven (1) Elkaar vergeven (2) Gods Woord Heersen Hoop Kastijding (1) Kastijding (2) Lankmoedigheid Matigheid Oefening Rijkdom Strijd Toorn Zachtmoedig Bijbelstudie
Psalmen - inleiding Psalmen 1-41 Calvijn Psalm 1 en 2 Psalm 3 en 4 Psalm 5 en 6 Psalm 7 en 8 Psalm 9 Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalm 2 en jij Psalm 3 en jij Psalm 4 en jij Psalm 5 en jij Psalm 6 en jij Psalm 7 en jij Psalm 8 en jij Psalm 9 en jij Psalm 58 en jij Psalm 21 en jij Psalm 10 en jij Psalm 11 en jij Psalm 12 en jij Psalm 13 en jij Psalm 14 en jij Psalm 15 en jij Psalm 16 en jij Psalm 17 en jij Psalm 18 en jij Psalm 20 en jij Psalm 22 en jij Psalm 23 en jij Psalm 24 en jij Psalm 25 en jij Psalm 26 en jij Psalm 27 en jij Psalm 28 en jij Psalm 29 en jij Psalm 30 en jij Psalm 31 en jij Psalm 32 en jij Psalm 33 en jij Psalm 34 en jij Psalm 35 en jij Psalm 36 en jij Psalm 37 en jij Psalm 38 en jij Psalm 39 en jij Psalm 40 en jij Psalm 41 en jij Psalm 42 en jij Psalm 43 en jij Psalm 44 en jij Psalm 45 en jij Psalm 46 en jij Psalm 47 en jij Psalm 48 en jij Psalm 18 bijbelstu... Psalm 49 en jij Psalm 50 en jij Psalm 51 en jij Psalm 52 en jij Psalm 53 en jij Psalm 54 en jij Psalm 55 en jij Psalm 56 en jij Psalm 57 en jij Psalm 59 en jij Psalm 60 en jij Psalm 61 en jij Psalm 62 en jij Psalm 63 en jij Psalm 64 en jij Psalm 65 en jij Psalm 66 en jij Psalm 67 en jij Psalm 68 en jij Psalm 68 en jij-2 Psalm 69 en jij Psalm 70 en jij Psalm 71 en jij Psalm 72 en jij Psalm 73 en jij Psalm 74 en jij Psalm 75 en jij Psalm 76 en jij Psalm 77 en jij Psalm 78 en jij Psalm 79 en jij Psalm 80 en jij Psalm 81 en jij Psalm 82 en jij Psalm 83 en jij Psalm 84 en jij-2 Psalm 84 en jij Psalm 85 en jij Psalm 86 en jij Psalm 87 en jij Psalm 88 en jij Psalm 89 en jij Psalm 89 en jij-2 Psalm 90 en jij Psalm 91 en jij Psalm 92 en jij Psalm 93 en jij Psalm 94 en jij Psalm 95 en jij Psalm 96 en jij Psalm 97 en jij Psalm 98 en jij Psalm 99 en jij Psalm 19 en jij Psalm 23 bijbelstu... Psalm 91 bijbelstu... Psalm 121 bijbelst... Psalm 139 bijbelst... Psalm 110 en jij Psalm 101 en jij Psalm 102 en jij Psalm 103 en jij Psalm 105 en jij Psalm 106 en jij Psalm 104 en jij Psalm 107 en jij Psalm 108 en jij Psalm 109 en jij Psalm 100 - Matthe... Psalm 100 - Calvijn Psalm 111 en jij Psalm 112 en jij Psalm 113 en jij Psalm 114 en jij Psalm 115 en jij Psalm 116 en jij Psalm 117 en jij Psalm 118 en jij Psalm 119 en jij Psalm 120 en jij Psalm 121 en jij Psalm 122 en jij Psalm 123 en jij Psalm 124 en jij Psalm 125 en jij Psalm 126 en jij Psalm 127 en jij