Algemeen
Over de berijmingen Digitaal schoolbord De Franse berijming Citaten (1) Citaten (2) > Meer Over de Psalmen
Psalmen in de Bijbel Hebreeuwse Poëz... Hebreeuwse Poëz... Geweldsteksten Hebreeuwse Poëz... > Meer Opinie
Onbekende psalmen Aangeboren muzikal... Psalmkeuze Populaire psalmen Aanpassen melodie > Meer Ingezonden
Rubriek ingezonden Zingen van psalmen Geschiedenis Psalmen Meditatie over psa... Verantwoording Mee... > Meer Studie berijmingen
Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Over Psalmen gespr... Verder kijken
Ds. W. Pieters Catechisatieles
Catechismus vr. 6 Catechismus vr. 1 Catechismus vr. 2 Catechismus vr. 3 ... Catechismus vr. 10 > Meer Dordtse Leerregels
H 1 artikel 1 H 1 artikel 2 H 1 artikel 3 en 4 H 1 artikel 5 H 1 artikel 6 > Meer Hoe moet ik omgaan met
Aalmoezen Aanvechtingen Achterklap Afgoderij Alcohol > Meer Des HEEREN Lof
Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... Johannes à Lasco ... > Meer wat de bijbel zegt over
Abraham Benauwdheid De drie-eenheid (1) De drie-eenheid (4) De drie-eenheid (2) > Meer De Catechismus van Genève
Vraag 6 t/m 14 Vraag 21 t/m 29 Vraag 30 t/m 45 Vraag 46 t/m 49 Vraag 50 t/m 54 Vraag 55 t/m 59 Vraag 60 t/m 64 Vraag 65 t/m 72 Vraag 73 t/m 79 Vraag 80 t/m 87 Vraag 88 t/m 91 Vraag 92 t/m 100 Vraag 101 t/m 105 Vraag 106 t/m 110 Vraag 111 t/m 113 Vraag 114 t/m 125 Vraag 126 t/m 130 Vraag 131 t/m 135 Vraag 136 t/m 142 Vraag 143 t/m 157 Vraag 159 t/m 165 Vraag 166 t/m 184 Vraag 185 t/m 195 Vraag 196 t/m 199 Vraag 200 t/m 203 Vraag 204 t/m 207 Vraag 208 t/m 212 Vraag 213 t/m 216 Vraag 217 t/m 223 Vraag 224 t/m 232 Vraag 233 t/m 239 Vraag 240 t/m 252 Vraag 253 t/m 255 Vraag 256 t/m 259 Vraag 260 t/m 265 Vraag 266 t/m 295 Vraag 296 t/m 308 Vraag 309 t/m 323 Vraag 324 t/m 332 Vraag 333 t/m 339 Vraag 340 t/m 356 Vraag 357 t/m 373 De Catechismus van Gen�ve
Vraag 1 t/m 5 Vraag 15 t/m 20 Staan tijdens het ... Bijbelstudie
Algemene stukken Voorrede Petrus Da... Bijbelteksten evan... Psalmen 1-40 Calvijn Psalm 1 en 2 > Meer Waar jij mee zit
Gospelmuziek Onbekeerd na een k... Gods berouw De speelfilm Gods eer boven eig... > Meer Vruchten Heilige Geest
Liefde Blijdschap Vrede Lankmoedigheid Goedertierenheid > Meer De Wet van Mozes en jij
Burgerlijke wetten Eerbied en slaven Praktische wetten Spijswetten en las... Tijdsindeling en S... > Meer Ergens las ik
Opvoeding jeugd De naaste in nood ... William Grimshaw (1) William Grimshaw (2) Citaten Spurgeon e... > Meer Woorden en bevelen van Jezus
Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Bevelen van Jezus ... Woorden van Jezus ... Woorden van Jezus ... > Meer Uit een brief van D.J.Crag
Brieven van D.J Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... Brieven van D.J.Cr... > Meer Korte series
Openbaring inleiding Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... Openbaring hoofdst... > Meer Overdenkingen
Overdenkingen (1)  Overdenkingen (2)  Overdenkingen (3)  Overdenkingen (4)  Overdenkingen (5)  > Meer Bijbelcatechisatie
Genesis Exodus Leviticus Numeri Deuteronomium > Meer Demonologie
Demonologie - 1 Demonologie - 2 Demonologie - 3 Demonologie - 4 Demonologie - 5 > Meer Orthopraxie
Orthopraxie - 1 Orthopraxie - 2 Orthopraxie - 3 Orthopraxie - 4 Orthopraxie - 5 > Meer Orthodoxie
Verkiezing (1) Verkiezing (2) Verkiezing (3) Verkiezing (4) Verkiezing (5) > Meer Overig
1 Korinthe 6:3 Westminster Catech... Gesprek met anders... Geen zondebesef  Anekdotes-1 > Meer Jeugdbijbel
Spreuken 1:8 Spreuken 1:17 Spreuken 2:4,5 Spreuken 2:7 Spreuken 3:1,2 > Meer Van Bishop J.C Ryle
Johannes 3:1-8 Johannes 4:28-29 Johannes 5:29 Johannes 6:47 Johannes 8:56 > Meer