Psalm 128 en jij Psalm 129 en jij Psalm 130 en jij Psalm 131 en jij Psalm 132 en jij Psalm 133 en jij Psalm 134 en jij Psalm 135 en jij Psalm 136 en jij Psalm 137 en jij Psalm 138 en jij Psalm 139 en jij Psalm 140 en jij Psalm 141 en jij Psalm 142 en jij Psalm 143 en jij Psalm 144 en jij Psalm 145 en jij Psalm 146 en jij Psalm 147 en jij Psalm 148 en jij Psalm 149 en jij Psalm 150 en jij De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... Feesten en blijdsc... Tabernakel en verz... Voorwerpen in de t... Tabernakel en genade Voorhangsel van de... Altaar en verzoening Tempel en heiligheid Licht, efod en bor... Gouden plaat en ve... Brandoffer en offe... Bloed en vuur Spijsoffer en wier... Dankoffer en zondo... Verzoening en mede... Waarheid en liegen Vuur in de offerdi... Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Lessen uit Jona (1) Lessen uit Jona (2) Lessen uit Jona (3) Lessen uit Jona (4) Lessen uit Jona (5) Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium Jozua Richteren Ruth 1 Samuel 2 Samuel 1 Koningen 2 Koningen Overig
1 Korinthe 6:3 Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 Spreuken 3:12 Spreuken 3:34 Spreuken 3:34 - de... Spreuken 4:29  Spreuken 5:19 Spreuken 5:19 - de... Spreuken 5:21 Spreuken 6:34-35 Spreuken 8:17 Spreuken 8:18 Spreuken 8:19 Spreuken 8:20 Spreuken 8: 21 Spreuken 8:34 Spreuken 9:5 Spreuken 10:1 Spreuken 10:28 Spreuken 11:25a Spreuken 13:12 Spreuken 13:13 Spreuken 14:1 Spreuken 14:28a Spreuken 14:29 Spreuken 14:30 Spreuken 15:16 Spreuken 15:30 Spreuken 16:3 Spreuken 16:7 Spreuken 16:16 Spreuken 16:17 Spreuken 17:7 Spreuken 17:10 Spreuken 17:17 Spreuken 18:8 Spreuken 18:10 Spreuken 18:22 Spreuken 19:1 Spreuken 19:12 Spreuken 19:14 Spreuken 19:18a Spreuken 20:7 Spreuken 21:18a Spreuken 21:25 Spreuken 22:28 Spreuken 23:4,5 Spreuken 25:21,22 Spreuken 25:25 Spreuken 27:1 Spreuken 28:1 Spreuken 28:13 Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:13 - d... Spreuken 28:17 Spreuken 29:6 Spreuken 30:2 Spreuken 30:33 Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 Johannes 11:1,3 Johannes 13:30 Johannes 20:19 Johannes 21:18-19 Lukas 2:8-9 Lukas 5:18-19,37 Lukas 8:20-21 Lukas 11:5-8 Lukas 12:20-21 Lukas 13:1-3 Lukas 13:15-16 Lukas 15:18-20 Lukas 18:1-8 Lukas 22:39-42 Lukas 8:41-48 Lukas 24:6,8 Marcus 1:1 Marcus 6:30 Marcus 8:32-38 Marcus 10:46-47 Marcus 11:27-28 Marcus 12:28 Marcus 16:19-20 Mattheüs 1:1-... Mattheüs 3:7-8 Mattheüs 6:19... Mattheüs 7:15... Mattheüs 11:2... Mattheüs 12:20a Mattheüs 14:1... Mattheüs 21:2... Mattheüs 22:1-4

Wat de bijbel zegt over rijkdom

Auteur: ds. W. Pieters

Of wij het willen of niet, geld houdt zijn bekoring. Voor we het weten, zitten we eraan vast en worden we erdoor bezeten. Veel mensen zeggen, dat ze er niks om geven, maar er zijn echt niet veel mensen, die er wèrkelijk los van zijn. Deze dagen ben ik aan het lezen in een boekje over dé grote zendeling van China, Hudson Taylor. Deze man had het volk der Chinezen zó lief, dat hij letterlijk op droog brood leefde en op wat aardappelpuree met de goedkoopste groenten om zendeling in China te kunnen zijn!

De Bijbel spreekt ook over geld en goed en het is mijn voornemen om in twee afleveringen jullie daarvan iets te vertellen. Ik noem vier teksten:

Psalm 112 vers 3:

"In zijn huis zal have en rijkdom wezen."

De eerste tekst gaat over iemand die de HEERE vreest. Je moet niet denken, dat God te vrezen armoede oplevert. Ook een godvrezende heeft aan geen enkel ding gebrek, al kan God je soms wel zo beproeven, dat je bang bent, dat het helemaal verkeerd gaat! Maar Hudson Taylor heeft duizend malen in zijn leven ervaren, dat hij zonder één cent op zak - omdat hij alles aan de zaak der zending gaf! - toch door de Heere rijk onderhouden werd. Hij zegt in zijn levensbeschrijving: ik heb nog nooit iets voor God opgeofferd, of ik kreeg het viervoudig weer ...!

Psalm 119 vers 14:

"Ik ben vrolijker in de weg van Uw getuigenissen, dan over alle rijkdom."

De tweede tekst spreekt over de verhouding tussen rijkdom en Gods Woord. Als jij tracht oprecht te onderzoeken hoe het in je hart en leven is, elke dag ..., kun jij dan met David in Psalm 119 van harte instemmen: `Heere, U weet het, dat ik werkelijk al het geld en goed van deze wereld veracht, als ik maar Uw Woord mag hebben, in mijn hart door Uw Heilige Geest!'?

Kun jij dit niet zeggen, dan ben je nog niet rijk in God en dus nog een grote dwaas. En probeer het maar eens uit, of je het meent. Ik zal je twee voorbeelden geven.

Waaraan ervaar jij meer vreugde? Aan het ontvangen van een prachtig mooi ... (en vul op de puntjes maar in wat je begeerlijk vindt!)? Of aan het gevoelen van Gods liefde in je hart door de prediking van Zijn Evangelie?

Waaraan geef jij je zakgeld? Aan de verspreiding van Gods Woord door het werk der zending? Of aan lekkere en mooie dingen?

In de beide laatste gevallen meen je er niets van, als je Psalm 119 vers 14 leest en ook `ik' zegt: "Ik ben vrolijker in de weg van Uw getuigenissen, dan over alle rijkdom." Dat is: ik ervaar meer vreugde in Gods Woord (te horen en te verspreiden!), dan over welke rijkdom ook maar.

Lukas 8 vers 14:

"En dat in de doornen valt, zijn dezen, die gehoord hebben en heengaande verstikt worden door de zorgvuldigheden, en rijkdom, en wellusten des levens, en voldragen niet."

De derde tekst toont ons, hoe groot het gevaar is om rijk te zijn. Voordat je het weet, neemt het je zo in beslag dat het kostbare zaad van (de verkondiging van) het Evangelie in jouw leven verloren gaat. O nee, je blijft niet weg uit de kerk en je doet ook wel belijdenis en misschien ga je in alle dingen precies het spoor van Gods Woord, maar ..., je draagt geen werkelijke vrucht. Je leven is niet voor God, net als van de rijke jongeling in Markus 10.

Onderzoek het eens: waaraan besteed jij meer tijd en aandacht? Aan de dingen van beneden of aan de dingen van Boven? Aan de dingen van je lichaam of aan de dingen van je ziel? Aan de dingen van jezelf of aan de dingen van God? Bedrieg je niet!

Hebreeën 11 vers 26:

"Achtende de versmaadheid van Christus meer rijkdom te zijn, dan de schatten in Egypte; want hij zag op de vergelding van het loon."

De vierde tekst is uit het leven van Mozes, die moest kiezen. En wij moeten op zijn tijd allemaal kiezen. Wat heb jij ervoor over om bij Gods volk te horen? Liever met Gods volk veracht en bespot te worden, dan geëerd en rijk te zijn? Wie Gods volk niet lief heeft, heeft ook de Heere niet echt lief. Stel je eens voor, dat je om wille van God en Zijn volk al je bezittingen moest verlaten, zou je dat dan doen? Misschien hoeven wij deze keuze niet te maken - hoewel je het met een paars kabinet en een onchristelijke bevolking ook weer niet onwaarschijnlijk moet achten...! -, maar je kunt en moet het toch nú al weten. Als je het niet weet, zit je nog vast aan je bezittingen en lijk je niet op Gods kind Mozes. Je kunt niet God dienen en de Mammon, de god van het geld. Ook niet op een bescheiden manier. Het is werkelijk één van tweeën ...