Psalm 59 en jij

Auteur: ds. W. Pieters

Feitelijk is deze Psalm een herhaling van de voorgaande. Daarom laat ik de inhoud verder liggen en richt ik mij op drie belangrijke dingen die ‘zomaar’ tussen de andere opmerkingen door in deze Psalm zijn te vinden.

  1. Hoe wordt God genoemd en wat betekent dat voor ons?

Hij wordt vier keer een Hoog Vertrek genoemd (vers 2, 10, 17 en 18). Dit betekent voor ons (zoals de statenvertalers opmerken): in Gods bescherming zijn wij veiliger dan in een goed versterkt kasteel – of welke moderne beveiliging we ons ook maar indenken.

  1. Wat is het doel van de straf, het oordeel, waar de dichter om bidt?

We vinden het in vers 14: “Laat hen weten, dat God Heerser is in Jakob, ja, tot aan de einden der aarde.” Het doel van ál Gods daden, zowel in het helpen van Zijn volk als in het straffen van Zijn vijanden, is dat mensen God leren kennen, en wel als Koning (Heerser). Niet alleen in de gemeente van Jezus Christus, maar ook over alle volken, wereldwijd.

  1. Wat belooft de dichter in het bangst gevaar?

God te prijzen (vers 17-18). Twee woorden gebruikt hij: (psalm-)zingen en roemen. Dit is hemelleven en hemelwerk in de knop.

Wat betekent het woord roemen? Met lof over iemand spreken. Dit gaat vanzelf wanneer je God leert kennen. Hij heeft zulke eigenschappen en Hij doet zulke wonderdaden dat je alleen maar met lof en nooit met kritiek of verachting over Hem kunt denken en spreken. Het meest duidelijk komt dat tot uiting wanneer jij niet slechts gered bent uit levensgevaar, maar uit zielsgevaar; niet slechts uit de macht van een menselijke vijand, maar uit de macht van de duivel en de eindeloos durende ondraaglijke straf van de verdoemenis. Dan ga je ‘automatisch’ God roemen, met lof over Hem spreken, Zijn genade bij iedereen aanprijzen en van Zijn goedertierenheid of genadige trouw hoog opgeven!

U bent mijn HEERE, God en Koning,                    
Mijn Hoog Vertrek, mijn Vaste Woning.                
U zult altijd mijn Toevlucht zijn                              
In alle droefheid, angst en pijn.                             
Van U zal ik mijn psalmen zingen,                      
Mijn Sterkte, Bron van zegeningen,                          
Mijn Hoog Vertrek te allen tijd,                                 
God van mijn goedertierenheid.        

Een kernvers is:

Ik zal Uw sterkte zingen,
en des morgens
Uw goedertierenheid 

vrolijk roemen,
omdat U voor mij
een Hoog Vertrek bent geweest,
en een Toevlucht

Sponsor:

Royal Jongbloed

Bijbels met Psalmen

Bijbels Herziene Statenvertaling

Bijbels voor jongeren

Kinderbijbels

Uitgeverij Groen