Paulus schrijft meermalen over rijkdom. Ik heb drie verzen uitgezocht, waarin hij over een rijkdom schrijft, die blijft; een rijkdom van eeuwigheidswaarde. Een rijkdom die jullie van harte toe te wensen is. De volgende verzen overdenken we:

Efeze 1 vers 7:“In Wie wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de verge­ving der misda­den, naar de rijkdom Zijner gena­de.”

Van Gods genade staat, dat ze rijk is. Er staat in het Grieks een woord, dat betekent: overvloedig. Er is in God genoeg genade. Er is in God zelfs zoveel genade, dat ze overvloeit. Met eerbied gezegd: de eeuwige en oneindige God kan en wil Zijn genade niet in Zich houden, maar ze vloeit over, Hij stort haar uit.

Alles duidt op overvloed in de meest heerlijke bete­kenis van het woord.

Deze rijkdom van genade heeft betrekking op de vergeving der zonden. Hoe zit dat? Paulus maakt hierdoor duidelijk, dat de vergeving der zonden geen kleine en onbeduidende zaak is, maar dat dit onvoorstelbaar groot en heerlijk is. Ofwel, dat iemand die vergeving van zonden krijgt, onnoemelijk rijk is! Geloof jij dat?

Efeze 3 vers 8:“Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heide­nen door het Evangelie te verkondigen de onna­speurlijke rijkdom van Christus.”

Dat Paulus zo opgetogen over Gods genade spreekt, komt, omdat hij zelf die genade heeft beleefd. En hij ontving ook de genade om apostel te zijn. En zo kon hij ze ook bekend maken of verkondi­gen. Heel zijn leven stond in dienst van deze heerlijke zaak: verkondigen aan arme duivelsknechten en zondeslaven, dat er in Christus een overvloed is. En dat deze gratis wordt uitgedeeld.

Al kostte het Paulus nòg zoveel stokslagen, geselingen en andere martelingen of moeiten...; hij ging door met het verkon­digen van deze heerlijke rijkdom in Christus. Wat een bewogenheid!

Als ik in één woord deze rijkdom van God probeer samen te vatten, dan kies ik het woord liefde. De rijkdom van Christus is de liefde van God.

Hebben jullie wel eens liefde ervaren? Innige, hartverwarmende liefde? Welnu, als je de meest innige en hartstochtelijke en blij-ma­kende liefde neemt, dan overstijgt de rijkdom van Christus in de uitstorting van de liefde van God alle aardse en alle menselijke liefde ver...!!!

Kom, onderzoek het eens in Gods Woord of er iemand ongelukkig is geworden, die deze liefde proefde. Kom, vraag de Heere vanaf nu om deze rijkdom van Christus te mogen leren kennen en om dus deze onvoorstelbaar rijke liefde van God te mogen ervaren.

Paulus preekte deze liefde toch ook niet aan een select gezel­schap, maar op de markten en straten van de heidense dorpen en steden, voor een ieder die er maar van horen wilde! Voor elke heiden.

Colossenzen 2 vers 2:“Opdat hun harten vertroost mogen wor­den, en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verze­kerdheid des verstands, tot kennis der verbor­gen­heid van God en de Vader, en van Christus.”

En wanneer nu zulke arme heidenen, zulke afgodsdienaren, zulke wellus­te­lingen of hoogmoedige wereldlingen die verkondiging van de rijkdom van Christus hoorden en geloofden, dan kregen zij persoonlijk ver­troos­ting én dan stichtte God ook een Gemeente. Wat is een Gemeen­te? Naast veel andere dingen is de Gemeente van Jezus Christus ook een samenvoeging in liefde.

Nu kun je opmerken, dat er in veel gemeenten maar bar weinig liefde is. Helaas is dat waar. Dat komt omdat veel gemeenteleden deze rijkdom van Gods genade niet kennen en ook niet begeren.

Toch is er liefde tussen kinderen van God. Soms wat minder, maar ook soms wat meer. En deze onderlinge en hartverwarmende liefde onder Gods volk ─waar ze is, met hoe weinigen ook!─ heeft als gevolg, dat er een rijker geloofsleven opbloeit, dan ooit tevoren en dat er meer zekerheid des geloofs en meer blijdschap ervaren en genoten wordt.

            Dit is de rijkdom van Gods kinderen!

                 Is dit de rijkdom van jou?


Sponsor:

Jongbloed Media

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen